Biuletyn Informacji Publicznej Zamówienia publiczne - Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi

Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi
Ostatnia aktualizacja strony: 14.12.2017, 11:19

Zamówienia publiczne

Termin składania ofert (dd-mm-yyyy)
Nr sprawy Nazwa zamówienia Termin składania ofert Data publikacji
ZIM-DZ.3322.52.2017

Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt nr 2 – Przebudowa budynków przy ul. Narutowicza Nr 4 i 12 w systemie „zaprojektuj i wybuduj”

Roboty budowlane
17.01.2018 11:00 12.12.2017
ZIM-DZ.3321.64.2017

„Montaż dzieła artysty Wojciecha Siudmaka na elewacji wewnętrznej kamienicy w Łodzi przy ul. Więckowskiego 4”

Roboty budowlane
29.12.2017 11:00 08.12.2017
ZIM-DZ.3322.50.2017

Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 4 - Rozbudowa układu torowo-drogowego w ciągu ulic Ogrodowa – Północna na odcinku od ul. Zachodniej do ul. Franciszkańskiej wraz z przebudową pętli tramwajowej przy ul. Północnej i budową płyty odciążającej nad kanałem rzeki Łódki, przebudowa ul. Nowomiejskiej na odcinku od ul. Ogrodowej/Północnej do Placu Wolności, przebudowa Placu Wolności, przebudowa ul. Pomorskiej na odcinku od Placu Wolności do ul. Wschodniej, przebudowa ul. Zachodniej na odc

Roboty budowlane
28.12.2017 11:00 09.11.2017
ZIM-DZ.3322.51.2017

Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt 1, 3 i 4 - Przebudowa ul. Próchnika na odc. od ul. Zachodniej do ul. Piotrkowskiej, ul. Rewolucji 1905r. na odc. od ul. Piotrkowskiej do ul. Kilińskiego, przebudowa ul. Kilińskiego na odc. od ul. Rewolucji 1905r. do ul. Narutowicza, budowa parku kieszonkowego na wysokości posesji Kilińskiego 40, oraz zagospodarowanie terenu nieruchomości działka 534/11 obręb

Roboty budowlane
20.12.2017 11:00 08.11.2017
ZIM-DZ.3322.48.2017

Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt 8 - Budowa układu dróg uzupełniających w kwartale ulic: Gdańska - Legionów - Zachodnia - Ogrodowa oraz przebudowa układu drogowego ul. Ogrodowej na odcinku od ul. Gdańskiej do ul. Zachodniej i ul. Zachodniej na odcinku od ul. Ogrodowej do ul. Legionów wraz z infrastrukturą techniczną i meblami miejskimi w systemie „zaprojektuj i wybuduj”

Roboty budowlane
12.12.2017 11:00 31.10.2017
ZIM-DZ.3322.44.2017

Pełnienie nadzoru nad realizacją robót oraz zarządzaniem Kontraktem pn. „Rozbudowa ul. Rokicińskiej w Łodzi na odcinku od ul. Malowniczej do granicy miasta wraz z przebudową wodociągu w ul. Rokicińskiej i Wieńcowej oraz budową wodociągu w ul. Gajcego” Zadanie 1 (Inżynier Kontraktu)

Usługi
15.12.2017 12:00 13.10.2017
ZIM-DZ.3322.46.2017

„Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt nr 8 – Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania, remontu konserwatorski zespołu budynków wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną nieruchomości w Łodzi przy ul. Gdańskiej 8”

Roboty budowlane
16.11.2017 12:00 11.10.2017
ZIM-DZ.3322.43.2017

Świadczenie usług nadzoru autorskiego dla inwestycji „Rozbudowa ul. Rokicińskiej w Łodzi na odc. od ul. Malowniczej do granicy miasta”

Usługi
20.11.2017 11:00 11.10.2017
ZIM-DZ.3322.45.2017

Świadczenie usług nadzoru autorskiego dla inwestycji polegającej na przebudowie układu drogowo-torowego w ul. Dąbrowskiego w Łodzi na odc. od al. Śmigłego Rydza do ul. Rzgowskiej

Usługi
14.11.2017 11:00 09.10.2017
DOA-ZP-VIII.271.71.2017

Budowa drogi w kwartale ulic: Piotrkowska – Tuwima – Sienkiewicza – Moniuszki łączącej ul. Tuwima z ul. Moniuszki – ETAP II realizowana w ramach zadania: „Rewitalizacja przestrzeni miejskiej przy ul. Moniuszki 3, 5 i Tuwima 10 (Program Nowe Centrum Łodzi)

Roboty budowlane
02.11.2017 12:00 27.09.2017
©2008-2017 Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL