Biuletyn Informacji Publicznej Zamówienia publiczne - Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi

Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi
Ostatnia aktualizacja strony: 28.06.2017, 15:46

Zamówienia publiczne

Termin składania ofert (dd-mm-yyyy)
Nr sprawy Nazwa zamówienia Termin składania ofert Data publikacji
ZIM-DZ.3322.23.2017

Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt 1 i 4 - Przebudowa ulicy Wschodniej na odcinku od ul. Północnej do ul. Jaracza oraz ulicy Jaracza na odcinku od ul. Kilińskiego do ul. Wschodniej w systemie „zaprojektuj i wybuduj”

Roboty budowlane
04.08.2017 11:00 27.06.2017
ZIM-DZ.3321.43.2017

Opracowanie dokumentacji projektowej dla modernizacji skrzyżowania ul. Wróblewskiego z ul. Wólczańską wraz z przebudową odcinka ul. Wróblewskiego od Al. Politechniki do ul. Wólczańskiej oraz przebudową ul. Czerwonej

Usługi
04.07.2017 11:30 26.06.2017
ZIM-DZ.3322.20.2017

Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt nr 3 – Rewitalizacja Parku im. St. Moniuszki wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej w systemie „zaprojektuj i wybuduj”

Roboty budowlane
03.08.2017 11:00 26.06.2017
ZIM-DZ.3322.21.2017

Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt 7 - Przebudowa układu drogowego ul. Mielczarskiego na odcinku od ul. Gdańskiej do ul. Cmentarnej oraz budowa układu dróg uzupełniających w kwartale ulic: Gdańska - Legionów - Cmentarna - Ogrodowa wraz z infrastrukturą techniczną i meblami miejskimi w systemie „zaprojektuj i wybuduj”

Roboty budowlane
01.08.2017 12:00 26.06.2017
ZIM-DZ.3321.33.2017

Modernizacja dróg wewnętrznych położonych na terenie miasta Łodzi - trzy części

Roboty budowlane
07.07.2017 13:00 22.06.2017
ZIM-DZ.3321.34.2017

Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oraz budowa połączenia rowerowego ul. Bronowej z wjazdem do parku z przejazdem przez ul. Siewną (zaprojektuj i wybuduj)

Roboty budowlane
01.08.2017 11:00 22.06.2017
ZIM-DZ.3321.37.2017

Przebudowa infrastruktury przystankowej na terenie miasta Łodzi

Roboty budowlane
07.07.2017 12:00 21.06.2017
ZIM-DZ.3321.38.2017.

Przebudowa ul. Truskawkowej w Łodzi

Roboty budowlane
03.07.2017 11:00 16.06.2017
ZIM-DZ.3321.39.2017

Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy oświetlenia ulic: Gubałówka, Liściastej i Gdańskiej w Łodzi

Usługi
28.06.2017 12:00 16.06.2017
ZIM-DZ.3321.42.2017

Przebudowa torowiska tramwajowego wbudowanego w jezdnię w obrębie Ronda Solidarności w Łodzi wraz z poszerzeniem wlotu wschodniego skrzyżowania z ul. Pomorską - zaprojektuj i wybuduj oraz remont nawierzchni jezdni w rejonie skrzyżowania w ciągu Al. Palki i ul. Kopcińskiego

Roboty budowlane
27.06.2017 12:00 09.06.2017
©2008-2017 Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL