Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi
Termin składania ofert/wniosków (dd-mm-yyyy)
Nr sprawy Nazwa zamówienia Termin składania ofert/wniosków Data publikacji
ZIM-DZ.3321.16.2017

Wykonanie pełnobranżowej, zamiennej dokumentacji projektowej schroniska dla zwierząt bezdomnych przy ul. Opolskiej w Łodzi

Usługi
09.06.2017 11:00 04.05.2017
ZIM-DZ.3321.26.2017

Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg na terenie miasta Łodzi

Usługi
23.06.2017 11:00 10.05.2017
ZIM-DZ.3321.27.2017

Przebudowa dróg na Osiedlu Andrzejów - remont ulicy Relaksowej

27.06.2017 11:00 18.05.2017
ZIM-DZ.3322.4.2017

Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt nr 2 – Budowa drogi łączącej ul. Sienkiewicza i ul. Wschodnią wraz z infrastrukturą techniczną i meblami miejskimi oraz przebudowa zespołu budynków przy ul. Sienkiewicza Nr 22 w systemie „zaprojektuj i wybuduj"

Roboty budowlane
27.07.2017 11:00 11.04.2017
ZIM-DZ.3321.40.2017

Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy ul. Taborowej i przebudowy ul. Bałtyckiej i Lotnej w Łodzi

Usługi
13.07.2017 10:00 05.07.2017
ZIM-DZ.3321.29.2017

Przebudowa ulic Zbąszyńskiej i Swojskiej w Łodzi na odcinku od ul. Brukowej do ul. Limanowskiego

Roboty budowlane
22.06.2017 12:00 11.05.2017
ZIM-DZ.3322.21.2017

Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt 7 - Przebudowa układu drogowego ul. Mielczarskiego na odcinku od ul. Gdańskiej do ul. Cmentarnej oraz budowa układu dróg uzupełniających w kwartale ulic: Gdańska - Legionów - Cmentarna - Ogrodowa wraz z infrastrukturą techniczną i meblami miejskimi w systemie „zaprojektuj i wybuduj”

Roboty budowlane
02.08.2017 12:00 26.06.2017
ZIM-DZ.3321.37.2017

Przebudowa infrastruktury przystankowej na terenie miasta Łodzi

Roboty budowlane
07.07.2017 12:00 21.06.2017
ZIM-DZ.3321.15.2017

Budowa chodników na terenie miasta Łodzi – Część I,II

Roboty budowlane
24.05.2017 12:00 10.04.2017
ZIM-DZ.3321.38.2017.

Przebudowa ul. Truskawkowej w Łodzi

Roboty budowlane
07.07.2017 11:00 16.06.2017
do góry