Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi

Budowa drogi rowerowej i chodnika w ul. Rokicińskiej – odcinek: działka nr 75/7 W-34 – ul. Malownicza (strona północna) wraz z kanalizacją teletechniczną

ZIM-DZ.2620.41.2021

Numer postępowania:
ZIM-DZ.2620.41.2021
Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
Tryb postępowania:
tryb podstawowy
Data otwarcia ofert:
13.08.2021 12:00
Data składania ofert/wniosków:
13.08.2021 11:00
Data rozstrzygnięcia:
08.09.2021 13:45
Data unieważnienia:
Informacje dodatkowe:

1. Identyfikator postępowania na miniPortalu: 1fc9c3f6-77fa-4e06-ab08-b5d519592886  
2. Link do postępowania na miniPortalu:  https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/1fc9c3f6-77fa-4e06-ab08-b5d519592886

3. Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę: 618 042,95 PLN.

1. Identyfikator postępowania na miniPortalu: 1fc9c3f6-77fa-4e06-ab08-b5d519592886  
2. Link do postępowania na miniPortalu:  https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/1fc9c3f6-77fa-4e06-ab08-b5d519592886

3. Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę: 618 042,95 PLN.

Metadane

Data publikacji : 20.07.2021
Data modyfikacji : 08.09.2021
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Martyna Włodarczyk
Osoba modyfikująca informację:
Martyna Włodarczyk

Opcje strony

do góry