Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi
Termin składania ofert/wniosków (dd-mm-yyyy)
Nr sprawy Nazwa zamówienia Termin składania ofert/wniosków Data publikacji
ZIM-DZ.2620.52.2023

Góra frajdy przy Olsztyńskiej/Brzóski/Sędziowskiej, park im. Andrzeja Struga

Roboty budowlane
19.09.2023 12:00 01.09.2023
ZIM-DZ.2620.49.2023

Dokończenie inwestycji polegającej na budowie drogi 1KDD na terenie Nowego Centrum Łodzi wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, ukształtowaniem terenu i małą architekturą

Roboty budowlane
01.09.2023 12:00 11.08.2023
ZIM-DZ.2621.12.2023

Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 8 - Zagospodarowanie terenu przy ul. Legionów 25

Roboty budowlane
31.08.2023 12:00 10.08.2023
ZIM-DZ.2620.45.2023

Góra frajdy przy Olsztyńskiej/Brzóski/Sędziowskiej, park im. Andrzeja Struga

Roboty budowlane
24.08.2023 12:00 09.08.2023
ZIM-DZ.2620.48.2023

„Tor rolkowo-wrotkowy w Parku im. Szarych Szeregów”

Roboty budowlane
23.08.2023 12:00 07.08.2023
ZIM-DZ.2620.42.2023

Budowa schodów do przystanku autobusowego na wiadukcie w ciągu ul. Aleksandrowskiej w systemie ,,zaprojektuj i wybuduj” (BO nr ID: B108BZ)

Roboty budowlane
31.07.2023 12:00 13.07.2023
ZIM-DZ.2620.41.2023

Przebudowa i doposażenie placu zabaw w Parku im. J. Słowackiego

Roboty budowlane
28.07.2023 12:00 13.07.2023
ZIM-DZ.2621.11.2023

Zastępcze wykonanie naprawy usterek w zakończonych inwestycjach drogowych

Roboty budowlane
10.08.2023 12:00 12.07.2023
ZIM-DZ.2620.38.2023

„Budowa peronów przystankowych na terenie miasta Łodzi w systemie zaprojektuj i wybuduj – 2 części”

Roboty budowlane
27.07.2023 12:00 07.07.2023
ZIM-DZ.2620.37.2023

Opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego oraz dokumentacji aplikacyjnej do złożenia wniosku o dofinansowanie dla projektu dotyczącego modernizacji sieci tramwajowej na terenie miasta Łodzi, obejmującej modernizację sieci tramwajowej w ul. Aleksandrowskiej od ul. Szczecińskiej do ul. Bielicowej

Usługi
04.08.2023 12:00 07.07.2023
do góry