Biuletyn Informacji Publicznej Zamówienia publiczne - Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi

Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi
Ostatnia aktualizacja strony: 19.07.2019, 12:21

Zamówienia publiczne

Termin składania ofert (dd-mm-yyyy)
Nr sprawy Nazwa zamówienia Termin składania ofert Data publikacji
ZIM-DZ.2620.47.2019

Przebudowa ul. Matowej oraz ul. Mewy i ul. Terenowej wraz z prawem opcji w zakresie wykonania zagęszczeń gruntu w ul. Matowej w systemie zaprojektuj i wybuduj – II części

Roboty budowlane
05.08.2019 11:00 18.07.2019
ZIM-DZ.2620.46.2019

„Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę pasa drogowego ul. Wieńcowej w rejonie Przedszkola Miejskiego Nr 230 w Łodzi wraz z odwodnieniem”

Usługi
20.08.2019 12:00 18.07.2019
ZIM-DZ.2620.45.2019

Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Kamińskiego na odcinku od ul. Pomorskiej do ul. Rewolucji 1905r.

Usługi
25.07.2019 12:00 17.07.2019
ZIM-DZ.2620.43.2019

Aktualizacja dokumentacji projektowej pn. „Rozbudowa odcinka Al. Unii Lubelskiej od ul. Konstantynowskiej do rejonu stadionu”

Usługi
26.07.2019 11:00 12.07.2019
DOA-ZP-II.271.73.2019

Przebudowa ul. Opałowej i ul. Tabelowej wraz z prawem opcji w zakresie wykonania zagęszczeń gruntu w ul. Opałowej w systemie zaprojektuj i wybuduj - II części

Roboty budowlane
25.07.2019 11:00 10.07.2019
ZIM-DZ.2620.44.2019

„Budowa ścieżki rowerowej na ul. Przybyszewskiego w systemie zaprojektuj i wybuduj”

Roboty budowlane
24.07.2019 11:00 09.07.2019
DOA-ZP-III.271.54.2019

Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 1 - Przebudowa istniejącej zabudowy w granicach działki przy ul. Kilińskiego 36 w Łodzi, wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną, w systemie „zaprojektuj i wybuduj”

Roboty budowlane
06.08.2019 11:00 03.07.2019
ZIM-DZ.2621.10.2019

Poprawa efektywności energetycznej siedziby Zespołu Tańca Ludowego „HARNAM” w Łodzi, przy ul. Piotrkowskiej 282A w systemie zaprojektuj i wybuduj.

Roboty budowlane
22.07.2019 12:00 02.07.2019
ZIM-DZ.2620.41.2019

„Hospicjum Łódzkie w miłym i przyjaznym otoczeniu”

Roboty budowlane
16.07.2019 11:00 19.06.2019
ZIM-DZ.2621.8.2019

„Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt 8 – przebudowa, rozbiórka, remont konserwatorski nieruchomości zlokalizowanej w Łodzi przy ul. Legionów 20 wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastruktura techniczną w systemie zaprojektuj i wybuduj”

Roboty budowlane
24.07.2019 11:00 17.06.2019

Wybierz Strony

©2008-2019 Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL