Biuletyn Informacji Publicznej Przebudowa i adaptacja budynków położonych w Łodzi przy ul. Tuwima 36 dla potrzeb Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi - Postępowania zakończone - Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi

Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi
Ostatnia aktualizacja strony: 21.02.2018, 14:30

Postępowania zakończone

Środa, 12 lipca 2017

Przebudowa i adaptacja budynków położonych w Łodzi przy ul. Tuwima 36 dla potrzeb Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi

Numer postępowania:
DOA-ZP-VII.271.80.2017
Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
Tryb postępowania:
przetarg nieograniczony
Data otwarcia ofert:
27.07.2017 12:00
Data składania oferty:
27.07.2017 11:00
Data rozstrzygnięcia:
Data unieważnienia:
Informacje dodatkowe:

PROWADZĄCY POSTĘPOWANIE:
Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi
ul. ks. Ignacego Skorupki 21
90-532 Łódź
tel.: +48 42 638-48-88
fax: +48 42 638-48-77
e-mail: zamowienia@uml.lodz.pl

Adres strony internetowej postępowania o udzielenie zamówienia: http://przetargi.bip.uml.lodz.pl/pokaz/przetarg.htm?id=2497

Metadane

Data publikacji 12.07.2017
23.11.2017
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Elżbieta Wojciechowska
Osoba modyfikująca informację:
Magdalena Filipczak
©2008-2018 Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL