Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn. Przebudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania istniejących budynków mieszkalnych wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną, na nieruchomości przy ulicy Włókienniczej 1 w Łodzi

ZIM-DZ.2620.47.2022

Numer postępowania:
ZIM-DZ.2620.47.2022
Rodzaj zamówienia:
Usługi
Tryb postępowania:
tryb podstawowy
Data otwarcia ofert:
15.06.2022 12:00
Data składania ofert/wniosków:
15.06.2022 10:00
Data rozstrzygnięcia:
28.07.2022 09:45
Data unieważnienia:
Informacje dodatkowe:

Identyfikator postępowania na miniPortalu: 819c9541-f537-442e-b7af-13b7e33ad717

Link do postępowania na miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/819c9541-f537-442e-b7af-13b7e33ad717

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę: 369 205,41 PLN

Identyfikator postępowania na miniPortalu: 819c9541-f537-442e-b7af-13b7e33ad717

Link do postępowania na miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/819c9541-f537-442e-b7af-13b7e33ad717

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę: 369 205,41 PLN

Metadane

Data publikacji : 07.06.2022
Data modyfikacji : 28.07.2022
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Aleksandra Juśkiewicz-Morawska
Osoba modyfikująca informację:
Aleksandra Juśkiewicz-Morawska

Opcje strony

do góry