Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi

Aktualnie znajdujesz się na:

Rejestr zmian

Data dokonania zmian (dd-mm-yyyy)

Zmiana od 11-05-2024 do 25-05-2024

publikacja
41
modyfikacja
25
skasowanie
2
Data Redaktor Akcja Zmiana
24.05.2024 21:14 Elżbieta Wojciechowska-Mitura
modyfikacja
24.05.2024 19:55 Elżbieta Wojciechowska-Mitura
publikacja
Załącznik: Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2024 - aktualizacja 24.05.2024 r.
24.05.2024 14:37 Agnieszka Maćkiewicz
publikacja
Załącznik: przedłużenie naboru
Dokument: 5/24
Kategoria: Ogłoszenia
24.05.2024 14:37 Agnieszka Maćkiewicz
modyfikacja
Dokument: 5/24
Kategoria: Ogłoszenia
24.05.2024 14:10 Agnieszka Maćkiewicz
modyfikacja
Dokument: 7/24
Kategoria: Ogłoszenia
24.05.2024 14:10 Agnieszka Maćkiewicz
publikacja
Dokument: 7/24
Kategoria: Ogłoszenia
24.05.2024 13:42 Monika Gałuszka
modyfikacja
24.05.2024 13:37 Monika Szlagor
modyfikacja
24.05.2024 12:21 Monika Szlagor
modyfikacja
24.05.2024 12:18 Monika Gałuszka
modyfikacja
24.05.2024 12:12 Monika Gałuszka
modyfikacja
23.05.2024 14:09 Joanna Rodziewicz
publikacja
Załącznik: 23.05.2024 r. - Informacja o złożonych ofertach
23.05.2024 12:11 Joanna Rodziewicz
modyfikacja
23.05.2024 09:35 Aleksandra Juśkiewicz-Morawska
Specjalista
publikacja
Załącznik: 23.05.2024 r. Zmiana_8_SWZ
23.05.2024 09:33 Aleksandra Juśkiewicz-Morawska
Specjalista
publikacja
Załącznik: 23.05.2024 r. Zmiana ogłoszenia o zamówieniu_8
23.05.2024 09:30 Aleksandra Juśkiewicz-Morawska
Specjalista
modyfikacja
23.05.2024 08:22 Monika Szlagor
przeniesienie
23.05.2024 08:22 Monika Szlagor
przeniesienie
23.05.2024 08:22 Monika Szlagor
przeniesienie
22.05.2024 14:28 Aleksandra Juśkiewicz-Morawska
Specjalista
publikacja
Załącznik: 22.05.2024 r. Wyjaśnienia SWZ
22.05.2024 14:03 Joanna Rodziewicz
publikacja
Załącznik: 22.05.2024 r. - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
22.05.2024 14:03 Joanna Rodziewicz
modyfikacja
22.05.2024 08:49 Aleksandra Piernikowska
publikacja
Załącznik: 22.05.2024 r. - Zmiana 9 SWZ
22.05.2024 08:49 Aleksandra Piernikowska
publikacja
Załącznik: 22.05.2024 r. - Zmiana 9 ogłoszenia o zamówieniu
22.05.2024 08:48 Aleksandra Piernikowska
modyfikacja
22.05.2024 00:00 Anna Jagodzińska
Inspektor
odpublikowanie
Kategoria: Ogłoszenia
21.05.2024 15:52 Aleksandra Piernikowska
publikacja
Załącznik: 21.05.2024 r. - Załącznik do wyjaśnień 4 i zmiany 10 SWZ - Aktualny Załącznik nr 2 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy
21.05.2024 15:51 Aleksandra Piernikowska
skasowanie
Załącznik: 21.05.2024 r. - Załącznik do wyjaśnień 4 i zmiany 10 SWZ - Aktualny Załącznik nr 2 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy
Dokument: Budowa zespołów szkolno- przedszkolnych na terenie miasta Łodzi - Budowa przedszkola przy ul. Bauma/Welta w Łodzi, dz. Nr 61/12 obręb W-35 - w systemie „zaprojektuj i wybuduj”
Kategoria: Zamówienia publiczne
21.05.2024 15:29 Monika Szlagor
publikacja
Załącznik: 21.05.2024r. - Wyjaśnienia treści SWZ cz. III
21.05.2024 15:29 Aleksandra Piernikowska
publikacja
Załącznik: 21.05.2024 r. - Załącznik do wyjaśnień 4 i zmiany 10 SWZ - Aktualny Załącznik nr 2 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy
21.05.2024 15:28 Monika Szlagor
modyfikacja
21.05.2024 15:28 Aleksandra Piernikowska
publikacja
Załącznik: 21.05.2024 r. - Wyjaśnienia 4 i zmiana 10 SWZ
21.05.2024 15:25 Anna Jagodzińska
Inspektor
publikacja
Kategoria: Ogłoszenia
20.05.2024 14:20 Monika Gałuszka
publikacja
Załącznik: 20.05.2024_Wyjaśnienia 3 SWZ
20.05.2024 10:01 Jacek Kozłowski
modyfikacja
Dokument: 6/24
Kategoria: Ogłoszenia
20.05.2024 09:46 Anna Jagodzińska
Inspektor
publikacja
Kategoria: Ogłoszenia
