Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi
Termin składania ofert/wniosków (dd-mm-yyyy)
Nr sprawy Nazwa zamówienia Termin składania ofert/wniosków Data publikacji
ZIM-DZ.2621.21.2021

Przebudowa ul. Fabrycznej w Łodzi na odcinku od ul. Przędzalnianej do ul. Magazynowej – Tryb zaprojektuj i wybuduj wraz z nadzorem autorskim

Roboty budowlane
03.12.2021 10:00 16.11.2021
ZIM-DZ.2620.63.2021

Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę obwodnicy Wiskitna na odcinku ul. Małego Rycerza do ul. Brójeckiej - II zadania

Usługi
09.12.2021 10:00 12.11.2021
ZIM-DZ.2620.65.2021

Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie zagospodarowania narożnika ul. Piotrkowskiej/Pasaż Schillera w Łodzi - ul. Piotrkowska 110 (dz. 236/10 obr. S-6) wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego

Usługi
22.11.2021 11:00 10.11.2021
ZIM-DZ.2621.20.2021

„Nadzór inwestorski i konserwatorski nad przebudową budynku na bibliotekę miejską przy ul. Zachodniej 76 w Łodzi wraz z dostawą wyposażenia”

Usługi
18.11.2021 11:00 09.11.2021
ZIM-DZ.2621.19.2021

„Projekt „OdNowa Parku Helenów” Rewitalizacja Parku Helenów polegająca na zmianie sposobu zagospodarowania terenu, budowie małej architektury, a także przebudowie, rozbudowie i zmianie sposobu użytkowania części budynku usługowego wraz z towarzyszącymi urządzeniami budowlanymi wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej oraz wykonaniem rozbiórek w systemie „zaprojektuj i wybuduj”

Roboty budowlane
02.12.2021 10:00 29.10.2021
ZIM-DZ.2620.64.2021

Wykonanie nasadzeń zamiennych w Łodzi przy ul. 6 Sierpnia 71

Usługi
04.11.2021 11:00 27.10.2021
ZIM-DZ.2620.61.2021

Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę układu komunikacyjnego w nowo powstającej strefie przemysłowej na Chocianowicach w Łodzi

Usługi
16.11.2021 11:00 20.10.2021
ZIM-DZ.2621.18.2021

"Świadczenie usług nadzoru autorskiego dla inwestycji realizowanej w ramach Programu niskoemisyjnego transportu miejskiego - budowa wiaduktów drogowych i tramwajowego w ulicy Przybyszewskiego w Łodzi oraz przebudowa torowiska w ul. Przybyszewskiego na odcinku od połączenia z projektem przebudowy wiaduktów do ul. Lodowej"

Usługi
15.11.2021 11:00 19.10.2021
ZIM-DZ.2620.59.2021

Skwer Mieszkańców Osiedla Łagiewniki

Roboty budowlane
18.10.2021 11:00 01.10.2021
ZIM-DZ.2620.58.2021

„Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Lutomierskiej na odcinku od ul. Wrześnieńskiej do ul. Klonowej w zakresie chodników i miejsc postojowych”

Usługi
25.10.2021 12:00 27.09.2021
do góry