Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi

https://zim.lodz.bip-e.pl/zim/zamowienia-publiczne/14322,Budowa-oswietlenia-drogowego-na-ul-Jedrowizna-w-systemie-zaprojektuj-wybuduj-BO-.html
2023-06-09, 09:50

Budowa oświetlenia drogowego na ul. Jędrowizna w systemie zaprojektuj - wybuduj (BO nr ID:W047ST)

ZIM-DZ.2620.24.2023

Numer postępowania:
ZIM-DZ.2620.24.2023
Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
Tryb postępowania:
tryb podstawowy
Data otwarcia ofert:
07.06.2023 13:00
Data składania ofert/wniosków:
07.06.2023 12:00
Data rozstrzygnięcia:
Data unieważnienia:
Informacje dodatkowe:

Identyfikator postępowania na platformie e-Zamówienia: ocds-148610-ff6ad01a-f567-11ed-9355-06954b8c6cb9

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 364 000,00 zł

Identyfikator postępowania na platformie e-Zamówienia: ocds-148610-ff6ad01a-f567-11ed-9355-06954b8c6cb9

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 364 000,00 zł

Metadane

Data publikacji : 23.05.2023
Data modyfikacji : 07.06.2023
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Aleksandra Juśkiewicz-Morawska
Osoba modyfikująca informację:
Monika Gałuszka

Opcje strony