Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi
Ostatnia aktualizacja strony: 17.07.2024, 13:50

Strona główna

Wszelką korespondencję wysyłaną
do Zarządu Inwestycji Miejskich
należy adresować w następujący sposób:

Zarząd Inwestycji Miejskich
Kancelaria Centrum Usług Wspólnych
ul. Piotrkowska 171/173
90-447 Łódź

ewentualnie można ją składać osobiście
w Kancelarii Centrum Usług Wspólnych  
znajdującej się w Łodzi
przy ul. Piotrkowskiej 171/173
(wejście od al. Kościuszki 104a),
prowadzącej obsługę kancelaryjną
Zarządu Inwestycji Miejskich.
Obsługa jest świadczona w godzinach:

9:00-15:00 - poniedziałek, środa-piątek
9:00-17:00 - wtorek.

 

     
     
     
     
     

 

do góry