Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi

„Pumptrack na Zarzewie w systemie zaprojektuj i wybuduj”

ZIM-DZ.2620.29.2020

Numer postępowania:
ZIM-DZ.2620.29.2020
Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
Tryb postępowania:
przetarg nieograniczony
Data otwarcia ofert:
21.07.2020 14:00
Data składania ofert/wniosków:
21.07.2020 13:30
Data rozstrzygnięcia:
Data unieważnienia:
28.07.2020 13:30
Informacje dodatkowe:

Link do ogłoszenia na miniPortalu, skąd można pobrać klucz publiczny oraz identyfikator postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/PodgladPostepowania.aspx?Id=7ab1f3ab-1f3b-457a-90c3-c3323ec5f01f

Link do ogłoszenia na miniPortalu, skąd można pobrać klucz publiczny oraz identyfikator postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/PodgladPostepowania.aspx?Id=7ab1f3ab-1f3b-457a-90c3-c3323ec5f01f

Metadane

Data publikacji : 03.07.2020
Data modyfikacji : 28.07.2020
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Dominika Piwowarczyk
Osoba udostępniająca informację:
Dominika Piwowarczyk
Osoba modyfikująca informację:
Aleksandra Juśkiewicz-Morawska

Opcje strony

do góry