Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi
Termin składania ofert (dd-mm-yyyy)
Nr sprawy Nazwa zamówienia Termin składania ofert Data publikacji
ZIM-DZ.2621.8.2019

„Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt 8 – przebudowa, rozbiórka, remont konserwatorski nieruchomości zlokalizowanej w Łodzi przy ul. Legionów 20 wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastruktura techniczną w systemie zaprojektuj i wybuduj”

Roboty budowlane
24.07.2019 11:00 17.06.2019
ZIM-DZ.2621.1.2019

Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji zajezdni tramwajowej w ramach projektu: „Kompleksowy program integracji sieci niskoemisyjnego transportu publicznego w Łodzi”

Usługi
06.05.2019 13:00 12.03.2019
ZIM-DZ.2621.11.2019

Wykonanie robót budowlanych w szkołach podstawowych w ramach „Programu Edukacji Ogólnej”

Roboty budowlane
04.09.2019 11:00 09.08.2019
ZIM-DZ.2621.12.2019

Wykonanie robót budowlanych w szkołach kształcenia zawodowego w ramach „Programu Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego”

Roboty budowlane
13.09.2019 12:00 26.08.2019
ZIM-DZ.2620.51.2019

Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Dennej w Łodzi na odcinku od ul. Pienistej do ul. Laskowickiej

Usługi
26.09.2019 12:00 26.08.2019

Wybierz Strony

do góry