Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi

Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 2 – Przebudowa i nadbudowa obiektu wraz z zagospodarowaniem terenu na nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 22

ZIM-DZ.2621.2.2021

Numer postępowania:
ZIM-DZ.2621.2.2021
Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
Tryb postępowania:
przetarg nieograniczony
Data otwarcia ofert:
28.05.2021 13:00
Data składania ofert/wniosków:
28.05.2021 12:00
Data rozstrzygnięcia:
13.07.2021 00:00
Data unieważnienia:
Informacje dodatkowe:

Identyfikator postępowania na miniPortalu: bfb400bb-2644-4d79-a72a-41bcc4076025

Link do postępowania na miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/bfb400bb-2644-4d79-a72a-41bcc4076025

Kwota na sfinansowanie zamówienia zostanie tu udostępniona po upływie terminu składania ofert.

Zamawiający wyznacza termin wizji lokalnej na dzień 11.05.2021 roku (wtorek) o godz.10.00. Spotkanie przed nieruchomością przy ul. Sienkiewicza 22. Administrator nieruchomości Pan Radosław Zielewski tel. 798 732 074 e-mail: r.zielewski@zlm.lodz.pl

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę: 13.809.210,00 zł.

Identyfikator postępowania na miniPortalu: bfb400bb-2644-4d79-a72a-41bcc4076025

Link do postępowania na miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/bfb400bb-2644-4d79-a72a-41bcc4076025

Kwota na sfinansowanie zamówienia zostanie tu udostępniona po upływie terminu składania ofert.

Zamawiający wyznacza termin wizji lokalnej na dzień 11.05.2021 roku (wtorek) o godz.10.00. Spotkanie przed nieruchomością przy ul. Sienkiewicza 22. Administrator nieruchomości Pan Radosław Zielewski tel. 798 732 074 e-mail: r.zielewski@zlm.lodz.pl

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę: 13.809.210,00 zł.

Metadane

Data publikacji : 30.04.2021
Data modyfikacji : 13.07.2021
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Aleksandra Piernikowska
Osoba modyfikująca informację:
Aleksandra Piernikowska

Opcje strony

do góry