Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi
Termin składania ofert/wniosków (dd-mm-yyyy)
Nr sprawy Nazwa zamówienia Termin składania ofert/wniosków Data publikacji
ZIM-DZ.2621.26.2021

"Świadczenie usług nadzoru autorskiego dla inwestycji realizowanej w ramach Programu niskoemisyjnego transportu miejskiego - budowa wiaduktów drogowych i tramwajowego w ulicy Przybyszewskiego w Łodzi oraz przebudowa torowiska w ul. Przybyszewskiego na odcinku od połączenia z projektem przebudowy wiaduktów do ul. Lodowej"

Usługi
07.01.2022 11:00 24.12.2021
ZIM-DZ.2620.67.2021

Opracowanie Programu Funkcjonalno – użytkowego dla rozbudowy/przebudowy ul. Szczecińskiej w Łodzi na odcinku od ul. Aleksandrowskiej do granicy miasta

Usługi
28.12.2021 11:00 15.12.2021
ZIM-DZ.2620.66.2021

Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Zakładowej na odcinku od ul. Hetmańskiej do ul. Gajcego oraz ul. Tranzytowej na odcinku od ul. Zakładowej do ul. Trakcyjnej w Łodzi

Usługi
10.01.2022 10:00 10.12.2021
ZIM-DZ.2621.25.2021

Modernizacja linii tramwajowej w ul. Konstantynowskiej od ul. Krakowskiej na terenie Miasta Łódź do placu Wolności w Konstantynowie Łódzkim w podziale na Zadania (w trybie zaprojektuj i wybuduj)

Roboty budowlane
22.12.2021 11:00 03.12.2021
ZIM-DZ.2621.24.2021

Zakup doposażenia do szkół w ramach Programu edukacji ogólnej oraz Programu kształcenia zawodowego i ustawicznego

Dostawy
28.12.2021 11:00 01.12.2021
DSR-ZP-VIII.271.30.2021

Dostawa i montaż sprzętu i urządzeń w ramach projektu „Rewitalizacja przestrzeni miejskiej przy ul. Moniuszki 3, 5 i Tuwima 10 (Program Nowe Centrum Łodzi)”

Dostawy
30.12.2021 10:00 29.11.2021
ZIM-DZ.2621.23.2021

„Zakup i dostawa mebli dla przestrzeni publicznych w obszarach objętych Rewitalizacją Obszarową Centrum Łodzi”

Dostawy
10.01.2022 10:00 24.11.2021
ZIM-DZ.2621.22.2021

Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 1, 4 – pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu

Usługi
23.12.2021 10:00 19.11.2021
ZIM-DZ.2620.62.2021

Budowa drogi rowerowej w systemie zaprojektuj i wybuduj ul. Sikorskiego na odcinku od ul. Łagiewnickiej do ronda Biłyka

Roboty budowlane
24.11.2021 10:00 02.11.2021
DSR-ZP-VIII.271.26.2021

Dostawa i montaż mebli oraz innego wyposażenia w ramach projektu "Rewitalizacja przestrzeni miejskiej przy ul. Moniuszki 3, 5 i Tuwima 10 (Program Nowe Centrum Łodzi)" - ul. Tuwima 10

Dostawy
26.11.2021 10:00 27.10.2021

Wybierz Strony

do góry