Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi
Termin składania ofert/wniosków (dd-mm-yyyy)
Nr sprawy Nazwa zamówienia Termin składania ofert/wniosków Data publikacji
ZIM-DZ.3322.3.2017

Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt nr 2 – Przebudowa budynków przy ul. Narutowicza Nr 4, 12 i Piotrkowskiej 77 w systemie „zaprojektuj i wybuduj”

Roboty budowlane
28.07.2017 12:00 15.03.2017
ZIM-DZ.3322.52.2017

Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt nr 2 – Przebudowa budynków przy ul. Narutowicza Nr 4 i 12 w systemie „zaprojektuj i wybuduj”

Roboty budowlane
30.01.2018 11:00 12.12.2017
ZIM-DZ.3321.4.2018

Przygotowanie programu funkcjonalno – użytkowego dla potrzeb rozbudowy stadionu miejskiego przy al. Unii Lubelskiej

Usługi
21.02.2018 11:00 09.02.2018
ZIM-DZ.3322.24.2017

Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt 1 Przebudowa i remont konserwatorski zespołu budynków wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną przy ul. Jaracza 26 w systemie „zaprojektuj i wybuduj”

Roboty budowlane
31.08.2017 11:00 25.07.2017
ZIM-DZ.3321.10.2018

Budowa drogi podziemnej wraz z płytą rynku Nowego Centrum Łodzi i parkingiem pod rynkiem w systemie „zaprojektuj i wybuduj”

Roboty budowlane
26.04.2018 11:00 05.03.2018
DOA-ZP-II.271.48.2018

Przebudowa ul. Ks. Skorupki na odcinku od ul. Wólczańskiej do ul. Piotrkowskiej

Roboty budowlane
25.04.2018 09:00 19.04.2018
Nr sprawy ZIM-DZ.3321.2.2018

„Przebudowa ul. Żółwiowej na odc. ok. 440 mb od posesji nr 36 do posesji 44 wraz ze sporządzeniem dokumentacji projektowej”

Roboty budowlane
27.03.2018 13:00 14.02.2018
ZIM-DZ.3321.8.2018

„Przebudowa sieci trakcyjnej na skrzyżowaniu ul. Zgierskiej i ul. Wojska Polskiego – zaprojektuj i wybuduj”

Roboty budowlane
11.04.2018 13:00 02.03.2018
ZIM-DZ.3321.1.2018

Przebudowa ul. Tomaszowskiej w Łodzi od ronda z al. Ofiar Terroryzmu 11 Września do ul. Jędrzejowskiej wraz z budową ronda oraz z budową kanalizacji sanitarnej i przebudową (modernizacją) sieci wodociągowej

Roboty budowlane
21.03.2018 11:00 09.02.2018
ZIM-DZ.3322.26.2017

„Przebudowa linii tramwajowej w al. Śmigłego-Rydza – Przebudowa wiaduktów na al. Śmigłego-Rydza na odcinku od al. Piłsudskiego do ul. Przybyszewskiego”

Roboty budowlane
19.03.2018 12:00 19.12.2017
do góry