Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi
Termin składania ofert/wniosków (dd-mm-yyyy)
Nr sprawy Nazwa zamówienia Termin składania ofert/wniosków Data publikacji
ZIM-DZ.2620.29.2020

„Pumptrack na Zarzewie w systemie zaprojektuj i wybuduj”

Roboty budowlane
21.07.2020 13:00 03.07.2020
ZIM-DZ.2620.28.2020

„Wesoły Podolski - renowacja i przebudowa placu zabaw w systemie zaprojektuj i wybuduj”

Roboty budowlane
20.07.2020 11:00 03.07.2020
ZIM-DZ.2621.9.2020

„Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 1 - Przebudowa i nadbudowa istniejącej zabudowy przy ul. Włókienniczej 2 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz aranżacją architektoniczną dla elewacji budynku frontowego, przebudowa istniejącej zabudowy oraz rozbiórka budynków gospodarczych przy ul. Wschodniej 52 w Łodzi wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną oraz aranżacją architektoniczną dla elewacji budynku frontowego”

Roboty budowlane
05.08.2020 12:00 03.07.2020
ZIM-DZ.2620.25.2020

Przebudowa i remont obiektu sportowego przy ul. Rudzkiej 37 w Łodzi

Roboty budowlane
10.07.2020 12:00 02.07.2020
ZIM-DZ.2620.27.2020

Budowa tężni solankowej na terenie kompleksu Stawy Jana w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.

Roboty budowlane
17.07.2020 11:00 02.07.2020
ZIM-DZ.2620.26.2020

„Rozbudowa placu zabaw w Parku Osiedlowym nad Nerem” w systemie zaprojektuj i wybuduj”

Roboty budowlane
14.07.2020 11:00 26.06.2020
ZIM-DZ.2620.24.2020

Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Biegunowej wraz z parkingami

Usługi
23.07.2020 13:00 22.06.2020
ZIM-DZ.2620.23.2020

Przebudowa ul. Kwiatów Polskich na odcinku od ul. Kwiatowej do ul. Lemieszowej

Roboty budowlane
30.06.2020 12:00 15.06.2020
ZIM-DZ.2620.22.2020

„Przebudowa ul. Zarzewskiej na odc. od ul. Praskiej do ul. Rzgowskiej (w trybie zaprojektuj i wybuduj) wraz z prawem opcji w zakresie wykonania konstrukcji jezdni na całej szerokości ul. Zarzewskiej na odcinku od ul. Kilińskiego do ul. Praskiej zgodnie z pismem ZDiT – znak: ZDiT-EE.50210.1.57.2020 dnia 17.02.2020 r. (w trybie wybuduj) oraz przebudowa wodociągu wraz z przyłączami i odejściami bocznymi na odcinku od ul. Kilińskiego do ul. Rzgowskiej (w trybie wybuduj)”

Roboty budowlane
10.07.2020 12:00 08.06.2020
Nr sprawy ZIM-DZ.2620.20.2020

Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulic: Zajączkowskiego, Rżewskiego, Dworzaczka, Jeziorańskiego, Uzdrowiskowej, Liściastej, Szczęśliwej w Łodzi

Usługi
22.05.2020 12:00 12.05.2020

Wybierz Strony

do góry