Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi
Termin składania ofert (dd-mm-yyyy)
Nr sprawy Nazwa zamówienia Termin składania ofert Data publikacji
ZIM-DZ.2621.6.2020

„Rozbudowa Kompostowni Miejskiej w Łodzi przy ul. Sanitariuszek 70/72”

Roboty budowlane
21.04.2020 12:00 01.04.2020
ZIM-DZ.2621.4.2020

Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 5 – Przebudowa, nadbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania obiektów przy ul. Piotrkowskiej 115 w Łodzi, wraz z rozbiórkami oraz zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną w systemie „zaprojektuj i wybuduj”

Roboty budowlane
30.04.2020 12:00 27.03.2020
ZIM-DZ.2620.11.2020

Przebudowa ulicy Stefanowskiego na odcinku od ul. Radwańskiej do ul. Potza w strefę „woonerf” – zaprojektuj i wybuduj

Roboty budowlane
15.04.2020 12:00 27.03.2020
ZIM-DZ.2620.13.2020

„Przebudowa ulic: Wyścigowej, Finansowej, Granicznej i Beczkowej w systemie zaprojektuj i wybuduj (ISPA) – 3 części”

Roboty budowlane
29.04.2020 12:00 27.03.2020
DOA-ZP-III.271.16.2020

Remont budynku gospodarczego przy ul. Przędzalnianej 57 na bazę sprzętową – tryb zaprojektuj i wybuduj

Roboty budowlane
28.04.2020 11:00 26.03.2020
ZIM-DZ.2620.9.2020

Przebudowa ulic na osiedlu Sikawa: Giewont i Miłosza w Łodzi.

Roboty budowlane
28.04.2020 12:00 24.03.2020
ZIM-DZ.2620.12.2020

Przebudowa ul. Szeherezady w Łodzi

Roboty budowlane
16.04.2020 13:00 24.03.2020
Nr sprawy ZIM-DZ.2620.10.2020

Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Żubardzkiej na odcinku od ul. Inowrocławskiej do al. Włókniarzy w Łodzi

Usługi
02.04.2020 12:00 20.03.2020
ZIM-DZ.2620.7.2020

Modernizacja dróg na terenie dzielnic: Widzew i Polesie w Łodzi – dwie części

Roboty budowlane
20.04.2020 12:00 18.03.2020
ZIM-DZ.2621.5.2020

„Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt 1 – „Wykonanie robót budowlanych aranżacji architektonicznych elewacji frontowych kamienic przy ul. Włókienniczej 12, 14 oraz 16 w Łodzi”

Roboty budowlane
16.04.2020 12:00 12.03.2020

Wybierz Strony

do góry