17.05.2024 15:33 Joanna Rodziewicz
przeniesienie
17.05.2024 14:12 Monika Szlagor
modyfikacja
17.05.2024 14:10 Monika Szlagor
modyfikacja
Załącznik: 17.05.2024r. - Załącznik nr 4 do SWZ - Wzór Umowy
17.05.2024 14:08 Monika Szlagor
publikacja
17.05.2024 13:44 Monika Szlagor
publikacja
Załącznik: 17.05.2024r. Wyjasnienia treści SWZ cz. II
17.05.2024 13:43 Monika Szlagor
publikacja
Załącznik: 17.05.2024r. Sprostowanie wyjaśnień z dnia 15.05.2024r.
17.05.2024 13:41 Monika Gałuszka
modyfikacja
Załącznik: 17.05.2024_Sprostowanie do wyjaśnień 1 SWZ udzielonych w dniu 15.05.2024
17.05.2024 13:40 Monika Gałuszka
publikacja
Załącznik: 17.05.2024_Wyjaśnienia 2 SWZ
17.05.2024 13:38 Monika Gałuszka
publikacja
Załącznik: 17.05.2024_Sprostowanie do wyjaśnień udzielonych w dniu 15.05.2024
16.05.2024 15:56 Anna Barańska
Inspektor
publikacja
16.05.2024 15:45 Monika Gałuszka
publikacja
16.05.2024 15:34 Aleksandra Piernikowska
publikacja
16.05.2024 12:16 Joanna Rodziewicz
publikacja
Załącznik: 16.05.2024 r. - Zmiana 5 SWZ
16.05.2024 12:14 Joanna Rodziewicz
publikacja
Załącznik: 16.05.2024 r. - Zmiana 5 ogłoszenia o zamówieniu
16.05.2024 12:13 Joanna Rodziewicz
modyfikacja
16.05.2024 10:33 Aleksandra Juśkiewicz-Morawska
Specjalista
publikacja
16.05.2024 08:57 Aleksandra Juśkiewicz-Morawska
Specjalista
publikacja
Załącznik: 16.05.2024 r. Zmiana_7_SWZ
16.05.2024 08:55 Aleksandra Juśkiewicz-Morawska
Specjalista
publikacja
Załącznik: 16.05.2024 r. Zmiana ogłoszenia o zamówieniu_7
16.05.2024 08:53 Aleksandra Juśkiewicz-Morawska
Specjalista
modyfikacja
16.05.2024 08:12 Aleksandra Juśkiewicz-Morawska
Specjalista
przeniesienie
16.05.2024 00:00 Anna Jagodzińska
Inspektor
odpublikowanie
Kategoria: Ogłoszenia
16.05.2024 00:00 Anna Jagodzińska
Inspektor
odpublikowanie
Kategoria: Ogłoszenia
16.05.2024 00:00 Anna Jagodzińska
Inspektor
odpublikowanie
Kategoria: Ogłoszenia
15.05.2024 15:19 Elżbieta Wojciechowska-Mitura
publikacja
Załącznik: Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2024 - aktualizacja 15.05.2024 r.
15.05.2024 14:43 Monika Szlagor
publikacja
Załącznik: 15.05.2024r. - Wyjaśnienia
15.05.2024 14:42 Monika Szlagor
modyfikacja
15.05.2024 14:23 Monika Gałuszka
publikacja
Załącznik: 15.05.2024_Wyjaśnienia 1 SWZ
15.05.2024 09:15 Aleksandra Piernikowska
publikacja
Załącznik: 15.05.2024 r. - Zmiana 8 SWZ
15.05.2024 09:15 Aleksandra Piernikowska
skasowanie
Załącznik: 15.05.2024 r. - Zmiana 8 SWZ
Dokument: Budowa zespołów szkolno- przedszkolnych na terenie miasta Łodzi - Budowa przedszkola przy ul. Bauma/Welta w Łodzi, dz. Nr 61/12 obręb W-35 - w systemie „zaprojektuj i wybuduj”
Kategoria: Zamówienia publiczne
15.05.2024 09:11 Aleksandra Piernikowska
publikacja
Załącznik: 15.05.2024 r. - Zmiana 8 SWZ
15.05.2024 09:11 Aleksandra Piernikowska
publikacja
Załącznik: 15.05.2024 r. - Zmiana 8 ogłoszenia o zamówieniu
15.05.2024 09:10 Aleksandra Piernikowska
modyfikacja
14.05.2024 15:08 Monika Gałuszka
modyfikacja
14.05.2024 15:07 Monika Gałuszka
publikacja
Załącznik: 14.05.2024_Informacja o unieważnieniu postępowania
14.05.2024 15:07 Aleksandra Piernikowska
publikacja
Załącznik: 14.05.2024 r. - Informacja o unieważnieniu postępowania
14.05.2024 15:06 Aleksandra Piernikowska
modyfikacja
14.05.2024 12:57 Anna Jagodzińska
Inspektor
publikacja
Kategoria: Ogłoszenia
13.05.2024 13:56 Monika Szlagor
publikacja
Załącznik: 13.05.2024r.- Informacja o unieważnieniu
13.05.2024 13:55 Monika Szlagor
modyfikacja
13.05.2024 13:27 Monika Gałuszka
przeniesienie
13.05.2024 13:25 Monika Gałuszka
przeniesienie
13.05.2024 13:24 Monika Gałuszka
przeniesienie
13.05.2024 12:08 Monika Gałuszka
modyfikacja
13.05.2024 08:02 Aleksandra Piernikowska
publikacja
do góry