Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi
Termin składania ofert/wniosków (dd-mm-yyyy)
Nr sprawy Nazwa zamówienia Termin składania ofert/wniosków Data publikacji
ZIM-DZ.3321.3.2018

Budowa miejsc postojowych na terenie miasta Łodzi

Roboty budowlane
04.04.2018 12:00 15.02.2018
ZIM-DZ.3321.18.2018

Remont zamiennych lokali mieszkalnych pod budynki przeznaczone do rozbiórki w wyniku realizacji inwestycji drogowych

Roboty budowlane
24.04.2018 12:00 09.04.2018
ZIM-DZ.3321.7.2018

Budowa drogi rowerowej dookoła ronda Solidarności wraz z połączeniem do ul. Jaracza oraz budowa brakującego fragmentu drogi rowerowej dookoła ronda Lotników Lwowskich - z podziałem na części

Roboty budowlane
13.04.2018 12:00 06.03.2018
ZIM-DZ.3321.11.2018

"Budowa przejścia podziemnego pod torami kolejowymi w ciągu ul. Widzewskiej na odcinku od ul. Józefa do ul. Nowogrodzkiej - zaprojektuj i wybuduj"

Roboty budowlane
30.04.2018 11:00 16.03.2018
ZIM-DZ.3321.24.2018

Dostawa i montaż wiat przystankowych wraz z pracami brukarskimi na terenie miasta Łodzi - 5 części

Dostawy
18.05.2018 11:00 10.05.2018
Nr sprawy ZIM-DZ.3322.41.2017

„Rozbudowa ul. Rokicińskiej w Łodzi na odc. od ul. Malowniczej do granicy miasta wraz z przebudową wodociągu w ul. Rokicińskiej i Wieńcowej oraz budowa wodociągu w ul. Gajcego”

Roboty budowlane
14.12.2017 12:00 12.09.2017
ZIM-DZ.3321.12.2018

Budowa chodników na terenie osiedla Teofilów Wielkopolska i osiedla Chojny - 2 częsci - zaprojektuj i wybuduj

Roboty budowlane
25.04.2018 11:00 19.03.2018
ZIM-DZ.3321.23.2018

,,Budowa chodnika na ul. Pienistej i miejsc postojowych na ul. Socjalnej”

Roboty budowlane
07.05.2018 11:00 18.04.2018
ZIM-DZ.3321.14.2018

Budowa chodników na terenie osiedla Mileszki i przy ul. Traktorowej 20 w systemie „zaprojektuj i wybuduj” – 2 części

Roboty budowlane
07.05.2018 11:00 27.03.2018
ZIM-DZ.3321.27.2018

Przebudowa układu drogowego Starego Polesia: ul. Więckowskiego na odcinku od ul. Gdańskiej do ul. Zachodniej

Roboty budowlane
28.05.2018 12:00 11.05.2018
do góry