Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi
Termin składania ofert/wniosków (dd-mm-yyyy)
Nr sprawy Nazwa zamówienia Termin składania ofert/wniosków Data publikacji
ZIM-DZ.3322.23.2017

Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt 1 i 4 - Przebudowa ulicy Wschodniej na odcinku od ul. Północnej do ul. Jaracza oraz ulicy Jaracza na odcinku od ul. Kilińskiego do ul. Wschodniej w systemie „zaprojektuj i wybuduj”

Roboty budowlane
23.08.2017 11:00 27.06.2017
ZIM-DZ.3321.55.2017

Budowa miejsc postojowych na terenie miasta Łodzi

Roboty budowlane
22.09.2017 11:00 07.09.2017
ZIM-DZ.3322.42.2017

Przebudowa i rozbudowa budynków filii bibliotecznej nr 14 i nr 25 Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź-Bałuty im. Stanisława Czernika z podziałem na 2 części w trybie zaprojektuj i wybuduj

Roboty budowlane
26.09.2017 11:00 08.09.2017
ZIM-DZ.3321.54.2017

Dostawa i montaż tablic Ruchu Kołowego I i II Rzędu dla Łodzi w oparciu o System Informacji Miejskiej

Dostawy
22.09.2017 10:00 14.09.2017
ZIM-DZ.3322.29.2017

„Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 4 - Rozbudowa układu torowo-drogowego w ciągu ulic Ogrodowa – Północna na odcinku od ul. Zachodniej do ul. Franciszkańskiej w Łodzi wraz z przebudową pętli tramwajowej przy ul. Północnej i budową płyty odciążającej nad kanałem rzeki Łódki, w systemie „zaprojektuj i wybuduj”

Roboty budowlane
15.09.2017 12:00 04.08.2017
ZIM-DZ.3321.61.2017

Poprawa bezpieczeństwa: Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Srebrzyńskiej oraz przebudowa skrzyżowania ulicy Karkonoskiej z ulicą Brzezińską w Łodzi – dwie części

Roboty budowlane
19.10.2017 12:00 04.10.2017
ZIM-DZ.3322.27.2017

Świadczenie usług nadzoru autorskiego dla inwestycji polegającej na: ”Budowie ul. Nowowęglowej w Łodzi na odc. od ul. Wierzbowej do ul. Kopcińskiego wraz z rozbudową skrzyżowania z ul. Kopcińskiego”

Usługi
07.09.2017 11:00 01.08.2017
ZIM-DZ.3322.22.2017

Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 2 , Projekt 5 oraz Projekt 6- Przebudowa układu drogowego ul. Nawrot na odcinku od ul. Piotrkowskiej do ul. Kilińskiego Kilińskiego wraz ze skrzyżowaniem z ul. Sienkiewicza oraz chodników ul. Sienkiewicza na odcinku od ul. Narutowicza do Al. Piłsudskiego wraz z infrastrukturą techniczną i meblami miejskimi w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.

Roboty budowlane
14.09.2017 12:00 25.07.2017
ZIM-DZ.3322.32.2017

„Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt 7 - Przebudowa układu drogowego ul. Mielczarskiego na odcinku od ul. Gdańskiej do ul. Cmentarnej oraz budowa układu dróg uzupełniających w kwartale ulic: Gdańska - Legionów - Cmentarna - Ogrodowa wraz z infrastrukturą techniczną i meblami miejskimi w systemie „zaprojektuj i wybuduj””

Roboty budowlane
13.10.2017 11:00 28.08.2017
ZIM-DZ.3321.48.2017

Budowa drogi rowerowej do Centrum Kliniczno-Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz krótkich odcinków dróg i przejazdów rowerowych

Roboty budowlane
07.09.2017 11:00 27.07.2017
do góry