Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi

„Opracowanie programów funkcjonalno – użytkowych dla dwóch Części w ramach zadania pod nazwą „Budowa zespołów szkolno –przedszkolnych na terenie miasta Łodzi”"

ZIM-DZ.2620.79.2022

Numer postępowania:
ZIM-DZ.2620.79.2022
Rodzaj zamówienia:
Usługi
Tryb postępowania:
tryb podstawowy
Data otwarcia ofert:
18.11.2022 13:00
Data składania ofert/wniosków:
18.11.2022 12:00
Data rozstrzygnięcia:
Data unieważnienia:
Informacje dodatkowe:

Identyfikator postępowania na miniPortalu:

607cea0a-ae2b-4195-8a66-3d46d603c0b4

Link do postępowania na miniPortalu:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/607cea0a-ae2b-4195-8a66-3d46d603c0b4

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę: 344 400,00 PLN, w tym:

dla części 1 – 159 900,00  PLN 

dla części 2 – 184 500,00 PLN

Identyfikator postępowania na miniPortalu:

607cea0a-ae2b-4195-8a66-3d46d603c0b4

Link do postępowania na miniPortalu:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/607cea0a-ae2b-4195-8a66-3d46d603c0b4

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę: 344 400,00 PLN, w tym:

dla części 1 – 159 900,00  PLN 

dla części 2 – 184 500,00 PLN

Metadane

Data publikacji : 27.10.2022
Data modyfikacji : 18.11.2022
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Martyna Zagner
Osoba modyfikująca informację:
Martyna Zagner

Opcje strony

do góry