Biuletyn Informacji Publicznej Zamówienia publiczne - Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi

Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi
Ostatnia aktualizacja strony: 20.10.2017, 08:16

Zamówienia publiczne

Termin składania ofert (dd-mm-yyyy)
Nr sprawy Nazwa zamówienia Termin składania ofert Data publikacji
ZIM-DZ.3322.44.2017

Pełnienie nadzoru nad realizacją robót oraz zarządzaniem Kontraktem pn. „Rozbudowa ul. Rokicińskiej w Łodzi na odcinku od ul. Malowniczej do granicy miasta wraz z przebudową wodociągu w ul. Rokicińskiej i Wieńcowej oraz budową wodociągu w ul. Gajcego” Zadanie 1 (Inżynier Kontraktu)

Usługi
21.11.2017 11:00 13.10.2017
ZIM-DZ.3322.46.2017

„Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt nr 8 – Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania, remontu konserwatorski zespołu budynków wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną nieruchomości w Łodzi przy ul. Gdańskiej 8”

Roboty budowlane
16.11.2017 12:00 11.10.2017
ZIM-DZ.3322.43.2017

Świadczenie usług nadzoru autorskiego dla inwestycji „Rozbudowa ul. Rokicińskiej w Łodzi na odc. od ul. Malowniczej do granicy miasta”

Usługi
20.11.2017 11:00 11.10.2017
Nr sprawy ZIM-DZ.3322.47.2017

Przebudowa i rozbudowa budynków filii bibliotecznej nr 14 i nr 25 Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź-Bałuty im. Stanisława Czernika z podziałem na 2 części w trybie zaprojektuj i wybuduj

Roboty budowlane
25.10.2017 13:00 10.10.2017
ZIM-DZ.3322.45.2017

Świadczenie usług nadzoru autorskiego dla inwestycji polegającej na przebudowie układu drogowo-torowego w ul. Dąbrowskiego w Łodzi na odc. od al. Śmigłego Rydza do ul. Rzgowskiej

Usługi
14.11.2017 11:00 09.10.2017
ZIM-DZ.3321.62.2017

Budowa chodników i miejsc postojowych na terenie miasta Łodzi - rejon Polesie, Widzew,Górna - 7 części

Roboty budowlane
20.10.2017 13:00 05.10.2017
ZIM-DZ.3321.60.2017

Przebudowa ulic Kurpińskiego, Przestrzennej oraz Listopadowej z połączeniem do ul. Giewont

Roboty budowlane
20.10.2017 12:00 05.10.2017
ZIM-DZ.3321.58.2017

Przebudowa dróg na Osiedlu Andrzejów – ul. Osterwy, Wybickiego, Taborowa w Łodzi

Roboty budowlane
19.10.2017 12:00 04.10.2017
ZIM-DZ.3321.59.2017

Budowa oświetlenia na terenie Miasta Łodzi – rejon Polesie, Widzew, Bałuty

Roboty budowlane
19.10.2017 11:00 04.10.2017
DOA-ZP-VIII.271.71.2017

Budowa drogi w kwartale ulic: Piotrkowska – Tuwima – Sienkiewicza – Moniuszki łączącej ul. Tuwima z ul. Moniuszki – ETAP II realizowana w ramach zadania: „Rewitalizacja przestrzeni miejskiej przy ul. Moniuszki 3, 5 i Tuwima 10 (Program Nowe Centrum Łodzi)

Roboty budowlane
02.11.2017 12:00 27.09.2017
©2008-2017 Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL