Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi
Termin składania ofert/wniosków (dd-mm-yyyy)
Nr sprawy Nazwa zamówienia Termin składania ofert/wniosków Data publikacji
ZIM-DZ.3321.17.2017

Przebudowa lóż VIP oraz budowa stoisk gastronomicznych w hali Atlas Arena

Roboty budowlane
24.04.2017 11:00 06.04.2017
ZIM-DZ.3321.24.2017

Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi oraz przejścia dla pieszych – dwie części

Usługi
16.05.2017 10:00 08.05.2017
ZIM-DZ.3321.22.2017

Przebudowa ulicy Więckowskiego od Al. Włókniarzy do działki Nr 28 – zaprojektuj i wybuduj

Roboty budowlane
30.05.2017 11:00 21.04.2017
ZIM-DZ.3321.8.2017

„Wykonanie robót budowlanych w ramach Etapu III Inwestycji (zadanie „Miasto Kamienic”) – Remont i przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z infrastrukturą techniczną na terenie nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Gdańskiej 25”

Roboty budowlane
14.04.2017 11:00 30.03.2017
ZIM-DZ.3321.9.2017

Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Wróblewskiego na odcinku od ul. Bratysławskiej do al. Bandurskiego

Usługi
04.05.2017 11:00 23.03.2017
ZIM-DZ.3321.11.2017

Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg na terenie miasta Łodzi – rejon Polesie – trzy części

Usługi
17.05.2017 11:00 06.04.2017
ZIM-DZ.3321.31.2017

Przebudowa ulicy Bazarowej w Łodzi - zaprojektuj i wybuduj

Roboty budowlane
08.06.2017 11:00 24.05.2017
ZIM-DZ.3321.28.2017

Przebudowa ulicy Kopernika w Łodzi na odcinku od ul. Żeromskiego do ul. Gdańskiej - zaprojektuj i wybuduj

Roboty budowlane
26.05.2017 12:00 08.05.2017
ZIM-DZ.3321.21.2017

Budowa Alei Kościuszki na odcinku od ul. Żwirki do ulicy Radwańskiej

Roboty budowlane
29.05.2017 11:00 19.04.2017
ZIM-DZ.3321.23.2017

Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę/rozbudowę ul. Nad Dobrzynką na odcinku od Łaskowice do trasy S-14

Usługi
31.05.2017 11:00 21.04.2017

Wybierz Strony

do góry