Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi

Budowa oświetlenia alejek spacerowych w Parku im. J. Słowackiego w systemie zaprojektuj i wybuduj (BO nr ID: G026GO)

ZIM-DZ.2620.52.2022

Numer postępowania:
ZIM-DZ.2620.52.2022
Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
Tryb postępowania:
tryb podstawowy
Data otwarcia ofert:
29.06.2022 13:00
Data składania ofert/wniosków:
29.06.2022 11:00
Data rozstrzygnięcia:
11.07.2022 00:00
Data unieważnienia:
Informacje dodatkowe:

Identyfikator postępowania na miniPortalu: 6a31f98d-d6cc-4d8d-b437-1e7b3ed1ef32

Link do postępowania na miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/6a31f98d-d6cc-4d8d-b437-1e7b3ed1ef32

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę: 538.000,00 zł.

Identyfikator postępowania na miniPortalu: 6a31f98d-d6cc-4d8d-b437-1e7b3ed1ef32

Link do postępowania na miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/6a31f98d-d6cc-4d8d-b437-1e7b3ed1ef32

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę: 538.000,00 zł.

Metadane

Data publikacji : 14.06.2022
Data modyfikacji : 11.07.2022
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Aleksandra Piernikowska
Osoba modyfikująca informację:
Aleksandra Piernikowska

Opcje strony

do góry