Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi
Termin składania ofert (dd-mm-yyyy)
Nr sprawy Nazwa zamówienia Termin składania ofert Data publikacji
ZIM-DZ.2621.22.2019

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu nad realizacją przedsięwzięć pn. „Program Edukacji Ogólnej” oraz „Program Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego” w zakresie robót budowlanych oraz dostaw wyposażenia

Usługi
29.11.2019 13:00 12.11.2019
ZIM-DZ.2621.20.2019

„Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt 4 – Przebudowa istniejącej zabudowy w granicach działki przy ul. Północnej 7 w Łodzi, wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną w systemie „zaprojektuj i wybuduj””

Roboty budowlane
29.11.2019 12:00 28.10.2019
ZIM-DZ.2621.19.2019

Wykonanie robót budowlanych w szkołach kształcenia zawodowego w ramach „Programu Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego”

Roboty budowlane
03.12.2019 11:00 18.10.2019
ZIM-DZ.2621.17.2019

Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekty: 4, 7 i 8 – Opracowanie dokumentacji projektowej dla „Przebudowy układu drogowego ul. Legionów na odcinku od Pl. Wolności do ul. Żeligowskiego, ul. Cmentarnej na odcinku od ul. Legionów do ul. Ogrodowej, wraz z infrastrukturą techniczną i meblami miejskimi” oraz „Przebudowy ulicy Cmentarnej w śladzie planowanego przedłużenia ul. Karskiego”.

Usługi
29.11.2019 12:00 08.10.2019
ZIM-DZ.2620.54.2019

Aktualizacja dokumentacji projektowej pn. Budowa drogi rowerowej od Al. Piłsudskiego przy ul. Targowej do Al. Piłsudskiego przy ul. Paryskiej oraz ul. Niciarnianej w Łodzi”

Usługi
08.11.2019 12:00 04.10.2019
ZIM-DZ.2621.15.2019

„Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt 1 – przebudowa, rozbiórka, remont konserwatorski nieruchomości zlokalizowanej w Łodzi przy ul. Kilińskiego 28 wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną w systemie zaprojektuj i wybuduj”

Roboty budowlane
05.11.2019 11:00 02.10.2019
ZIM-DZ.2621.13.2019

„Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt 7 – przebudowa, rozbiórka, remont konserwatorski nieruchomości zlokalizowanej w Łodzi przy ul. Legionów 44 wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną w systemie zaprojektuj i wybuduj”

Roboty budowlane
30.10.2019 11:00 09.09.2019
DOA-ZP-III.271.71.2019

Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 1 - przebudowa budynku wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu nieruchomości przy ul. Wschodniej 45 w Łodzi w systemie „zaprojektuj i wybuduj”

Roboty budowlane
27.09.2019 11:00 27.08.2019
ZIM-DZ.2620.48.2019

Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy przejścia przez tory kolejowe w ciągu ul. Widzewskiej na odcinku od ul. Józefa do ul. Nowogrodzkiej

Usługi
17.10.2019 11:00 13.08.2019
ZIM-DZ.2621.7.2019

Zakup 30 nowoczesnych jednostek dla obsługi linii komunikacyjnych w ramach projektu „Kompleksowy program integracji sieci niskoemisyjnego transportu publicznego w Łodzi”

Dostawy
23.10.2019 12:00 29.07.2019
do góry