Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi
Termin składania ofert/wniosków (dd-mm-yyyy)
Nr sprawy Nazwa zamówienia Termin składania ofert/wniosków Data publikacji
ZIM-DZ.3321.13.2017

Przebudowa ulic Kobaltowej, Pirytowej, Powojowej, Budziszyńskiej i Familijnej w Łodzi

Roboty budowlane
15.05.2017 11:00 03.04.2017
Nr sprawy ZIM-DZ.3322.47.2017

Przebudowa i rozbudowa budynków filii bibliotecznej nr 14 i nr 25 Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź-Bałuty im. Stanisława Czernika z podziałem na 2 części w trybie zaprojektuj i wybuduj

Roboty budowlane
25.10.2017 13:00 10.10.2017
ZIM-DZ.3321.56.2017

Przebudowa ul. Widzewskiej na odc. od ul. Józefa do ul. Nowogrodzkiej wraz z budową przejścia podziemnego – zaprojektuj i wybuduj

Roboty budowlane
25.10.2017 11:00 19.09.2017
ZIM-DZ.3322.2.2017

Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 3 w zakresie ul. J. Tuwima na odc. od ul. J. Kilińskiego do ul. Targowej wraz z budynkami przy ul. J. Tuwima nr 33-35,46,52

Roboty budowlane
20.07.2017 11:00 18.01.2017
DOA-ZP-VIII.271.71.2017

Budowa drogi w kwartale ulic: Piotrkowska – Tuwima – Sienkiewicza – Moniuszki łączącej ul. Tuwima z ul. Moniuszki – ETAP II realizowana w ramach zadania: „Rewitalizacja przestrzeni miejskiej przy ul. Moniuszki 3, 5 i Tuwima 10 (Program Nowe Centrum Łodzi)

Roboty budowlane
02.11.2017 12:00 27.09.2017
ZIM-DZ.3322.36.2017

Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt nr 2 – Budowa drogi łączącej ul. Sienkiewicza i ul. Wschodnią wraz z infrastrukturą techniczną i meblami miejskimi oraz przebudowa zespołu budynków przy ul. Sienkiewicza Nr 22 w systemie „zaprojektuj i wybuduj"

Roboty budowlane
25.10.2017 12:00 19.09.2017
DOA-ZP-VII.271.94.2017

Przebudowa i adaptacja budynków położonych w Łodzi przy ul. Tuwima 36 dla potrzeb Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi – realizacja Zadania 1

Roboty budowlane
31.08.2017 11:00 18.08.2017
DOA-ZP-VII.271.88.2017

Remont i przebudowa budynków przy ul. Moniuszki 3 i 5 oraz Tuwima 10 w systemie zaprojektuj i wybuduj z podziałem na dwie części realizowany w ramach zadania "Rewitalizacja przestrzeni miejskiej przy ul. Moniuszki 3, 5 i Tuwima 10 (Program Nowe Centrum Łodzi)"

Roboty budowlane
14.08.2017
DOA-ZP-VIII.271.55.2017

„Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt 6 – Przebudowa i remont konserwatorski obiektu pofabrycznego przy ulicy Sienkiewicza 75/77, w systemie „zaprojektuj i wybuduj"

Roboty budowlane
11.08.2017
DOA-ZP-VIII.271.51.2017

Przebudowa, remont konserwatorski i zmiana sposobu użytkowania budynków położonych na terenie kompleksu Pałacowego Steinertów wraz z zagospodarowaniem przy ul. Piotrkowskiej 272 A i B oraz Piotrkowskiej 274 w Łodzi

Roboty budowlane
03.08.2017
do góry