Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi

„Wodny Park Zabaw na terenie parku Widzewska Górka w systemie zaprojektuj i wybuduj”

ZIM-DZ.2620.30.2020

Numer postępowania:
ZIM-DZ.2620.30.2020
Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
Tryb postępowania:
przetarg nieograniczony
Data otwarcia ofert:
28.07.2020 12:00
Data składania ofert/wniosków:
28.07.2020 11:00
Data rozstrzygnięcia:
28.08.2020 00:00
Data unieważnienia:
Informacje dodatkowe:

Link do ogłoszenia na miniPortalu, skąd można pobrać klucz publiczny oraz identyfikator postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/PodgladPostepowania.aspx?Id=da8f0e5f-7f44-4723-a7ea-a43ce5f7244e

 

 

Link do ogłoszenia na miniPortalu, skąd można pobrać klucz publiczny oraz identyfikator postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/PodgladPostepowania.aspx?Id=da8f0e5f-7f44-4723-a7ea-a43ce5f7244e

 

 

Metadane

Data publikacji : 10.07.2020
Data modyfikacji : 28.08.2020
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Monika Gałuszka
Osoba udostępniająca informację:
Monika Gałuszka
Osoba modyfikująca informację:
Anna Szeffer

Opcje strony

do góry