Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi
Termin składania ofert/wniosków (dd-mm-yyyy)
Nr sprawy Nazwa zamówienia Termin składania ofert/wniosków Data publikacji
ZIM-DZ.2621.3.2023

Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 7 – Budowa przebicia wewnątrz kwartalnego od ul. Legionów 55 do posesji przy ul. Mielczarskiego 22 w systemie „zaprojektuj i wybuduj”

Roboty budowlane
15.02.2023 12:00 31.01.2023
ZIM-DZ.2620.2.2023

Przebudowa ul. Lipowej na odcinku od ul. Zielonej do ul. 6 Sierpnia w Łodzi

Roboty budowlane
23.02.2023 12:00 26.01.2023
ZIM-DZ.2621.2.2023

Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt nr 2 – Budowa drogi łączącej ul. Sienkiewicza i ul. Wschodnią wraz z infrastrukturą techniczną i meblami miejskimi, zagospodarowanie przestrzeni publicznej (działki nr 38/24, 42/3, 40/5 obręb S-6)

Roboty budowlane
09.02.2023 12:00 25.01.2023
ZIM-DZ.2620.84.2022

Pełnienie nadzoru nad realizacją Robót oraz zarządzaniem Kontraktem dla zadania pn. „Rozbudowa/Przebudowa ul. Szczecińskiej w Łodzi na odcinku od ul. Aleksandrowskiej do granicy miasta w systemie zaprojektuj i wybuduj” Inżynier Kontraktu

Usługi
07.02.2023 11:00 02.01.2023
ZIM-DZ.2620.83.2022

Opracowanie studium techniczno - ekonomiczno - środowiskowego dla zadania pn. Budowa linii tramwajowej od skrzyżowania Rzgowska / Strażacka / Kurczaki do Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki

Usługi
25.01.2023 12:00 20.12.2022
DSR-ZP-VIII.271.107.2022

Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę/przebudowę ul. Gajcego, ul. Szelburg-Zarembiny oraz ul. Taborowej w Łodzi wraz z budową zbiorników retencyjnych w rejonie skrzyżowania Gajcego/Taborowa i Szelburg-Zarembiny/Serenady oraz budową kanałów deszczowych i odwodnieniem ulic

Usługi
13.01.2023 09:00 13.12.2022
ZIM-DZ.2620.82.2022

Opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego budowy przedszkola wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy ulicy Jugosłowiańskiej 2 w Łodzi na terenie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 2

Usługi
25.11.2022 12:00 14.11.2022
DSR-ZP-VIII.271.57.2022

Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt 5 - Roboty budowlane w zakresie budowy nowej drogi od ul. Nawrot do budynku przy Sienkiewicza 61a/63, przebudowa podwórza przed budynkiem Sienkiewicza 61a/63 i części ulicy Plac Komuny Paryskiej oraz przebudowa i remont budynków przy ul. Sienkiewicza 61a/63 wraz z budową wieży widokowej oraz elementami małej architektury i przebudową infrastruktury technicznej

Roboty budowlane
03.10.2022 09:00 31.08.2022
ZIM-DZ.2620.64.2022

Rozbudowa/Przebudowa ul. Szczecińskiej w Łodzi na odcinku od ul. Aleksandrowskiej do granicy miasta w systemie zaprojektuj i wybuduj

Roboty budowlane
02.11.2022 10:00 22.07.2022
ZIM-DZ.2620.58.2022

Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu dla zadania pod nazwą: Rozbudowa ul. Pomorskiej na odcinku od projektowanego dojazdu do węzła „Brzeziny” na autostradzie A1 do ulicy Mileszki oraz ulicy Mileszki na odcinku od ulicy Pomorskiej do ulicy Bratkowej w Łodzi.

Usługi
17.08.2022 10:00 20.07.2022

Wybierz Strony

do góry