Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi

Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt nr 2 – Budowa drogi łączącej ul. Sienkiewicza i ul. Wschodnią wraz z infrastrukturą techniczną i meblami miejskimi, zagospodarowanie przestrzeni publicznej (działki nr 38/24, 42/3, 40/5 obręb S-6)

ZIM-DZ.2621.2.2023

Numer postępowania:
ZIM-DZ.2621.2.2023
Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
Tryb postępowania:
tryb podstawowy
Data otwarcia ofert:
22.02.2023 13:00
Data składania ofert/wniosków:
22.02.2023 12:00
Data rozstrzygnięcia:
27.03.2023 14:30
Data unieważnienia:
Informacje dodatkowe:

Identyfikator postępowania na platformie e-Zamówienia: ocds-148610-fbe1f3b9-9bd2-11ed-b4ea-f64d350121d2

Zamawiający wyznacza termin wizji lokalnej na dzień  31.01.2023 r. godz. 10:00, zbiórka przed budynkiem TVP, ul. Narutowicza 13.

Kontakt: Zarząd Inwestycji Miejskich: p. Iwona Lato tel.: 42 272 62 47, e-mail: i.lato@zim.uml.lodz.pl

 

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 10 696 383,18 zł

Identyfikator postępowania na platformie e-Zamówienia: ocds-148610-fbe1f3b9-9bd2-11ed-b4ea-f64d350121d2

Zamawiający wyznacza termin wizji lokalnej na dzień  31.01.2023 r. godz. 10:00, zbiórka przed budynkiem TVP, ul. Narutowicza 13.

Kontakt: Zarząd Inwestycji Miejskich: p. Iwona Lato tel.: 42 272 62 47, e-mail: i.lato@zim.uml.lodz.pl

 

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 10 696 383,18 zł

Metadane

Data publikacji : 25.01.2023
Data modyfikacji : 27.03.2023
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Elżbieta Wojciechowska-Mitura
Osoba modyfikująca informację:
Joanna Rodziewicz

Opcje strony

do góry