Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi
Termin składania ofert/wniosków (dd-mm-yyyy)
Nr sprawy Nazwa zamówienia Termin składania ofert/wniosków Data publikacji
ZIM-DZ.2620.56.2021

Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul.Pryncypalnej w Łodzi

Usługi
08.11.2021 11:00 08.10.2021
DSR-ZP-VIII.271.25.2021

Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt 7 Wykonanie dokumentacji projektowej i wykonawczej dotyczącej kompleksowej przebudowy pasa drogowego ulicy Ogrodowej na trzech odcinkach, przebicia wewnątrz-kwartałowego łączącego ul. Ogrodową z terenami rekreacyjnymi Ogrodów Karskiego oraz skweru przylegającego do posesji Ogrodowa 28d

Usługi
13.10.2021 10:00 07.10.2021
BZZ.2291.36.21

Budowa drogi rowerowej w ul. Obywatelskiej w Łodzi na odc. od al. Jana Pawła II w kierunku ul. Nowe Sady wraz z przebudową wodociągu wraz z przyłączami

Roboty budowlane
29.10.2021 11:30 01.10.2021
ZIM-DZ.2620.59.2021

Skwer Mieszkańców Osiedla Łagiewniki

Roboty budowlane
18.10.2021 11:00 01.10.2021
DSR-ZP-VIII.271.19.2021

Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt 5 - Roboty budowlane w zakresie przebudowy, remontu i rozbiórki budynków przy ul. Piotrkowskiej 118 wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną

Roboty budowlane
29.10.2021 09:00 30.09.2021
DSR-ZP-VIII-271.23.2021

Przebudowa ulic Podrzecznej i Wolborskiej na odcinku od ul. Nowomiejskiej (bez skrzyżowania) do ul. Franciszkańskiej (bez skrzyżowania)

Roboty budowlane
25.10.2021 10:00 30.09.2021
ZIM-DZ.2621.17.2021

„Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 1 – Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn. Przebudowa i rozbudowa wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Gdańskiej 11” (nr: WND-RPLD.06.03.03-10-0002/17)

Usługi
08.10.2021 11:00 29.09.2021
ZIM-DZ.2620.58.2021

„Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Lutomierskiej na odcinku od ul. Wrześnieńskiej do ul. Klonowej w zakresie chodników i miejsc postojowych”

Usługi
25.10.2021 12:00 27.09.2021
DSR-ZP-VIII.271.20.2021

Przebudowa układu drogowego ul. Legionów na odcinku od Pl. Wolności do ul. Żeligowskiego, ul. Cmentarnej na odcinku od ul. Legionów do ul. Ogrodowej, wraz z infrastrukturą techniczną i meblami miejskimi oraz przebudowa ulicy Cmentarnej w śladzie planowanego przedłużenia ul. Karskiego

Roboty budowlane
27.10.2021 10:00 27.09.2021
DSR-ZP-VIII.271.7.2021

Dostawa i montaż sprzętu i urządzeń w ramach projektu „Rewitalizacja przestrzeni miejskiej przy ul. Moniuszki 3, 5 i Tuwima 10 (Program Nowe Centrum Łodzi)

Dostawy
18.10.2021 10:00 15.09.2021

Wybierz Strony

do góry