Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi

„Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 5 – Remont konserwatorski elewacji budynku przy ul. Piotrkowskiej 102 w Łodzi”

ZIM-DZ.2621.11.2022

Numer postępowania:
ZIM-DZ.2621.11.2022
Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
Tryb postępowania:
negocjacje bez ogłoszenia
Data otwarcia ofert:
05.04.2022 13:00
Data składania ofert/wniosków:
05.04.2022 11:00
Data rozstrzygnięcia:
22.04.2022 10:20
Data unieważnienia:
Informacje dodatkowe:

1. UWAGA! Postępowanie prowadzone w trybie negocjacji bez ogłoszenia - oferty mogą składać wyłącznie wykonawcy, których Zamawiający zaprosił do składania ofert.

2. Identyfikator postępowania na miniPortalu: e1b10749-f3e0-41cb-978e-004eafedba86


3. Link do postępowania na miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/e1b10749-f3e0-41cb-978e-004eafedba86

4. Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę:  1 980 300,00 PLN

1. UWAGA! Postępowanie prowadzone w trybie negocjacji bez ogłoszenia - oferty mogą składać wyłącznie wykonawcy, których Zamawiający zaprosił do składania ofert.

2. Identyfikator postępowania na miniPortalu: e1b10749-f3e0-41cb-978e-004eafedba86


3. Link do postępowania na miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/e1b10749-f3e0-41cb-978e-004eafedba86

4. Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę:  1 980 300,00 PLN

Metadane

Data publikacji : 22.03.2022
Data modyfikacji : 22.04.2022
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Aleksandra Juśkiewicz-Morawska
Osoba modyfikująca informację:
Aleksandra Juśkiewicz-Morawska

Opcje strony

do góry