Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi
Termin składania ofert/wniosków (dd-mm-yyyy)
Nr sprawy Nazwa zamówienia Termin składania ofert/wniosków Data publikacji
ZIM-DZ.2620.7.2020

Modernizacja dróg na terenie dzielnic: Widzew i Polesie w Łodzi – dwie części

Roboty budowlane
20.04.2020 12:00 18.03.2020
ZIM-DZ.2621.5.2020

„Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt 1 – „Wykonanie robót budowlanych aranżacji architektonicznych elewacji frontowych kamienic przy ul. Włókienniczej 12, 14 oraz 16 w Łodzi”

Roboty budowlane
16.04.2020 12:00 12.03.2020
ZIM-DZ.2620.8.2020

„Budowa miejsc parkingowych na ul. Łokietkówny w systemie zaprojektuj i wybuduj”

Roboty budowlane
07.04.2020 12:00 11.03.2020
ZIM-DZ.2620.6.2020

Przebudowa ulicy Mierzejowej na odcinku od ul. Pabianickiej do ul. Konnej wraz z przebudową ul. Poziomej od ul. Konnej do ul. Albańskiej w Łodzi.

Roboty budowlane
23.04.2020 11:00 10.03.2020
ZIM-DZ.2620.4.2020

Przebudowa dróg na terenie Polesia – II części

Roboty budowlane
20.04.2020 13:00 06.03.2020
DOA-ZP-III.271.8.2020

„Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt 5 – Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania „Budowa drogi łączącej ul. Nawrot z Placem Komuny Paryskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i meblami miejskimi, budowa wodociągu w projektowanej drodze łączącej ul. Nawrot z Placem Komuny Paryskiej – od ul. Nawrot do Placu Komuny Paryskiej, przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynków przy ul. Sienkiewicza 61a i ul. Sienkiewicza 63 wraz z za

Usługi
03.04.2020 10:00 03.03.2020
ZIM-DZ.2620.5.2020

Opracowanie Studium Wykonalności wraz z wymaganymi załącznikami do złożenia wniosku o dofinansowanie dla projektu pn. „Kompleksowa modernizacja linii tramwajowej w ul. Konstantynowskiej na odcinku od pętli tramwajowej „Zdrowie” do granic miasta wraz z infrastrukturą towarzyszącą”

Usługi
14.04.2020 12:00 26.02.2020
ZIM-DZ.2621.1.2020

„Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt 4 – Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania: „Rewitalizacja Parku Staromiejskiego w Łodzi ograniczonego ulicami Zachodnią, Wolborską, Franciszkańską i Północną”, „Przebudowa ulic Podrzecznej i Wolborskiej na odcinku od ul. Nowomiejskiej (bez skrzyżowania) do ul. Franciszkańskiej (bez skrzyżowania)”, „Przebudowa Starego Rynku w Łodzi””

Usługi
22.04.2020 12:00 21.02.2020
ZIM-DZ.2621.2.2020

Poprawa efektywności energetycznej siedziby Zespołu Tańca Ludowego „HARNAM” w Łodzi, przy ul. Piotrkowskiej 282A w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.

Roboty budowlane
25.03.2020 12:00 19.02.2020
ZIM-DZ.2620.2.2020

Budowa oświetlenia ulic na terenie Miasta Łodzi w systemie zaprojektuj i wybuduj – III części

Roboty budowlane
04.03.2020 13:00 17.02.2020
do góry