Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi
Termin składania ofert/wniosków (dd-mm-yyyy)
Nr sprawy Nazwa zamówienia Termin składania ofert/wniosków Data publikacji
ZIM-DZ.2620.15.2020

„Budowa chodnika i miejsc parkingowych na ul. Nowej w systemie zaprojektuj i wybuduj”

Roboty budowlane
08.05.2020 12:00 20.04.2020
ZIM-DZ.2620.19.2020

„Budowa chodnika i miejsc parkingowych na ul. Źródłowej - zaprojektuj i wybuduj”

Roboty budowlane
13.05.2020 11:00 27.04.2020
ZIM-DZ.2620.6.2020

Przebudowa ulicy Mierzejowej na odcinku od ul. Pabianickiej do ul. Konnej wraz z przebudową ul. Poziomej od ul. Konnej do ul. Albańskiej w Łodzi.

Roboty budowlane
23.04.2020 11:00 10.03.2020
ZIM-DZ.2620.11.2020

Przebudowa ulicy Stefanowskiego na odcinku od ul. Radwańskiej do ul. Potza w strefę „woonerf” – zaprojektuj i wybuduj

Roboty budowlane
27.04.2020 11:00 27.03.2020
ZIM-DZ.2621.26.2019

Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt 5 – Remont konserwatorski elewacji budynku przy ul. Piotrkowskiej 102 w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.

Roboty budowlane
20.01.2020 12:00 17.12.2019
ZIM-DZ.2621.2.2020

Poprawa efektywności energetycznej siedziby Zespołu Tańca Ludowego „HARNAM” w Łodzi, przy ul. Piotrkowskiej 282A w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.

Roboty budowlane
25.03.2020 12:00 19.02.2020
ZIM-DZ.2620.5.2020

Opracowanie Studium Wykonalności wraz z wymaganymi załącznikami do złożenia wniosku o dofinansowanie dla projektu pn. „Kompleksowa modernizacja linii tramwajowej w ul. Konstantynowskiej na odcinku od pętli tramwajowej „Zdrowie” do granic miasta wraz z infrastrukturą towarzyszącą”

Usługi
14.04.2020 12:00 26.02.2020
ZIM-DZ.2620.1.2020

Budowa chodników na ul. Pienistej - II części

Roboty budowlane
28.02.2020 13:00 07.02.2020
ZIM-DZ.2621.15.2019

„Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt 1 – przebudowa, rozbiórka, remont konserwatorski nieruchomości zlokalizowanej w Łodzi przy ul. Kilińskiego 28 wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną w systemie zaprojektuj i wybuduj”

Roboty budowlane
05.11.2019 11:00 02.10.2019
ZIM-DZ.2620.4.2020

Przebudowa dróg na terenie Polesia – II części

Roboty budowlane
20.04.2020 13:00 06.03.2020

Wybierz Strony

do góry