Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi
Termin składania ofert/wniosków (dd-mm-yyyy)
Nr sprawy Nazwa zamówienia Termin składania ofert/wniosków Data publikacji
ZIM-DZ.2621.35.2020

Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt 2 – Rewitalizacja wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną budynku zlokalizowanego na nieruchomości przy ul. Sienkiewicza 26 w Łodzi w systemie „zaprojektuj i wybuduj”

Roboty budowlane
10.02.2021 11:00 31.12.2020
ZIM-DZ.2621.39.2020

Pełnienie nadzoru nad realizacją robót oraz zarządzaniem Kontraktem pn.: „Budowa i przebudowa linii tramwajowej w ulicy Wojska Polskiego (...) w zakresie Zadania 1: „Przebudowa linii tramwajowej w ul. Wojska Polskiego na odcinku od ul. Franciszkańskiej do ul. Strykowskiej wraz z przebudową układu drogowego i niezbędnej infrastruktury, budowa parkingu P&R (zamówienie podstawowe) oraz przebudowa układu torowego w ul. Strykowskiej (...) (zamówienie w ramach prawa opcji)”

Usługi
24.03.2021 12:00 31.12.2020
ZIM-DZ.2621.38.2020

Budowa i przebudowa linii tramwajowej w ulicy Wojska Polskiego (...) w zakresie budowy połączenia tramwajowego wzdłuż ul. Strykowskiej łączącego przebudowywane torowisko w ul. Strykowskiej z przystankiem ŁKA Łódź – Marysin za ul. Inflancką

Roboty budowlane
19.03.2021 13:00 31.12.2020
ZIM-DZ.2621.37.2020

„Przebudowa ul. Przybyszewskiego na odc. od placu im. Reymonta do posesji nr 42 (w trybie zaprojektuj i wybuduj) wraz z przebudową wodociągu wraz z przyłączami i odejściami bocznymi na odcinku od ul. Piotrkowskiej do ul. Rzgowskiej (w trybie zaprojektuj i wybuduj)”

Roboty budowlane
19.03.2021 12:00 31.12.2020
ZIM-DZ.2621.41.2020

Budowa i przebudowa linii tramwajowej w ulicy Wojska Polskiego na odc. od ul. Franciszkańskiej do ul. Strykowskiej wraz z przebudową układu drogowego i niezbędnej infrastruktury oraz budową połączenia tramwajowego wzdłuż ul. Strykowskiej z przystankiem ŁKA Łódź Marysin wraz z przebudową wodociągów w ul. Wojska Polskiego oraz w skrzyżowaniach objętych przebudową układu drogowego

Roboty budowlane
19.03.2021 12:00 31.12.2020
ZIM-DZ.2620.45.2020

„Modernizacja kamienicy przy Placu Wolności 2 realizowana w systemie „zaprojektuj i wybuduj””

Roboty budowlane
22.01.2021 12:00 30.12.2020
BZZ.2291.28.20

Przebudowa ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich na odcinku od ul. Więckowskiego do ul. Zielonej oraz przebudowa sieci wodociągowej z przyłączami na odcinku od ul. Więckowskiego do ul. 6-go Sierpnia w Łodzi

Roboty budowlane
19.03.2021 11:30 29.12.2020
BZZ.2291.27.20

„Rozbudowa ul. Traktorowej w Łodzi na odcinku od ul. Rojnej do ul. Aleksandrowskiej wraz z budową ronda na skrzyżowaniu z ul. Łanową oraz przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami”

Roboty budowlane
18.03.2021 11:30 29.12.2020
DSR-ZP-II.271.59.2020

"„Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 4 - Rozbudowa układu torowo-drogowego w ciągu ulic Ogrodowa – Północna na odcinku od ul. Zachodniej do ul. Franciszkańskiej wraz z przebudową pętli tramwajowej przy ul. Północnej”."

Roboty budowlane
29.01.2021 12:00 29.12.2020
ZIM-DZ.2620.46.2020

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu nad realizacją przedsięwzięcia pn.: Przebudowa i remont obiektu sportowego przy ul. Rudzkiej 37 w Łodzi

Usługi
12.01.2021 12:00 29.12.2020

Wybierz Strony

do góry