Biuletyn Informacji Publicznej Zamówienia publiczne - Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi

Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi
Ostatnia aktualizacja strony: 19.06.2019, 12:26

Zamówienia publiczne

Termin składania ofert (dd-mm-yyyy)
Nr sprawy Nazwa zamówienia Termin składania ofert Data publikacji
ZIM-DZ.2620.41.2019

„Hospicjum Łódzkie w miłym i przyjaznym otoczeniu”

Roboty budowlane
09.07.2019 11:00 19.06.2019
ZIM-DZ.2621.8.2019

„Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt 8 – przebudowa, rozbiórka, remont konserwatorski nieruchomości zlokalizowanej w Łodzi przy ul. Legionów 20 wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastruktura techniczną w systemie zaprojektuj i wybuduj”

Roboty budowlane
24.07.2019 11:00 17.06.2019
ZIM-DZ.2621.9.2019

Kompleksowe opracowanie, zorganizowanie i przeprowadzenie akcji informacyjnej oraz cyklu szkoleń w ramach zadania pn. „Wsparcie szkoleniowo-doradcze”

Usługi
17.06.2019 12:00 07.06.2019
ZIM-DZ.2620.38.2019

Wykonanie robót budowlanych w zakresie rozbiórek obiektów budowlanych, niwelacji terenu, budowy nowych elementów wyposażenia terenu, wycinki drzew i krzewów oraz wykonanie nasadzeń zastępczych w Łodzi przy ul. 6 Sierpnia 71

Roboty budowlane
28.06.2019 11:00 07.06.2019
ZIM-DZ.2620.40.2019

Przebudowa ulicy Drewnowskiej w rejonie skrzyżowania z Al. Włókniarzy w Łodzi w zakresie poszerzenia wlotu wschodniego skrzyżowania poprzez budowę dodatkowego pasa do skrętu w prawo – zaprojektuj i wybuduj

Roboty budowlane
18.06.2019 12:00 03.06.2019
ZIM-DZ.2620.39.2019

Rozbudowa istniejącego węzła cieplnego dla potrzeb ogrzewania murawy boiska Stadionu Miejskiego przy ul. Unii Lubelskiej 2 w Łodzi w formule zaprojektuj i wybuduj

Roboty budowlane
25.06.2019 13:00 31.05.2019
ZIM-DZ.2620.37.2019

„Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę układu dróg w kwartale Pabianicka-Wólczańska-Skargi.”

Usługi
04.06.2019 11:00 24.05.2019
DOA-ZP-II.271.59.2019

Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt 1 – przebudowa ul. Włókienniczej oraz budowa pasażu pieszo – jezdnego łączącego ul. Włókienniczą z ul. Jaracza, w systemie zaprojektuj i wybuduj

Roboty budowlane
26.06.2019 10:00 23.05.2019
ZIM-DZ.2620.33.2019

Wiadukt tramwajowy w ciągu ul. Przybyszewskiego – dostosowanie do ruchu autobusów - w systemie zaprojektuj i wybuduj

Roboty budowlane
06.06.2019 12:00 22.05.2019
ZIM-DZ.2620.35.2019

„Przebudowa chodnika przy ul. Cieszkowskiego 6 w systemie zaprojektuj i wybuduj”

Roboty budowlane
06.06.2019 11:00 22.05.2019

Wybierz Strony

©2008-2019 Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL