Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi
Termin składania ofert/wniosków (dd-mm-yyyy)
Nr sprawy Nazwa zamówienia Termin składania ofert/wniosków Data publikacji
ZIM-DZ.2621.21.2020

"Przebudowa ul. Moniuszki w Łodzi na odcinku od ul. Piotrkowskiej do ul. Sienkiewicza”

Roboty budowlane
04.01.2021 12:00 01.12.2020
ZIM-DZ.2621.22.2020

Wykonanie prac adaptacyjno – modernizacyjnych w Szkole Podstawowej nr 36 przy ul. Więckowskiego 35 w Łodzi

Roboty budowlane
14.12.2020 12:00 27.11.2020
ZIM-DZ.2621.23.2020

"Świadczenie usług nadzoru autorskiego dla inwestycji realizowanej w ramach Programu niskoemisyjnego transportu miejskiego - budowa wiaduktów drogowych i tramwajowego w ulicy Przybyszewskiego w Łodzi oraz przebudowa torowiska w ul. Przybyszewskiego na odcinku od połączenia z projektem przebudowy wiaduktów do ul. Lodowej"

Usługi
08.12.2020 12:00 27.11.2020
ZIM-DZ.2621.20.2020

„Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt 2 – Przebudowa i nadbudowa obiektu wraz z rozbiórką, zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 22”

Roboty budowlane
05.01.2021 12:00 25.11.2020
DSR-ZP-II.271.19.2020

„Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt 6 – Remont, przebudowa i adaptacja obiektu pofabrycznego przy ulicy Sienkiewicza 75/77 wraz z zagospodarowaniem terenu, na potrzeby Teatru Pinokio oraz budowa ciągu pieszo-jezdnego w kwartale ulic Nawrot-Piotrkowska-Roosevelta-Sienkiewicza” w ramach projektu pn. „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 6” WNDRPLD.06.03.01-10-0004/17

Roboty budowlane
16.11.2020 10:00 14.10.2020
ZIM-DZ.2620.40.2020

Przebudowa i remont obiektu sportowego przy ul. Rudzkiej 37 w Łodzi

Roboty budowlane
26.11.2020 12:00 08.10.2020
DSR-ZP-III.271.15.2020

Remont budynków przy ul. Przędzalnianej 63 i 67 w trybie „wybuduj” oraz remont budynku przy ul. Przędzalnianej 59 i 61 wraz z zagospodarowaniem działki 101/1 z placem zabaw - w trybie „zaprojektuj i wybuduj”

Roboty budowlane
28.10.2020 12:00 25.09.2020
ZIM-DZ.2621.12.2020

„Program niskoemisyjnego transportu miejskiego – budowa wiaduktów drogowych i tramwajowego w ulicy Przybyszewskiego w Łodzi oraz przebudowa torowiska w ul. Przybyszewskiego na odcinku od połączenia z projektem przebudowy wiaduktów do ul. Lodowej”

Roboty budowlane
18.01.2021 12:00 14.08.2020
ZIM-DZ.2621.9.2020

„Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 1 - Przebudowa i nadbudowa istniejącej zabudowy przy ul. Włókienniczej 2 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz aranżacją architektoniczną dla elewacji budynku frontowego, przebudowa istniejącej zabudowy oraz rozbiórka budynków gospodarczych przy ul. Wschodniej 52 w Łodzi wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną oraz aranżacją architektoniczną dla elewacji budynku frontowego”

Roboty budowlane
15.12.2020 12:00 03.07.2020
do góry