Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi
Termin składania ofert/wniosków (dd-mm-yyyy)
Nr sprawy Nazwa zamówienia Termin składania ofert/wniosków Data publikacji
ZIM-DZ.2621.2.2024

„Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt 1 – Przebudowa istniejącej zabudowy oraz rozbiórka budynków gospodarczych wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną przy ul. Rewolucji 1905 r. nr 13 oraz przebudowa istniejącej zabudowy wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną przy ul. Rewolucji 1905 r. nr 15 i ul. Rewolucji 1905 r. nr 17 – w systemie „zaprojektuj i wybuduj””

Roboty budowlane
09.04.2024 12:00 03.04.2024
ZIM-DZ.2620.27.2024

Budowa chodników w ul. Kolumny w Łodzi w systemie zaprojektuj i wybuduj - 2 części

Roboty budowlane
03.04.2024 12:00 19.03.2024
ZIM-DZ.2620.18.2024

Świadczenie usług nadzoru autorskiego dla inwestycji drogowych realizowanych przez Zarząd Inwestycji Miejskich – 4 części

Usługi
07.03.2024 12:00 28.02.2024
ZIM-DZ.2620.20.2024

Zmiana organizacji ruchu na skrzyżowaniu ul. Sienkiewicza / ul. Wigury w Łodzi w systemie zaprojektuj i wybuduj (BO nr ID: S072KA)

Roboty budowlane
14.03.2024 12:00 26.02.2024
ZIM-DZ.2620.12.2024

Budowa pawilonu handlowego zlokalizowanego w Łodzi przy ul. Górniczej (nr dz. 134/12 obręb B-50) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w systemie „zaprojektuj i wybuduj”

Roboty budowlane
15.03.2024 12:00 22.02.2024
ZIM-DZ.2620.17.2024

Budowa łączników rowerowych na terenie miasta Łodzi w systemie zaprojektuj i wybuduj – 2 części

Roboty budowlane
05.03.2024 12:00 16.02.2024
ZIM-DZ.2620.14.2024

Pełnienie nadzoru nad realizacją Robót oraz zarządzaniem Kontraktem dla zadania pn: Budowa/rozbudowa dróg dojazdowych do drogi ekspresowej S-14 i poprawa komunikacji na osiedlach Złotno/Teofilów - Inżynier Kontraktu

Usługi
12.03.2024 12:00 12.02.2024
ZIM-DZ.2620.13.2024

„Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Krokusowej na odcinku od ul. Telefonicznej do ul. Pomorskiej w Łodzi”

Usługi
13.03.2024 12:00 09.02.2024
ZIM-DZ.2621.1.2024

Innowacyjna i kompleksowa koncepcja rozwoju bioróżnorodności miejskiej dla samorządów w Europie - odbudowa ekosystemu wodnego Miasta Łodzi. Przywrócenie miastu cieku Lamus.

Roboty budowlane
12.03.2024 12:00 08.02.2024
ZIM-DZ.2620.11.2024

Opracowanie programu funkcjonalno–użytkowego przebudowy oraz rozbudowy o nowe oddziały szkolno-przedszkolne dla zespołu obiektów wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu Szkoły Podstawowej nr 130 w Łodzi przy ul. Gościniec 1 dz. Nr 190/29 obręb G-55

Usługi
14.02.2024 12:00 06.02.2024
do góry