Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi
Termin składania ofert (dd-mm-yyyy)
Nr sprawy Nazwa zamówienia Termin składania ofert Data publikacji
ZIM-DZ.2621.8.2019

„Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt 8 – przebudowa, rozbiórka, remont konserwatorski nieruchomości zlokalizowanej w Łodzi przy ul. Legionów 20 wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastruktura techniczną w systemie zaprojektuj i wybuduj”

Roboty budowlane
24.07.2019 11:00 17.06.2019
ZIM-DZ.2621.1.2019

Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji zajezdni tramwajowej w ramach projektu: „Kompleksowy program integracji sieci niskoemisyjnego transportu publicznego w Łodzi”

Usługi
06.05.2019 13:00 12.03.2019
ZIM-DZ.2621.11.2019

Wykonanie robót budowlanych w szkołach podstawowych w ramach „Programu Edukacji Ogólnej”

Roboty budowlane
04.09.2019 11:00 09.08.2019
ZIM-DZ.2621.12.2019

Wykonanie robót budowlanych w szkołach kształcenia zawodowego w ramach „Programu Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego”

Roboty budowlane
13.09.2019 12:00 26.08.2019
ZIM-DZ.2620.51.2019

Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Dennej w Łodzi na odcinku od ul. Pienistej do ul. Laskowickiej

Usługi
26.09.2019 12:00 26.08.2019
ZIM-DZ.2620.50.2019

Budowa oświetlenia na terenie osiedla Andrzejów w Łodzi – ul. Szancera i ul. Feliksińska - 2 części

Roboty budowlane
23.08.2019 12:00 08.08.2019
ZIM-DZ.2621.4.2019

Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekty: 4, 7 i 8 - Przebudowa układu drogowego ul. Legionów na odcinku od Pl. Wolności do ul. Żeligowskiego, ul. Cmentarnej na odcinku od ul. Legionów do ul. Ogrodowej, wraz z infrastrukturą techniczną i meblami miejskimi w systemie „zaprojektuj i wybuduj” oraz Przebudowa ulicy Cmentarnej w śladzie planowanego przedłużenia ul. Karskiego w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.

Roboty budowlane
24.07.2019 12:00 22.03.2019
ZIM-DZ.2620.49.2019

“Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu nad realizacją przedsięwzięcia pn. Rozbudowa Stadionu Miejskiego przy al. Unii Lubelskiej 2 w Łodzi w formule “zaprojektuj i wybuduj”

Usługi
06.09.2019 11:00 30.07.2019
ZIM-DZ.2621.18.2019

„Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Moniuszki w Łodzi na odcinku od ul. Piotrkowskiej do ul. Sienkiewicza”

Usługi
08.10.2019 11:00 26.09.2019
DOA-ZP-II.271.37.2019

Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi Projekt - 4 – „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Wschodniej 35 w Łodzi, wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną w systemie zaprojektuj i wybuduj”

Roboty budowlane
09.05.2019 11:00 08.04.2019

Wybierz Strony

do góry