Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi
Termin składania ofert/wniosków (dd-mm-yyyy)
Nr sprawy Nazwa zamówienia Termin składania ofert/wniosków Data publikacji
ZIM-DZ.2620.75.2022

Dostawa 35 zestawów komputerowych z monitorami i oprogramowaniem, 71 dysków SSD 512 GB, 71 pamięci DIMM 8GB, 5 dysków przenośnych 2 TB oraz 6 monitorów 32

Dostawy
07.10.2022 10:00 29.09.2022
ZIM-DZ.2620.78.2022

Doposażenie placu zabaw w parku im. 3 Maja

Roboty budowlane
10.10.2022 12:00 23.09.2022
ZIM-DZ.2621.21.2022

„Transport, magazynowanie, montaż mebli miejskich w miejscach objętych Rewitalizacją Obszarową Centrum Łodzi”

Usługi
30.09.2022 12:00 22.09.2022
ZIM-DZ.2620.77.2022

„Góra frajdy przy Olsztyńskiej/Brzóski/Sędziowskiej, park im. Andrzeja Struga”

Roboty budowlane
06.10.2022 12:00 21.09.2022
ZIM-DZ.2620.76.2022

Wesołe zjeżdżalnie w wesołym Podolskim – wspinaczki i zjeżdżalnie na górce

Roboty budowlane
05.10.2022 12:00 20.09.2022
ZIM-DZ.2620.73.2022

Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu dla zadania pod nazwą: Przebudowa ul. Krakowskiej na odcinku od ul. Barskiej do ul. Siewnej w Łodzi

Usługi
14.10.2022 12:00 16.09.2022
DSR-ZP-VIII.271.57.2022

Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt 5 - Roboty budowlane w zakresie budowy nowej drogi od ul. Nawrot do budynku przy Sienkiewicza 61a/63, przebudowa podwórza przed budynkiem Sienkiewicza 61a/63 i części ulicy Plac Komuny Paryskiej oraz przebudowa i remont budynków przy ul. Sienkiewicza 61a/63 wraz z budową wieży widokowej oraz elementami małej architektury i przebudową infrastruktury technicznej

Roboty budowlane
03.10.2022 09:00 31.08.2022
ZIM-DZ.2620.74.2022

Budowa łącznika w ulicy Serwituty w Łodzi - BO:B040WL

Roboty budowlane
15.09.2022 10:00 31.08.2022
ZIM-DZ.2621.20.2022

Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt 8 - Budowa układu dróg uzupełniających w kwartale ulic: Gdańska-Legionów-Zachodnia-Ogrodowa: Zadanie 1 - przebicie Legionów 25-Ogrodowa 20-Gdańska 8, Zadanie 2 - przebicie Ogrodowa 18-Zachodnia 55

Roboty budowlane
22.09.2022 12:00 26.08.2022
ZIM-DZ.2621.19.2022

„Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt nr 2 – Budowa drogi łączącej ul. Sienkiewicza i ul. Wschodnią oraz ułożenie nawierzchni na drogach A,B,C z podziałem na części”

Roboty budowlane
18.10.2022 12:00 17.08.2022

Wybierz Strony

do góry