Biuletyn Informacji Publicznej Zamówienia publiczne - Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi

Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi
Ostatnia aktualizacja strony: 17.09.2019, 11:42

Zamówienia publiczne

Termin składania ofert (dd-mm-yyyy)
Nr sprawy Nazwa zamówienia Termin składania ofert Data publikacji
ZIM-DZ.2620.52.2019

„Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Zarzewskiej na odc. od ul Rzgowskiej do ul. Praskiej w Łodzi”

Usługi
20.09.2019 12:00 11.09.2019
ZIM-DZ.2621.13.2019

„Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt 7 – przebudowa, rozbiórka, remont konserwatorski nieruchomości zlokalizowanej w Łodzi przy ul. Legionów 44 wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną w systemie zaprojektuj i wybuduj”

Roboty budowlane
11.10.2019 11:00 09.09.2019
DOA-ZP-II.271.105.2019

Przebudowa ul. Zarzewskiej na odcinku od ul. Kilińskiego do ul. Praskiej w Łodzi w zakresie budowy chodników, zjazdów i miejsc postojowych

Roboty budowlane
20.09.2019 09:00 05.09.2019
DOA-ZP-II.271.104.2019

Przebudowa ul. Opałowej na odcinku od ul. Eugeniusza do ul. Kolejowej w Łodzi w systemie zaprojektuj i wybuduj

Roboty budowlane
19.09.2019 09:00 04.09.2019
DOA-ZP-III.271.71.2019

Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 1 - przebudowa budynku wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu nieruchomości przy ul. Wschodniej 45 w Łodzi w systemie „zaprojektuj i wybuduj”

Roboty budowlane
27.09.2019 11:00 27.08.2019
ZIM-DZ.2621.12.2019

Wykonanie robót budowlanych w szkołach kształcenia zawodowego w ramach „Programu Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego”

Roboty budowlane
13.09.2019 12:00 26.08.2019
ZIM-DZ.2620.51.2019

Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Dennej w Łodzi na odcinku od ul. Pienistej do ul. Laskowickiej

Usługi
26.09.2019 12:00 26.08.2019
ZIM-DZ.2620.48.2019

Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy przejścia przez tory kolejowe w ciągu ul. Widzewskiej na odcinku od ul. Józefa do ul. Nowogrodzkiej

Usługi
27.09.2019 11:00 13.08.2019
DOA-ZP-III.271.65.2019

„Przebudowa ul. Jaśminowej na odcinku od ul. Bzowej do al. Róż”

Roboty budowlane
11.09.2019 10:00 09.08.2019
ZIM-DZ.2620.50.2019

Budowa oświetlenia na terenie osiedla Andrzejów w Łodzi – ul. Szancera i ul. Feliksińska - 2 części

Roboty budowlane
23.08.2019 12:00 08.08.2019

Wybierz Strony

©2008-2019 Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL