Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi
Termin składania ofert/wniosków (dd-mm-yyyy)
Nr sprawy Nazwa zamówienia Termin składania ofert/wniosków Data publikacji
ZIM-DZ.2620.27.2021

Budowa chodników na terenie miasta Łodzi – II części

Roboty budowlane
25.05.2021 12:00 10.05.2021
ZIM-DZ.2620.26.2021

Remont ul. Porazińskiej na odc. od ul. Taborowej do ul. Szelburg-Zarembiny w Łodzi

Roboty budowlane
24.05.2021 11:00 07.05.2021
ZIM-DZ.2621.2.2021

Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 2 – Przebudowa i nadbudowa obiektu wraz z zagospodarowaniem terenu na nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 22

Roboty budowlane
28.05.2021 12:00 30.04.2021
ZIM-DZ.2620.21.2021

Remont ul. Łukaszewskiej w Łodzi, na odcinku: Zjazdowa – Nad Nerem – kontynuacja remontu od numeru posesji 42 na dł. około 200 m.(BO – ID:W025DL)

Roboty budowlane
19.05.2021 12:00 29.04.2021
ZIM-DZ.2620.19.2021

Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy chodnika na ul. Malowniczej na odc. od ul. Rokicińskiej do ul. Rataja

Usługi
07.05.2021 11:00 29.04.2021
ZIM-DZ.2620.24.2021

Graj w zielone – II etap rewitalizacji ul. Stefanowskiego: budżet obywatelski (P058SP) –zaprojektuj i wybuduj

Roboty budowlane
17.05.2021 11:00 29.04.2021
ZIM-DZ.2620.23.2021

Przebudowa ul. Taterniczej na odcinku od ul. Prezydenta do ul. Chałubińskiego – etap 2 – Odcinek od Stokowskiej do ul. Prezydenta

Roboty budowlane
18.05.2021 11:00 29.04.2021
ZIM-DZ.2620.20.2021

Budowa drogi rowerowej na ul. Brzezińskiej w systemie zaprojektuj i wybuduj (BO nr ID: W064ST)

Roboty budowlane
17.05.2021 12:00 28.04.2021
ZIM-DZ.2620.18.2021

Budowa oświetlenia ulic (BO) na terenie Miasta Łodzi w systemie zaprojektuj i wybuduj – VI części

Roboty budowlane
12.05.2021 11:00 27.04.2021
ZIM-DZ.2620.14.2021

„Mileszki - Nowa Droga (BO-ID:W030MI)-Remont ul. Mileszki na odcinku od ul. Bratkowej do ul. Gerberowej w Łodzi ”

Roboty budowlane
14.05.2021 12:00 27.04.2021

Wybierz Strony

do góry