Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi
Termin składania ofert/wniosków (dd-mm-yyyy)
Nr sprawy Nazwa zamówienia Termin składania ofert/wniosków Data publikacji
ZIM-DZ.2621.24.2020

Dostawa maszyny dla Kompostowni Miejskiej w Łodzi przy ul. Sanitariuszek 70/72

Dostawy
19.01.2021 12:00 15.12.2020
ZIM-DZ.2621.21.2020

"Przebudowa ul. Moniuszki w Łodzi na odcinku od ul. Piotrkowskiej do ul. Sienkiewicza”

Roboty budowlane
21.01.2021 13:00 01.12.2020
ZIM-DZ.2621.22.2020

Wykonanie prac adaptacyjno – modernizacyjnych w Szkole Podstawowej nr 36 przy ul. Więckowskiego 35 w Łodzi

Roboty budowlane
17.12.2020 12:00 27.11.2020
ZIM-DZ.2621.23.2020

"Świadczenie usług nadzoru autorskiego dla inwestycji realizowanej w ramach Programu niskoemisyjnego transportu miejskiego - budowa wiaduktów drogowych i tramwajowego w ulicy Przybyszewskiego w Łodzi oraz przebudowa torowiska w ul. Przybyszewskiego na odcinku od połączenia z projektem przebudowy wiaduktów do ul. Lodowej"

Usługi
08.12.2020 12:00 27.11.2020
ZIM-DZ.2621.18.2020

Świadczenie usług nadzoru autorskiego dla inwestycji polegającej na przebudowie linii tramwajowej w al. Śmigłego – Rydza – Przebudowa wiaduktów na al. Śmigłego – Rydza na odcinku od al. Piłsudskiego do ul. Przybyszewskiego

Usługi
30.10.2020 12:00 22.10.2020
ZIM-DZ.2620.41.2020

Opracowanie dokumentacji zamiennej dla budowy drogi serwisowej od skrzyżowania w km 1+149,20 do km 0+000,00 oraz od km 0+000,00 do ul. Rzgowskiej w ramach realizacji Trasy Górna etap III w Łodzi

Usługi
27.10.2020 12:00 19.10.2020
ZIM-DZ.2621.17.2020

Świadczenie usług nadzoru autorskiego dla inwestycji polegającej na przebudowie linii tramwajowej w al. Śmigłego – Rydza – Przebudowa wiaduktów na al. Śmigłego – Rydza na odcinku od al. Piłsudskiego do ul. Przybyszewskiego

19.10.2020 12:00 07.10.2020
ZIM-DZ.2620.39.2020

Sosny na Sosnowej - Bezpiecznej i Nowej - budżet obywatelski - przebudowa otoczenia szkoły w systemie zaprojektuj i wybuduj (wraz z prawem opcji)

Roboty budowlane
15.10.2020 12:00 30.09.2020
ZIM-DZ.2621.15.2020

Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 5 - Rewitalizacja Parku im. H. Sienkiewicza - wykonanie nasadzeń zieleni niskiej wokół fontanny oraz wykonanie naprawy uszkodzeń w fontannie i zegarze słonecznym

Usługi
05.10.2020 12:00 24.09.2020
ZIM-DZ.2621.16.2020

„Zagospodarowanie przestrzeni publicznej obszar H. Teren gastronomii przy ul. Księży Młyn 11”

Roboty budowlane
06.10.2020 12:00 18.09.2020

Wybierz Strony

do góry