Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi
Termin składania ofert/wniosków (dd-mm-yyyy)
Nr sprawy Nazwa zamówienia Termin składania ofert/wniosków Data publikacji
ZIM-DZ.2620.78.2022

Doposażenie placu zabaw w parku im. 3 Maja

Roboty budowlane
10.10.2022 12:00 23.09.2022
ZIM-DZ.2621.21.2022

„Transport, magazynowanie, montaż mebli miejskich w miejscach objętych Rewitalizacją Obszarową Centrum Łodzi”

Usługi
30.09.2022 12:00 22.09.2022
ZIM-DZ.2620.77.2022

„Góra frajdy przy Olsztyńskiej/Brzóski/Sędziowskiej, park im. Andrzeja Struga”

Roboty budowlane
06.10.2022 12:00 21.09.2022
ZIM-DZ.2620.76.2022

Wesołe zjeżdżalnie w wesołym Podolskim – wspinaczki i zjeżdżalnie na górce

Roboty budowlane
05.10.2022 12:00 20.09.2022
ZIM-DZ.2621.20.2022

Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt 8 - Budowa układu dróg uzupełniających w kwartale ulic: Gdańska-Legionów-Zachodnia-Ogrodowa: Zadanie 1 - przebicie Legionów 25-Ogrodowa 20-Gdańska 8, Zadanie 2 - przebicie Ogrodowa 18-Zachodnia 55

Roboty budowlane
22.09.2022 12:00 26.08.2022
ZIM-DZ.2620.72.2022

Wesoły pies w wesołym Podolskim – psi plac zabaw w Parku Podolskim

Roboty budowlane
26.08.2022 12:00 11.08.2022
ZIM-DZ.2620.71.2022

„Bezpieczne dojście do Szkoły Podstawowej nr 55 – wyniesiona tarcza skrzyżowania ulic Olsztyńskiej i Mackiewicza (BO nr ID: B111BC) w systemie zaprojektuj i wybuduj”

Roboty budowlane
19.08.2022 10:00 04.08.2022
ZIM-DZ.2620.68.2022

Modernizacja nawierzchni ulic na terenie Miasta Łodzi z podziałem na 2 części

Roboty budowlane
18.08.2022 10:00 02.08.2022
ZIM-DZ.2620.67.2022

„Remont nawierzchni ulicy Morgowej na odcinku od ul. Szczecińskiej do ul. Lechickiej”

Roboty budowlane
16.08.2022 12:00 28.07.2022
ZIM-DZ.2621.17.2022

Nadzór autorski dla zadania „Przebudowa linii tramwajowej w al. Śmigłego-Rydza od ul. Przybyszewskiego do ul. Dąbrowskiego” i zadania „Rozbudowa ul. Przybyszewskiego na odcinku od skrzyżowania z al. Marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza do skrzyżowania z ul. Grabową”

Usługi
18.08.2022 11:00 20.07.2022
do góry