Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi
Termin składania ofert/wniosków (dd-mm-yyyy)
Nr sprawy Nazwa zamówienia Termin składania ofert/wniosków Data publikacji
ZIM-DZ.2621.16.2020

„Zagospodarowanie przestrzeni publicznej obszar H. Teren gastronomii przy ul. Księży Młyn 11”

Roboty budowlane
06.10.2020 12:00 18.09.2020
ZIM-DZ.2621.14.2020

Dostawa maszyny dla Kompostowni Miejskiej w Łodzi przy ul. Sanitariuszek 70/72

Dostawy
20.10.2020 12:00 16.09.2020
ZIM-DZ.2620.35.2020

Zaprojektowanie i wybudowanie Zielonego Skweru z siłownią zewnętrzną przy ul. Plonowej w Łodzi

Roboty budowlane
29.09.2020 12:00 11.09.2020
ZIM-DZ.2620.37.2020

Plac zabaw na Rudzie w systemie zaprojektuj i wybuduj

Roboty budowlane
25.09.2020 12:00 10.09.2020
ZIM-DZ.2620.36.2020

Minipark Wierzbowa w systemie zaprojektuj i wybuduj

Roboty budowlane
24.09.2020 13:00 09.09.2020
DOA-ZP-III.271.45.2020

Nadzór inwestorski dla prac budowlano-konserwatorskich w 2020 i 2021 r. w ramach Projektu „Szlakiem architektury włókienniczej. Rewitalizacja Księżego Młyna”

Usługi
30.09.2020 12:00 28.08.2020
ZIM-DZ.2621.11.2020

„Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad Rozbudową Kompostowni Miejskiej w Łodzi przy ul. Sanitariuszek 70/72”

Usługi
08.09.2020 12:00 26.08.2020
ZIM-DZ.2621.13.2020

„Pełnienie nadzoru autorskiego nad Rozbudową Kompostowni Miejskiej w Łodzi przy ul. Sanitariuszek 70/72”

Usługi
27.08.2020 11:00 18.08.2020
ZIM-DZ.2621.12.2020

„Program niskoemisyjnego transportu miejskiego – budowa wiaduktów drogowych i tramwajowego w ulicy Przybyszewskiego w Łodzi oraz przebudowa torowiska w ul. Przybyszewskiego na odcinku od połączenia z projektem przebudowy wiaduktów do ul. Lodowej”

Roboty budowlane
30.09.2020 12:00 14.08.2020
ZIM-DZ.2620.30.2020

„Wodny Park Zabaw na terenie parku Widzewska Górka w systemie zaprojektuj i wybuduj”

Roboty budowlane
28.07.2020 11:00 10.07.2020

Wybierz Strony

do góry