Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi
Termin składania ofert/wniosków (dd-mm-yyyy)
Nr sprawy Nazwa zamówienia Termin składania ofert/wniosków Data publikacji
ZIM-DZ.3322.19.2017

Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt nr 8 – Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania, remontu konserwatorski zespołu budynków wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną nieruchomości w Łodzi przy ul. Gdańskiej 8

Roboty budowlane
01.08.2017 12:00 04.05.2017
ZIM-DZ.3321.33.2017

Modernizacja dróg wewnętrznych położonych na terenie miasta Łodzi - trzy części

Roboty budowlane
12.07.2017 12:00 22.06.2017
ZIM-DZ.3322.15.2017

Świadczenie usług nadzoru autorskiego dla inwestycji polegającej na przebudowie układu drogowo-torowego w ul. Dąbrowskiego na odc. od al. Śmigłego Rydza do ul. Rzgowskiej

Usługi
18.07.2017 12:00 19.05.2017
ZIM-DZ.3322.10.2017

Przebudowa układu drogowo-torowego w ul. Dąbrowskiego na odc. od al. Śmigłego Rydza do ul. Rzgowskiej

Roboty budowlane
21.07.2017 11:00 19.04.2017
ZIM-DZ.3321.51.2017

Przebudowa Alei Kościuszki na odcinku od ul. Żwirki do ulicy Radwańskiej

Roboty budowlane
01.09.2017 12:00 17.08.2017
ZIM-DZ.3321.34.2017

Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oraz budowa połączenia rowerowego ul. Bronowej z wjazdem do parku z przejazdem przez ul. Siewną (zaprojektuj i wybuduj)

Roboty budowlane
03.08.2017 12:00 22.06.2017
ZIM-DZ.3321.52.2017

Budowa oświetlenia w ulicy Gubałówka w Łodzi - zaprojektuj i wybuduj

Roboty budowlane
11.09.2017 11:00 25.08.2017
ZIM-DZ.3321.44.2017

Budowa oświetlenia na terenie miasta Łodzi: ul. Tymienieckiego i ul. Paprociowa

Roboty budowlane
02.08.2017 12:00 18.07.2017
ZIM-DZ.3321.47.2017

Opracowanie dokumentacji projektowej dla modernizacji skrzyżowania ul. Wróblewskiego z ul. Wólczańską wraz z przebudową odcinka ul. Wróblewskiego od Al. Politechniki do ul. Wólczańskiej oraz przebudową ul. Czerwonej

Usługi
31.07.2017 12:00 19.07.2017
ZIM-DZ.3321.32.2017

Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg na terenie miasta Łodzi - część I,II,III

Usługi
11.07.2017 11:00 01.06.2017
do góry