Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi

Świadczenie usług nadzoru autorskiego dla inwestycji pn. „Przebudowa i rozbudowa Zajezdni Tramwajowej Chocianowice wraz budową, przebudową i rozbudową obiektów budowlanych oraz infrastruktury technicznej związanej z funkcjonowaniem zajezdni oraz rozbiórkami obiektów budowlanych i infrastruktury technicznej” w ramach projektu: „Kompleksowy program integracji sieci niskoemisyjnego transportu publicznego w metropolii łódzkiej wraz z zakupem taboru do obsługi trasy W-Z oraz innych linii (...)

ZIM-DZ.2621.31.2020

Numer postępowania:
ZIM-DZ.2621.31.2020
Rodzaj zamówienia:
Usługi
Tryb postępowania:
przetarg nieograniczony
Data otwarcia ofert:
25.03.2021 12:00
Data składania ofert/wniosków:
25.03.2021 11:00
Data rozstrzygnięcia:
09.06.2021 14:15
Data unieważnienia:
Informacje dodatkowe:

Link do ogłoszenia na miniPortalu, skąd można pobrać klucz publiczny oraz identyfikator postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/b04bf821-ce2a-4f1b-bc8a-235498bbd614

 

Link do ogłoszenia na miniPortalu, skąd można pobrać klucz publiczny oraz identyfikator postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/b04bf821-ce2a-4f1b-bc8a-235498bbd614

 

Metadane

Data publikacji : 23.12.2020
Data modyfikacji : 09.06.2021
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Aleksandra Juśkiewicz-Morawska
Osoba modyfikująca informację:
Aleksandra Juśkiewicz-Morawska

Opcje strony

do góry