Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi
Termin składania ofert/wniosków (dd-mm-yyyy)
Nr sprawy Nazwa zamówienia Termin składania ofert/wniosków Data publikacji
ZIM-DZ.3321.39.2017

Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy oświetlenia ulic: Gubałówka, Liściastej i Gdańskiej w Łodzi

Usługi
28.06.2017 12:00 16.06.2017
ZIM-DZ.3321.19.2017

Aktualizacja wraz z rozszerzeniem zakresu dokumentacji projektowej na budowę drogi rowerowej dookoła Ronda Solidarności wraz z połączeniem do ul. Jaracza

Usługi
02.06.2017 11:00 24.04.2017
ZIM-DZ.3321.14.2017

„Przebudowa ulic Pstrowskiego, Prezydenta, Raszyńskiej i Powstańców Śląskich w Łodzi”

Roboty budowlane
30.05.2017 13:00 12.04.2017
ZIM-DZ.3322.14.2017

Świadczenie usług nadzoru autorskiego dla inwestycji polegającej na: ”Budowie ul. Nowowęglowej w Łodzi na odc. od ul. Wierzbowej do ul. Kopcińskiego wraz z rozbudową skrzyżowania z ul. Kopcińskiego”

Usługi
11.07.2017 11:00 01.06.2017
ZIM-DZ.3321.43.2017

Opracowanie dokumentacji projektowej dla modernizacji skrzyżowania ul. Wróblewskiego z ul. Wólczańską wraz z przebudową odcinka ul. Wróblewskiego od Al. Politechniki do ul. Wólczańskiej oraz przebudową ul. Czerwonej

Usługi
11.07.2017 12:00 26.06.2017
ZIM-DZ.3321.20.2017

Przebudowa układu drogowego Starego Polesia w Łodzi

Roboty budowlane
06.06.2017 12:00 26.04.2017
ZIM-DZ.3321.42.2017

Przebudowa torowiska tramwajowego wbudowanego w jezdnię w obrębie Ronda Solidarności w Łodzi wraz z poszerzeniem wlotu wschodniego skrzyżowania z ul. Pomorską - zaprojektuj i wybuduj oraz remont nawierzchni jezdni w rejonie skrzyżowania w ciągu Al. Palki i ul. Kopcińskiego

Roboty budowlane
27.06.2017 12:00 09.06.2017
ZIM-DZ.3322.8.2017

„Budowa ul. Nowowęglowej w Łodzi na odc. od ul. Wierzbowej do ul. Kopcińskiego wraz z rozbudową skrzyżowania z ul. Kopcińskiego”

Roboty budowlane
14.06.2017 11:00 05.04.2017
ZIM-DZ.3321.35.2017

Utwardzenie asfaltem nawierzchni ulicy Szancera w Łodzi

Roboty budowlane
26.06.2017 11:00 09.06.2017
ZIM-DZ.3321.25.2017

Przebudowa ul. Moskule w Łodzi – Etap I i II

Roboty budowlane
21.06.2017 11:00 10.05.2017

Wybierz Strony

do góry