Biuletyn Informacji Publicznej Postępowania zakończone - Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi

Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi
Ostatnia aktualizacja strony: 19.06.2019, 12:26

Postępowania zakończone

Termin składania ofert (dd-mm-yyyy)
Nr sprawy Nazwa zamówienia Termin składania ofert Data publikacji
ZIM-DZ.3321.28.2018

Zaprojektowanie drogi podziemnej wraz z płytą rynku Nowego Centrum Łodzi i parkingiem pod rynkiem oraz wybudowanie drogi podziemnej

Roboty budowlane
11.06.2018 11:00 30.04.2018
ZIM-DZ.3321.51.2018

”Przebudowa ul. Dennej i ul. Pienistej w Łodzi”

Roboty budowlane
03.10.2018 11:00 18.09.2018
ZIM-DZ.3322.12.2018

Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 2, Projekt 3, Projekt 5 - Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynków przy ul. Narutowicza 12 i Kilińskiego 39 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu oraz remont konserwatorski elewacji budynku przy ul. Piotrkowskiej 102 w systemie „zaprojektuj i wybuduj”

Roboty budowlane
26.06.2018 12:00 09.05.2018
ZIM-DZ.3322.16.2018

Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 1- Remont i przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul Rewolucji 29 w Łodzi, wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną oraz przebudowa istniejącej zabudowy, w granicach działki przy ul Kilińskiego 26 w Łodzi, wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną.

Roboty budowlane
18.09.2018 11:00 23.07.2018
ZIM-DZ.3321.53.2018

„Przebudowa sieci trakcyjnej przy ulicy Narutowicza 120 – zaprojektuj i wybuduj”

Roboty budowlane
12.10.2018 11:00 26.09.2018
ZIM-DZ.3321.56.2018

Wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy dróg na terenie miasta Łodzi – 2 części – ul. Zarzewska i ul. Sołecka

Usługi
22.10.2018 11:00 12.10.2018
ZIM-DZ.3322.20.2018

Zakup i dostawa mebli miejskich dla przestrzeni publicznych w obszarach objętych Rewitalizacją Obszarową Centrum Łodzi

Dostawy
30.10.2018 12:00 14.09.2018
ZIM-DZ.3321.55.2018

Dostawa i montaż wyposażenia pomieszczeń biurowych dla Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi przy ul. Kościuszki 19 w Łodzi

Dostawy
12.10.2018 12:00 04.10.2018
ZIM-DZ.3321.57.2018

„Zagospodarowanie terenu przed przychodnią przy ul. Tatrzańskiej 109 - zaprojektuj i wybuduj”

Roboty budowlane
26.10.2018 11:00 11.10.2018
ZIM-DZ.3321.49.2018

Budowa budynku Szkoły Podstawowej nr 141 – ul. Zakładowa 35

Roboty budowlane
08.10.2018 12:00 14.09.2018
©2008-2019 Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL