Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi

Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 1, 4 – pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu

ZIM-DZ.2621.22.2021

Numer postępowania:
ZIM-DZ.2621.22.2021
Rodzaj zamówienia:
Usługi
Tryb postępowania:
przetarg nieograniczony
Data otwarcia ofert:
23.12.2021 12:00
Data składania ofert/wniosków:
23.12.2021 10:00
Data rozstrzygnięcia:
03.02.2022 15:00
Data unieważnienia:
Informacje dodatkowe:

Identyfikator postępowania na miniPortalu: a2f91b93-9b8b-4b0e-aad4-5ccc2d4882b8
Link do postępowania na miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/a2f91b93-9b8b-4b0e-aad4-5ccc2d4882b8

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę: 2 339 520,58 PLN

Identyfikator postępowania na miniPortalu: a2f91b93-9b8b-4b0e-aad4-5ccc2d4882b8
Link do postępowania na miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/a2f91b93-9b8b-4b0e-aad4-5ccc2d4882b8

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę: 2 339 520,58 PLN

Metadane

Data publikacji : 19.11.2021
Data modyfikacji : 14.09.2022
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Martyna Włodarczyk
Osoba modyfikująca informację:
Martyna Zagner

Opcje strony

do góry