Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi
Termin składania ofert/wniosków (dd-mm-yyyy)
Nr sprawy Nazwa zamówienia Termin składania ofert/wniosków Data publikacji
ZIM-DZ.2621.14.2023

Zastępcze wykonanie naprawy usterek w zakończonych inwestycjach drogowych

Roboty budowlane
22.09.2023 12:00 07.09.2023
ZIM-DZ.2621.13.2023

Dostawa i montaż mebli oraz innego wyposażenia w ramach projektu „Wspólnie tworzymy miasto – Wzmocnienie działań kulturalnych poprzez stworzenie miejsca spotkań społeczności lokalnej w filii Biblioteki Miejskiej w Łodzi przy ul. Zachodniej 76”

Dostawy
18.09.2023 12:00 06.09.2023
ZIM-DZ.2620.50.2023

Wyremontujmy sobie park przy Wojska Polskiego – Etap I / Skwer Gdański zwany też parkiem kasztanowym w kwartale ulic Wojska Polskiego, Głowackiego i Sucharskiego

Roboty budowlane
20.09.2023 12:00 05.09.2023
ZIM-DZ.2620.47.2023

„Budowa tężni solankowej obok Parku im. A. Struga przy ul. Urzędniczej”

Roboty budowlane
31.08.2023 12:00 08.08.2023
ZIM-DZ.2620.46.2023

Budowa tężni solankowej w Parku miejskim przy ul. Leczniczej

Roboty budowlane
29.08.2023 12:00 07.08.2023
ZIM-DZ.2620.44.2023

Nadzór Autorski dla zadania „Modernizacja i remont budynku socjalno-warsztatowego na terenie zajezdni tramwajowej MPK w Łodzi przy ul. Pabianickiej 215/217”

Usługi
18.08.2023 12:00 04.08.2023
ZIM-DZ.2620.40.2023

Wesołe zjeżdżalnie w wesołym Podolskim – wspinaczki i zjeżdżalnie na górce

Roboty budowlane
24.07.2023 12:00 06.07.2023
ZIM-DZ.2620.31.2023

Budowa wiaty dla rowerów przy klasztorze w Łagiewnikach w systemie zaprojektuj i wybuduj

Roboty budowlane
22.06.2023 12:00 06.06.2023
ZIM-DZ.2620.26.2023

Budowa parkingu pomiędzy ul. Okrzei i ul. Górną w Łodzi

Roboty budowlane
13.06.2023 12:00 25.05.2023
ZIM-DZ.2621.9.2023

„Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt nr 7 – Przebicie wewnątrz-kwartałowe łączące ul. Ogrodową z Ogrodami Karskiego w podziale na części: 1-Budowa ciągu pieszo-jezdnego łączącego ul. Ogrodową 28d i Ogrody Karskiego; 2-Zagospodarowanie skweru przy famule Ogrodowa 28”

Roboty budowlane
21.04.2023 12:00 05.04.2023

Wybierz Strony

do góry