Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi
Termin składania ofert/wniosków (dd-mm-yyyy)
Nr sprawy Nazwa zamówienia Termin składania ofert/wniosków Data publikacji
ZIM-DZ.2620.83.2022

Opracowanie studium techniczno - ekonomiczno - środowiskowego dla zadania pn. Budowa linii tramwajowej od skrzyżowania Rzgowska / Strażacka / Kurczaki do Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki

Usługi
25.01.2023 12:00 20.12.2022
DSR-ZP-VIII.271.107.2022

Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę/przebudowę ul. Gajcego, ul. Szelburg-Zarembiny oraz ul. Taborowej w Łodzi wraz z budową zbiorników retencyjnych w rejonie skrzyżowania Gajcego/Taborowa i Szelburg-Zarembiny/Serenady oraz budową kanałów deszczowych i odwodnieniem ulic

Usługi
13.01.2023 09:00 13.12.2022
ZIM-DZ.2620.82.2022

Opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego budowy przedszkola wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy ulicy Jugosłowiańskiej 2 w Łodzi na terenie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 2

Usługi
25.11.2022 12:00 14.11.2022
ZIM-DZ.2620.79.2022

„Opracowanie programów funkcjonalno – użytkowych dla dwóch Części w ramach zadania pod nazwą „Budowa zespołów szkolno –przedszkolnych na terenie miasta Łodzi”"

Usługi
18.11.2022 12:00 27.10.2022
ZIM-DZ.2620.75.2022

Dostawa 35 zestawów komputerowych z monitorami i oprogramowaniem, 71 dysków SSD 512 GB, 71 pamięci DIMM 8GB, 5 dysków przenośnych 2 TB oraz 6 monitorów 32

Dostawy
07.10.2022 10:00 29.09.2022
ZIM-DZ.2620.78.2022

Doposażenie placu zabaw w parku im. 3 Maja

Roboty budowlane
10.10.2022 12:00 23.09.2022
ZIM-DZ.2621.21.2022

„Transport, magazynowanie, montaż mebli miejskich w miejscach objętych Rewitalizacją Obszarową Centrum Łodzi”

Usługi
30.09.2022 12:00 22.09.2022
ZIM-DZ.2620.77.2022

„Góra frajdy przy Olsztyńskiej/Brzóski/Sędziowskiej, park im. Andrzeja Struga”

Roboty budowlane
06.10.2022 12:00 21.09.2022
ZIM-DZ.2620.76.2022

Wesołe zjeżdżalnie w wesołym Podolskim – wspinaczki i zjeżdżalnie na górce

Roboty budowlane
05.10.2022 12:00 20.09.2022
ZIM-DZ.2620.73.2022

Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu dla zadania pod nazwą: Przebudowa ul. Krakowskiej na odcinku od ul. Barskiej do ul. Siewnej w Łodzi

Usługi
14.10.2022 12:00 16.09.2022
do góry