Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi

Remont ul. Łukaszewskiej w Łodzi, na odcinku: Zjazdowa – Nad Nerem – kontynuacja remontu od numeru posesji 42 na dł. około 200 m.(BO – ID:W025DL)

ZIM-DZ.2620.21.2021

Numer postępowania:
ZIM-DZ.2620.21.2021
Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
Tryb postępowania:
tryb podstawowy
Data otwarcia ofert:
19.05.2021 13:00
Data składania ofert/wniosków:
19.05.2021 12:00
Data rozstrzygnięcia:
Data unieważnienia:
Informacje dodatkowe:

Link do MiniPortalu UZP na którym udostępniona jest funkcjonalność szyfrowania orz składania ofert:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/14d39775-1c7e-46fc-9547-88a5456f1c24

 

Nazwa postępowania po zmianie z dnia 12.05.2021 r.:

„Remont ul. Łukaszewskiej w Łodzi na odcinku: Zjazdowa – Nad Niemnem – kontynuacja remontu od numeru posesji 42 na dł. około 200 m. (BO – ID: W025DL)”

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania nie ulega zmianie.

Link do MiniPortalu UZP na którym udostępniona jest funkcjonalność szyfrowania orz składania ofert:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/14d39775-1c7e-46fc-9547-88a5456f1c24

 

Nazwa postępowania po zmianie z dnia 12.05.2021 r.:

„Remont ul. Łukaszewskiej w Łodzi na odcinku: Zjazdowa – Nad Niemnem – kontynuacja remontu od numeru posesji 42 na dł. około 200 m. (BO – ID: W025DL)”

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania nie ulega zmianie.

Metadane

Data publikacji : 29.04.2021
Data modyfikacji : 12.05.2021
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Joanna Rodziewicz
Osoba modyfikująca informację:
Joanna Rodziewicz

Opcje strony

do góry