Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi

„Budowa miejsc postojowych i chodnika w ul. Kurczaki w rejonie cmentarza Św. Wojciecha w Łodzi”

ZIM-DZ.2620.46.2022

Numer postępowania:
ZIM-DZ.2620.46.2022
Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
Tryb postępowania:
tryb podstawowy
Data otwarcia ofert:
23.06.2022 12:00
Data składania ofert/wniosków:
23.06.2022 10:00
Data rozstrzygnięcia:
08.07.2022 12:00
Data unieważnienia:
Informacje dodatkowe:

Identyfikator postępowania na miniPortalu:83941b22-6f78-4a51-883f-99bc037496ac

Link do postępowania na miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/83941b22-6f78-4a51-883f-99bc037496ac

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę: 623 621,67 PLN

Identyfikator postępowania na miniPortalu:83941b22-6f78-4a51-883f-99bc037496ac

Link do postępowania na miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/83941b22-6f78-4a51-883f-99bc037496ac

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę: 623 621,67 PLN

Metadane

Data publikacji : 08.06.2022
Data modyfikacji : 14.09.2022
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Magdalena Filipczak Wydział Zamówień Publicznych
Osoba udostępniająca informację:
Magdalena Filipczak Wydział Zamówień Publicznych
Osoba modyfikująca informację:
Magdalena Filipczak

Opcje strony

do góry