Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi
Termin składania ofert/wniosków (dd-mm-yyyy)
Nr sprawy Nazwa zamówienia Termin składania ofert/wniosków Data publikacji
ZIM-DZ.3322.12.2017

Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 6. Przebudowa, nadbudowa i zmiana użytkowania obiektów przy ul. Sienkiewicza 79, wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędna infrastrukturą techniczną oraz rozbiórkami w systemie zaprojektuj i wybuduj

Roboty budowlane
03.08.2017 11:00 04.05.2017
ZIM-DZ.3322.7.2017

Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 3. Przebudowa, nadbudowa istniejącego budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczna oraz zagospodarowaniem terenu nieruchomości przy ul. Kilińskiego 39 w Łodzi w systemie „zaprojektuj i wybuduj ”

Roboty budowlane
20.07.2017 12:00 14.03.2017
ZIM-DZ.3322.45.2017

Świadczenie usług nadzoru autorskiego dla inwestycji polegającej na przebudowie układu drogowo-torowego w ul. Dąbrowskiego w Łodzi na odc. od al. Śmigłego Rydza do ul. Rzgowskiej

Usługi
14.11.2017 11:00 09.10.2017
ZIM-DZ.3321.64.2017

„Montaż dzieła artysty Wojciecha Siudmaka na elewacji wewnętrznej kamienicy w Łodzi przy ul. Więckowskiego 4”

Roboty budowlane
29.12.2017 11:00 08.12.2017
ZIM-DZ.3322.50.2017

Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 4 - Rozbudowa układu torowo-drogowego w ciągu ulic Ogrodowa – Północna na odcinku od ul. Zachodniej do ul. Franciszkańskiej wraz z przebudową pętli tramwajowej przy ul. Północnej i budową płyty odciążającej nad kanałem rzeki Łódki, przebudowa ul. Nowomiejskiej na odcinku od ul. Ogrodowej/Północnej do Placu Wolności, przebudowa Placu Wolności, przebudowa ul. Pomorskiej na odcinku od Placu Wolności do ul. Wschodniej, przebudowa ul. Zachodniej na odc

Roboty budowlane
28.12.2017 11:00 09.11.2017
ZIM-DZ.3322.48.2017

Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt 8 - Budowa układu dróg uzupełniających w kwartale ulic: Gdańska - Legionów - Zachodnia - Ogrodowa oraz przebudowa układu drogowego ul. Ogrodowej na odcinku od ul. Gdańskiej do ul. Zachodniej i ul. Zachodniej na odcinku od ul. Ogrodowej do ul. Legionów wraz z infrastrukturą techniczną i meblami miejskimi w systemie „zaprojektuj i wybuduj”

Roboty budowlane
12.12.2017 11:00 31.10.2017
ZIM-DZ.3322.51.2017

Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt 1, 3 i 4 - Przebudowa ul. Próchnika na odc. od ul. Zachodniej do ul. Piotrkowskiej, ul. Rewolucji 1905r. na odc. od ul. Piotrkowskiej do ul. Kilińskiego, przebudowa ul. Kilińskiego na odc. od ul. Rewolucji 1905r. do ul. Narutowicza, budowa parku kieszonkowego na wysokości posesji Kilińskiego 40, oraz zagospodarowanie terenu nieruchomości działka 534/11 obręb

Roboty budowlane
20.12.2017 11:00 08.11.2017
ZIM-DZ.3322.46.2017

„Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt nr 8 – Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania, remontu konserwatorski zespołu budynków wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną nieruchomości w Łodzi przy ul. Gdańskiej 8”

Roboty budowlane
16.11.2017 12:00 11.10.2017
ZIM-DZ.3322.2.2018

Remont i przebudowa istniejących budynków w ramach zadania „ Nowe funkcje łódzkich domów kultury” wraz z dostawą sprzętu w podziale na 5 części w systemie zaprojektuj i wybuduj

Roboty budowlane
16.02.2018 13:00 01.02.2018
ZIM-DZ.3322.40.2017

„Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 6. Przebudowa, nadbudowa i zmiana użytkowania obiektów przy ul. Sienkiewicza 79, wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędna infrastrukturą techniczną oraz rozbiórkami w systemie „zaprojektuj i wybuduj”

Roboty budowlane
07.11.2017 12:00 25.09.2017
do góry