Biuletyn Informacji Publicznej Zamówienia publiczne - Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi

Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi
Ostatnia aktualizacja strony: 21.08.2017, 08:40

Zamówienia publiczne

Termin składania ofert (dd-mm-yyyy)
Nr sprawy Nazwa zamówienia Termin składania ofert Data publikacji
DOA-ZP-VII.271.94.2017

Przebudowa i adaptacja budynków położonych w Łodzi przy ul. Tuwima 36 dla potrzeb Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi – realizacja Zadania 1

Roboty budowlane
31.08.2017 11:00 18.08.2017
ZIM-DZ.3321.51.2017

Przebudowa Alei Kościuszki na odcinku od ul. Żwirki do ulicy Radwańskiej

Roboty budowlane
01.09.2017 12:00 17.08.2017
DOA-ZP-VII.271.88.2017

Remont i przebudowa budynków przy ul. Moniuszki 3 i 5 oraz Tuwima 10 w systemie zaprojektuj i wybuduj z podziałem na dwie części realizowany w ramach zadania "Rewitalizacja przestrzeni miejskiej przy ul. Moniuszki 3, 5 i Tuwima 10 (Program Nowe Centrum Łodzi)"

Roboty budowlane
14.08.2017
DOA-ZP-VIII.271.55.2017

„Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt 6 – Przebudowa i remont konserwatorski obiektu pofabrycznego przy ulicy Sienkiewicza 75/77, w systemie „zaprojektuj i wybuduj"

Roboty budowlane
11.08.2017
ZIM-DZ.3322.31.2017

Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt 1 i 3 przebudowa ul. Kilińskiego na odcinku od ul. Rewolucji 1905 r. do ul. Narutowicza, ul. Rewolucji 1905 r. na odcinku od ul. Wschodniej do ul. Kilińskiego, budowa parku kieszonkowego na wysokości posesji Kilińskiego 40 oraz zagospodarowanie terenu nieruchomości działka 534/11 obręb S-1 w systemie „zaprojektuj i wybuduj”

Roboty budowlane
19.09.2017 12:00 11.08.2017
ZIM-DZ.3321.50.2017

Przebudowa ulicy Grota Roweckiego w Łodzi na odcinku od ul. Tatrzańskiej do ul. Przybyszewskiego

Roboty budowlane
28.08.2017 12:00 10.08.2017
ZIM-DZ.3322.30.2017

„Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt 4 - Przebudowa ul. Próchnika na odc. od ul. Zachodniej do ul. Piotrkowskiej, oraz ul. Rewolucji 1905r na odc. od ul. Wschodniej do ul. Piotrkowskiej, w systemie zaprojektuj i wybuduj”

Roboty budowlane
19.09.2017 11:00 09.08.2017
ZIM-DZ.3322.28.2017

Przebudowa i rozbudowa budynków filii bibliotecznej nr 14 i nr 25 Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź-Bałuty im. Stanisława Czernika z podziałem na 2 części w trybie zaprojektuj i wybuduj

Roboty budowlane
24.08.2017 11:00 07.08.2017
ZIM-DZ.3322.29.2017

„Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 4 - Rozbudowa układu torowo-drogowego w ciągu ulic Ogrodowa – Północna na odcinku od ul. Zachodniej do ul. Franciszkańskiej w Łodzi wraz z przebudową pętli tramwajowej przy ul. Północnej i budową płyty odciążającej nad kanałem rzeki Łódki, w systemie „zaprojektuj i wybuduj”

Roboty budowlane
12.09.2017 11:00 04.08.2017
DOA-ZP-VIII.271.51.2017

Przebudowa, remont konserwatorski i zmiana sposobu użytkowania budynków położonych na terenie kompleksu Pałacowego Steinertów wraz z zagospodarowaniem przy ul. Piotrkowskiej 272 A i B oraz Piotrkowskiej 274 w Łodzi

Roboty budowlane
03.08.2017
©2008-2017 Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL