Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi
Termin składania ofert/wniosków (dd-mm-yyyy)
Nr sprawy Nazwa zamówienia Termin składania ofert/wniosków Data publikacji
ZIM-DZ.2621.14.2021

"Świadczenie usług nadzoru autorskiego dla inwestycji realizowanej w ramach Programu niskoemisyjnego transportu miejskiego - budowa wiaduktów drogowych i tramwajowego w ulicy Przybyszewskiego w Łodzi oraz przebudowa torowiska w ul. Przybyszewskiego na odcinku od połączenia z projektem przebudowy wiaduktów do ul. Lodowej"

Usługi
20.09.2021 11:00 25.08.2021
ZIM-DZ.2620.51.2021

Budowa wpustów deszczowych na ul. Liściastej pomiędzy ulicami Boksytową a Amazonitową w Łodzi w systemie zaprojektuj i wybuduj

Roboty budowlane
07.09.2021 11:00 23.08.2021
ZIM-DZ.2620.50.2021

,,Remont ul. Mierniczej na odc. od ul. Taborowej do ul. Szelburg-Zarembiny w Łodzi’’

Roboty budowlane
07.09.2021 12:00 20.08.2021
DSR-ZP-VIII.271.3.2021

Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt 7 Wykonanie dokumentacji projektowej i wykonawczej dotyczącej kompleksowej przebudowy pasa drogowego ulicy Ogrodowej na trzech odcinkach, przebicia wewnątrz-kwartałowego łączącego ul. Ogrodową z terenami rekreacyjnymi Ogrodów Karskiego oraz skweru przylegającego do posesji Ogrodowa 28d

Usługi
27.08.2021 09:00 19.08.2021
ZIM-DZ.2620.46.2021

„Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Lutomierskiej na odcinku od ul. Wrześnieńskiej do ul. Klonowej w zakresie chodników i miejsc postojowych”

Usługi
14.09.2021 12:00 18.08.2021
BZZ.2291.17.21

Budowa drogi rowerowej w ul. Obywatelskiej w Łodzi na odc. od al. Jana Pawła II w kierunku ul. Nowe Sady wraz z przebudową wodociągu wraz z przyłączami

Roboty budowlane
24.08.2021 11:30 02.08.2021
ZIM-DZ.2620.43.2021

Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Karpackiej na odc. od ul. Pabianickiej do ul. Paderewskiego

Usługi
26.08.2021 11:00 30.07.2021
ZIM-DZ.2620.44.2021

„Rozbudowa ul. Nad Dobrzynką na odcinku od DK-14 do ul. Łaskowice w systemie zaprojektuj i wybuduj”

Roboty budowlane
11.08.2021 11:00 23.07.2021
ZIM-DZ.2620.41.2021

Budowa drogi rowerowej i chodnika w ul. Rokicińskiej – odcinek: działka nr 75/7 W-34 – ul. Malownicza (strona północna) wraz z kanalizacją teletechniczną

Roboty budowlane
13.08.2021 11:00 20.07.2021
ZIM-DZ.2620.42.2021

„Pumptrack Radogoszcz”

Roboty budowlane
04.08.2021 12:00 16.07.2021
do góry