Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi
Termin składania ofert/wniosków (dd-mm-yyyy)
Nr sprawy Nazwa zamówienia Termin składania ofert/wniosków Data publikacji
ZIM-DZ.3321.30.2017

Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Janosika i Telefonicznej w Łodzi – zaprojektuj i wybuduj

Roboty budowlane
07.06.2017 12:00 18.05.2017
ZIM-DZ.3322.18.2017

Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt 7. Przebudowa, rozbiórka, remont konserwatorski budynku wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną nieruchomości w Łodzi przy ul. Gdańskiej 1 w systemie ,,zaprojektuj i wybuduj”

Roboty budowlane
13.07.2017 12:00 04.05.2017
ZIM-DZ.3321.12.2017

Opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego oraz koncepcji dla budowy drogi podziemnej wraz z płytą rynku Nowego Centrum Łodzi i parkingiem pod rynkiem.

Usługi
31.05.2017 12:00 06.04.2017
ZIM-DZ.3321.6.2017

Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy oświetlenia ulic na terenie miasta Łodzi - Rejony: Bałuty, Górna, Widzew, Polesie.

Usługi
22.03.2017 10:00 14.03.2017
ZIM-DZ.3321.7.2017

Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy chodników i miejsc postojowych na terenie miasta Łodzi - Rejony: Bałuty, Górna, Widzew, Polesie.

Usługi
21.03.2017 10:00 13.03.2017
ZIM-DZ.3321.36.2017

Przebudowa ul. Widzewskiej na odc. od ul. Józefa do ul. Nowogrodzkiej wraz z budową przejścia podziemnego – zaprojektuj i wybuduj

Roboty budowlane
25.08.2017 11:00 03.07.2017
ZIM-DZ.3321.18.2017

Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Drewnowskiej między ul. Stolarską a przejściem dla pieszych przy ul. Drewnowskiej 110

Roboty budowlane
10.07.2017 13:00 24.05.2017
ZIM-DZ.3322.13.2017

Pełnienie nadzoru nad realizacją Robót oraz zarządzaniem Kontraktem pn.:„Budowa ul. Nowowęglowej w Łodzi na odc. od ul. Wierzbowej do ul. Kopcińskiego wraz z rozbudową skrzyżowania z ul. Kopcińskiego” (Inżynier Kontraktu)

Usługi
09.06.2017 11:30 28.04.2017
ZIM-DZ.3322.28.2017

Przebudowa i rozbudowa budynków filii bibliotecznej nr 14 i nr 25 Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź-Bałuty im. Stanisława Czernika z podziałem na 2 części w trybie zaprojektuj i wybuduj

Roboty budowlane
29.08.2017 12:00 07.08.2017
ZIM-DZ.3322.17.2017

Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt 7 i 8 – Przebudowa układu drogowego ul. Gdańskiej na odcinku od ul. Ogrodowej do ul. Legionów, ul. Ogrodowej na odcinku od ul. Gdańskiej do ul. Zachodniej i ul. Zachodniej na odcinku od ul. Ogrodowej do ul. Legionów w systemie ,,zaprojektuj i wybuduj”

Roboty budowlane
14.07.2017 11:00 04.05.2017
do góry