Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi

Aktualnie znajdujesz się na:

ZARZĄD INWESTYCJI MIEJSKICH

ul. Piotrkowska 175

90-447 Łódź

tel. 42 272 62 94, 42 272 62 80

email: zim@zim.uml.lodz.pl

BIP: http://zim.lodz.bip-e.pl

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej ZIM na platformie ePUAP: /ZIM_LODZ/SkrytkaESP

Dane do faktury:
Nabywca: MIASTO ŁÓDŹ
ul. Piotrkowska 104
90-926 Łódź
NIP 725-002-89-02

Odbiorca: ZARZĄD INWESTYCJI MIEJSKICH
ul. Piotrkowska 175
90-447 Łódź
 

Dane do faktury od momentu wdrożenia Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF):

Nabywca: MIASTO ŁÓDŹ
90-926 Łódź
ul. Piotrkowska 104
NIP: 725-002-89-02

Odbiorca faktury: ZARZĄD INWESTYCJI MIEJSKICH
90-447 Łódź
ul. Piotrkowska 175
NIP: 725-213-29-34

Numer konta bankowego dostawcy: ……………………………………………………………
numer konta bankowego, na które ma być dokonana płatność

Numer umowy: …………………………………………………………………………………
numer podpisanego dokumentu umowy 

Wysyłanie elektronicznych faktur:
 
 
Jednostkę na platformie Platformie Elektronicznego Fakturowania na stronie https://efaktura.gov.pl/ można wyszukać w następujący sposób:

Infinite IT Solution - wyszukiwanie kontrahenta przez NIP
NIP Miasta: 725002902 (Nabywca)
PEPPOL: NIP
NIP: 7252132934 (Odbiorca faktury ZIM )
 
PEFexpert - wyszukiwanie kontrahenta przez Identyfikator podatkowy
NIP Miasta: 725002902 (Nabywca)
PEF: NIP
NIP: 7252132934 (Odbiorca faktury ZIM )
 
Uwaga:
Wykonawca ma obowiązek stosować się do zapisów umowy (w tym każdorazowo powiadamiać wyznaczonego pracownika o przesłaniu elektronicznej faktury).  Zasady związane z wystawianiem ustrukturyzowanych faktur elektronicznych i innych ustrukturyzowanych dokumentów określa ustawa o elektronicznym fakturowaniu oraz akty wykonawcze. 
 
 
 

Metadane

Data publikacji : 18.08.2016
Data modyfikacji : 26.01.2024
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Administrator
Osoba udostępniająca informację:
Administrator
Osoba modyfikująca informację:
Anna Jagodzińska

Opcje strony

do góry