Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi
Termin składania ofert/wniosków (dd-mm-yyyy)
Nr sprawy Nazwa zamówienia Termin składania ofert/wniosków Data publikacji
DSR-ZP-II.271.64.2021

"Dostawa i montaż mebli oraz innego wyposażenia w ramach projektu "Rewitalizacja przestrzeni miejskiej przy ul. Moniuszki 3, 5 i Tuwima 10 (Program Nowe Centrum Łodzi)"

Dostawy
06.09.2021 10:00 05.08.2021
ZIM-DZ.2621.12.2021

Zakup doposażenia do szkół w ramach "Programu kształcenia zawodowego i ustawicznego"

Dostawy
30.08.2021 11:00 03.08.2021
BZZ.2291.17.21

Budowa drogi rowerowej w ul. Obywatelskiej w Łodzi na odc. od al. Jana Pawła II w kierunku ul. Nowe Sady wraz z przebudową wodociągu wraz z przyłączami

Roboty budowlane
24.08.2021 11:30 02.08.2021
ZIM-DZ.2621.11.2021

Zakup doposażenia do szkół w ramach "Programu edukacji ogólnej"

Dostawy
27.08.2021 11:00 02.08.2021
ZIM-DZ.2620.43.2021

Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Karpackiej na odc. od ul. Pabianickiej do ul. Paderewskiego

Usługi
26.08.2021 11:00 30.07.2021
ZIM-DZ.2621.10.2021

Przebudowa ul. Przybyszewskiego na odc. od placu im. Reymonta do posesji nr 42 (w trybie zaprojektuj i wybuduj)

Roboty budowlane
09.08.2021 12:00 27.07.2021
ZIM-DZ.2620.44.2021

„Rozbudowa ul. Nad Dobrzynką na odcinku od DK-14 do ul. Łaskowice w systemie zaprojektuj i wybuduj”

Roboty budowlane
11.08.2021 11:00 23.07.2021
ZIM-DZ.2621.9.2021

„Remont konserwatorski i przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku na bibliotekę miejską przy ul. Zachodniej 76 w Łodzi wraz z dostawą wyposażenia- w systemie wybuduj”

Roboty budowlane
09.08.2021 11:00 22.07.2021
ZIM-DZ.2620.41.2021

Budowa drogi rowerowej i chodnika w ul. Rokicińskiej – odcinek: działka nr 75/7 W-34 – ul. Malownicza (strona północna) wraz z kanalizacją teletechniczną

Roboty budowlane
11.08.2021 11:00 20.07.2021
ZIM-DZ.2620.45.2021

„Zaprojektowanie i wybudowanie boiska sportowego do unihokeja z nawierzchnią modułową polipropylenową – Olechów-Janów”

Roboty budowlane
03.08.2021 11:00 19.07.2021

Wybierz Strony

do góry