Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi
Termin składania ofert/wniosków (dd-mm-yyyy)
Nr sprawy Nazwa zamówienia Termin składania ofert/wniosków Data publikacji
ZIM-DZ.3321.49.2017

Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy ul. Bazarowej oraz ul. Rybnej na odc. od ul. Bazarowej do ul. Lutomierskiej w Łodzi

Usługi
14.08.2017 11:00 31.07.2017
ZIM-DZ.3321.41.2017

Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbiórkę, budowę oraz remont obiektów inżynierskich na terenie miasta Łodzi

Usługi
17.08.2017 11:00 10.07.2017
ZIM-DZ.3321.53.2017

Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia w ulicach Liściastej i Gdańskiej

Usługi
15.09.2017 10:00 07.09.2017
ZIM-DZ.3322.31.2017

Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt 1 i 3 przebudowa ul. Kilińskiego na odcinku od ul. Rewolucji 1905 r. do ul. Narutowicza, ul. Rewolucji 1905 r. na odcinku od ul. Wschodniej do ul. Kilińskiego, budowa parku kieszonkowego na wysokości posesji Kilińskiego 40 oraz zagospodarowanie terenu nieruchomości działka 534/11 obręb S-1 w systemie „zaprojektuj i wybuduj”

Roboty budowlane
19.09.2017 12:00 11.08.2017
ZIM-DZ.3322.30.2017

„Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt 4 - Przebudowa ul. Próchnika na odc. od ul. Zachodniej do ul. Piotrkowskiej, oraz ul. Rewolucji 1905r na odc. od ul. Wschodniej do ul. Piotrkowskiej, w systemie zaprojektuj i wybuduj”

Roboty budowlane
19.09.2017 11:00 09.08.2017
Nr sprawy ZIM-DZ.3322.11.2017

Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 5 - Remont konserwatorski elewacji obiektów wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną przy ul. Piotrkowskiej 106 w Łodzi w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.

18.07.2017 11:00 01.03.2017
ZIM-DZ.3321.50.2017

Przebudowa ulicy Grota Roweckiego w Łodzi na odcinku od ul. Tatrzańskiej do ul. Przybyszewskiego

Roboty budowlane
28.08.2017 12:00 10.08.2017
ZIM-DZ.3322.6.2017

Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt nr 2 – Przebudowa i budowa układu drogowego ul. Traugutta na odcinku od ul. Sienkiewicza do ul. Kilińskiego wraz ze skrzyżowaniami i fragmentem ul. Kilińskiego oraz infrastrukturą techniczną i meblami miejskimi w systemie „zaprojektuj i wybuduj”

Roboty budowlane
26.07.2017 11:00 13.04.2017
ZIM-DZ.3321.46.2017

Budowa chodników na terenie miasta Łodzi - rejon Polesie i Bałuty - dwie części

Roboty budowlane
31.08.2017 13:00 26.07.2017
ZIM-DZ.3321.45.2017

Przebudowa ulicy Więckowskiego od Al. Włókniarzy do działki Nr 28

Roboty budowlane
30.08.2017 11:00 24.07.2017
do góry