Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi

Wodny Park Zabaw na terenie Parku Widzewska Górka

ZIM-DZ.2620.48.2022

Numer postępowania:
ZIM-DZ.2620.48.2022
Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
Tryb postępowania:
tryb podstawowy
Data otwarcia ofert:
23.06.2022 13:00
Data składania ofert/wniosków:
23.06.2022 11:00
Data rozstrzygnięcia:
23.06.2022 00:00
Data unieważnienia:
Informacje dodatkowe:

Identyfikator postępowania na miniPortalu:

82637d86-9a42-44aa-be7e-6466f6e840ed

 

Link do postępowania na miniPortalu:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/82637d86-9a42-44aa-be7e-6466f6e840ed

 

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfi nansowanie zamów wysokości 637 590,48 zł

Identyfikator postępowania na miniPortalu:

82637d86-9a42-44aa-be7e-6466f6e840ed

 

Link do postępowania na miniPortalu:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/82637d86-9a42-44aa-be7e-6466f6e840ed

 

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfi nansowanie zamów wysokości 637 590,48 zł

Metadane

Data publikacji : 08.06.2022
Data modyfikacji : 23.06.2022
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Elżbieta Wojciechowska-Mitura
Osoba modyfikująca informację:
Monika Szlagor

Opcje strony

do góry