Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi
Termin składania ofert/wniosków (dd-mm-yyyy)
Nr sprawy Nazwa zamówienia Termin składania ofert/wniosków Data publikacji
ZIM-DZ.2620.42.2024

Boisko Jesionowa – nawierzchnia gładka i nowa. Asfaltowe boisko przy ul. Jesionowej, obok siłowni

Roboty budowlane
05.06.2024 12:00 17.05.2024
ZIM-DZ.2620.44.2024

„Remont lok. nr 28 przy ul. Włókienniczej 16 oraz docieplenie ściany zachodniej budynku - 2 części”

Roboty budowlane
04.06.2024 12:00 16.05.2024
ZIM-DZ.2620.43.2024

Alejki w Parku Źródła Olechówki

Roboty budowlane
04.06.2024 12:00 16.05.2024
ZIM-DZ.2620.37.2024

Bezpieczne przejścia na terenie miasta Łodzi w ramach realizacji projektów Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego, Edycja 2023/2024, w systemie zaprojektuj i wybuduj – 2 części

Roboty budowlane
04.06.2024 12:00 16.05.2024
ZIM-DZ.2621.5.2024

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu oraz nadzoru inwestorskiego nad realizacją prac projektowych i robót budowlanych oraz zarządzania Kontraktem w zakresie zadania inwestycyjnego pn.: „Innowacyjna i kompleksowa koncepcja rozwoju bioróżnorodności miejskiej dla samorządów w Europie – odbudowa ekosystemu wodnego Miasta Łodzi: BŁĘKITNO-ZIELONA ŁÓDŹ: ZRÓWNOWAŻONA GOSPODARKA WODNA W DOLINIE CIEKU LAMUS. PRZYWRÓCENIE MIASTU CIEKU LAMUS”

Usługi
14.06.2024 12:00 16.05.2024
ZIM-DZ.2620.40.2024

Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę Trasy Wojska Polskiego oraz rozbudowę/przebudowę ulicy Traktorowej w Łodzi z podziałem na dwa zadania

Usługi
10.06.2024 12:00 13.05.2024
ZIM-DZ.2620.36.2024

„Budowa tężni solankowej obok Parku im. A. Struga przy ul. Urzędniczej”

Roboty budowlane
24.05.2024 12:00 10.05.2024
ZIM-DZ.2620.39.2024

Roboty budowlane polegające na utwardzeniu i odwodnieniu terenu przy budynkach zlokalizowanych przy ul. Konstadta 9 / Jakuba 6 i Majzela 8

Roboty budowlane
28.05.2024 12:00 10.05.2024
ZIM-DZ.2620.35.2024

Budowa tężni solankowej w Parku miejskim przy ul. Leczniczej

Roboty budowlane
24.05.2024 12:00 09.05.2024
ZIM-DZ.2620.38.2024

Tor rolkowo-wrotkowy w Parku im. Szarych Szeregów

Roboty budowlane
23.05.2024 12:00 08.05.2024

Wybierz Strony

do góry