Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi

Pełnienie nadzoru nad realizacją robót oraz zarządzaniem Kontraktem pn.:„Program niskoemisyjnego transportu miejskiego – budowa wiaduktów drogowych i tramwajowego w ulicy Przybyszewskiego w Łodzi oraz przebudowa torowiska w ul. Przybyszewskiego na odcinku od połączenia z projektem przebudowy wiaduktów do ul. Lodowej”

ZIM-DZ.2621.26.2020

Numer postępowania:
ZIM-DZ.2621.26.2020
Rodzaj zamówienia:
Usługi
Tryb postępowania:
przetarg nieograniczony
Data otwarcia ofert:
10.05.2021 13:00
Data składania ofert/wniosków:
10.05.2021 12:00
Data rozstrzygnięcia:
Data unieważnienia:
Informacje dodatkowe:

Link do ogłoszenia na Minportalu gdzie mozna zaszyfrowac i złożyć ofertę w niniejszym postępowaniu:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/57197db1-36fe-40ed-a622-5802aaf205b6

 

Link do ogłoszenia na Minportalu gdzie mozna zaszyfrowac i złożyć ofertę w niniejszym postępowaniu:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/57197db1-36fe-40ed-a622-5802aaf205b6

 

Metadane

Data publikacji : 24.12.2020
Data modyfikacji : 11.05.2021
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Magdalena Filipczak Wydział Zamówień Publicznych
Osoba udostępniająca informację:
Magdalena Filipczak Wydział Zamówień Publicznych
Osoba modyfikująca informację:
Magdalena Filipczak

Opcje strony

do góry