Biuletyn Informacji Publicznej Zamówienia publiczne - Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi

Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi
Ostatnia aktualizacja strony: 13.12.2018, 15:02

Zamówienia publiczne

Termin składania ofert (dd-mm-yyyy)
Nr sprawy Nazwa zamówienia Termin składania ofert Data publikacji
ZIM-DZ.3321.66.2018

Remont zamiennych lokali pod budynki przeznaczone do rozbiórki w wyniku realizacji inwestycji drogowych

Roboty budowlane
21.12.2018 11:00 06.12.2018
ZIM-DZ.3322.28.2018

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa i przebudowa linii tramwajowej w ulicy Wojska Polskiego na odcinku od ul. Franciszkańskiej do ul. Strykowskiej wraz z przebudową układu drogowego i niezbędnej infrastruktury oraz budową połączenia tramwajowego wzdłuż ul. Strykowskiej z przystankiem ŁKA Łódź-Marysin wraz z przebudową wodociągów w ul. Wojska Polskiego oraz w skrzyżowaniach objętych przebudową układu drogowego.”

Usługi
03.01.2019 11:00 29.11.2018
ZIM-DZ.3321.60.2018

Wykonanie dokumentacji projektowej dla drogi 2KDY na terenie Nowego Centrum Łodzi

Usługi
22.11.2018 12:30 17.10.2018
DOA-ZP-II.271.127.2018

Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt 1 Przebudowa istniejącej zabudowy oraz rozbiórka budynków gospodarczych wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną przy ul. Rewolucji 1905 r. nr 13 oraz przebudowa istniejącej zabudowy wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną przy ul. Rewolucji 1905 r. nr 15 i ul. Rewolucji 1905 r. nr 17 w systemie „zaprojektuj i wybuduj”

Roboty budowlane
21.11.2018 11:00 16.10.2018
DOA-ZP-II.271.129.2018

Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi Projekt - 4 – „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynków przy ul.: Wschodniej 35 i Pomorskiej 11 w Łodzi, wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną w systemie zaprojektuj i wybuduj”

Roboty budowlane
21.11.2018 12:00 16.10.2018
ZIM-DZ.3322.27.2018

„Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 1 Przebudowa istniejącej zabudowy przy ul. Włókienniczej 15 w Łodzi wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną oraz aranżacją architektoniczną dla elewacji budynku w systemie „zaprojektuj i wybuduj” i przy ul. Włókienniczej 22 w Łodzi wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną w systemie „zaprojektuj i wybuduj”

Roboty budowlane
11.12.2018 12:00 16.10.2018
ZIM-DZ.3322.25.2018

Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę i przebudowę linii tramwajowej wraz z układem drogowym w ramach projektu: „Kompleksowy program integracji sieci niskoemisyjnego transportu publicznego w Łodzi”

Usługi
10.12.2018 12:00 16.10.2018
ZIM-DZ.3321.61.2018

„Rozbudowa ul. Zygmunta w Łodzi na odcinku od ul. Kolumny do rzeki Olechówki wraz budową sieci kanalizacji deszczowej oraz budową wodociągu i kanalizacji sanitarnej w systemie zaprojektuj i wybuduj”

Roboty budowlane
22.11.2018 11:00 16.10.2018
ZIM-DZ.3322.24.2018

Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt 7, 8 – przebudowa, rozbiórka, remont konserwatorski nieruchomości zlokalizowanej w Łodzi przy ul. Legionów 20, Legionów 37a oraz Legionów 44 wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastruktura techniczną w systemie zaprojektuj i wybuduj

Roboty budowlane
26.11.2018 11:00 15.10.2018
ZIM-DZ.3322.23.2018

Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt 4 – Przebudowa Placu Wolności wraz z przeniesieniem i konserwacją zdroju oraz zaprojektowanie i wybudowanie małej architektury zabudowy wejścia do Muzeum Kanału „Dętka” – Oddział Muzeum Miasta Łodzi w systemie „zaprojektuj i wybuduj”

Roboty budowlane
14.12.2018 11:00 11.10.2018

Wybierz Strony

©2008-2018 Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL