Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi

„Budowa drogi rowerowej w śladzie dawnej bocznicy kolejowej na odcinku od ul. Przędzalnianej do ul. Milionowej z łącznikiem do Al. Piłsudskiego wraz z prawem opcji w zakresie budowy wyniesionego przejścia i przejazdu rowerowego przez ul. Fabryczną – 2 części”

ZIM-DZ.2620.4.2023

Numer postępowania:
ZIM-DZ.2620.4.2023
Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
Tryb postępowania:
tryb podstawowy
Data otwarcia ofert:
10.03.2023 13:00
Data składania ofert/wniosków:
10.03.2023 12:00
Data rozstrzygnięcia:
30.03.2023 00:00
Data unieważnienia:
22.03.2023 00:00
Informacje dodatkowe:

Identyfikator postępowania na platformie e-Zamówienia: ocds-148610-b79cc0ac-a77c-11ed-9236-36fed59ea7dd

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę: 4 919 242,98 PLN, w tym:

dla części 1 – 1 500 000,00 PLN 

dla części 2 – 3 419 242,98 PLN

Identyfikator postępowania na platformie e-Zamówienia: ocds-148610-b79cc0ac-a77c-11ed-9236-36fed59ea7dd

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę: 4 919 242,98 PLN, w tym:

dla części 1 – 1 500 000,00 PLN 

dla części 2 – 3 419 242,98 PLN

Metadane

Data publikacji : 14.02.2023
Data modyfikacji : 30.03.2023
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Magdalena Filipczak
Osoba udostępniająca informację:
Magdalena Filipczak Wydział Zamówień Publicznych
Osoba modyfikująca informację:
Magdalena Filipczak

Opcje strony

do góry