Biuletyn Informacji Publicznej Zamówienia publiczne - Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi

Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi
Ostatnia aktualizacja strony: 20.02.2019, 14:46

Zamówienia publiczne

Termin składania ofert (dd-mm-yyyy)
Nr sprawy Nazwa zamówienia Termin składania ofert Data publikacji
ZIM-DZ.2620.6.2019

Wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych polegających na wykonaniu bramy wjazdowej i fragmentu ogrodzenia od strony frontowej nieruchomości przy zabytkowym budynku położonym w Łodzi przy ul. Tuwima 17a – zaprojektuj i wybuduj

Roboty budowlane
08.03.2019 11:00 20.02.2019
ZIM-DZ.2620.4.2019

Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy oświetlenia ulic na terenie Łodzi – VII części

Usługi
28.02.2019 11:00 19.02.2019
Nr sprawy: ZIM-DZ.2621.2.2019

Pełnienie nadzoru nad realizacją robót oraz zarządzaniem Kontraktem pn.: „Zaprojektowanie drogi podziemnej wraz z płytą rynku Nowego Centrum Łodzi i parkingiem pod rynkiem oraz wybudowanie drogi podziemnej”

Usługi
26.03.2019 12:00 19.02.2019
ZIM-DZ.2620.5.2019

„Rozbudowa instalacji elektrycznej i teletechnicznej Stadionu Miejskiego przy al. Piłsudskiego 138 w Łodzi w formule „zaprojektuj i wybuduj”

Roboty budowlane
26.02.2019 11:00 08.02.2019
ZIM-DZ.2620.3.2019

Rozbudowa stadionu miejskiego przy al. Unii Lubelskiej 2 w Łodzi w formule „zaprojektuj i wybuduj”

Roboty budowlane
11.03.2019 12:00 04.02.2019
DOA-ZP-II.271.15.2019

Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 1 - Przebudowa istniejącej zabudowy oraz rozbiórka budynków gospodarczych wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną przy ul Rewolucji 190 5r. nr 13 oraz przebudowa istniejącej zabudowy wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną przy ul. Rewolucji 1905 r. nr 15 i ul. Rewolucji 1905 r. nr 17 w systemie „zaprojektuj i wybuduj”

Roboty budowlane
12.03.2019 11:00 31.01.2019
BZU.2291.5.19

Kompleksowa przebudowa i remont kamienicy wraz z odbudową oficyny poprzecznej oraz zmianą sposobu użytkowania budynków: frontowego, oficyny prawej i oficyny poprzecznej, rozbiórką lewej oficyny wraz z elementami zabezpieczającymi oraz zagospodarowaniem terenu przy ul. Zielonej 6 w Łodzi

Roboty budowlane
18.02.2019 12:00 29.01.2019
ZIM-DZ.3322.28.2018

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa i przebudowa linii tramwajowej w ulicy Wojska Polskiego na odcinku od ul. Franciszkańskiej do ul. Strykowskiej wraz z przebudową układu drogowego i niezbędnej infrastruktury oraz budową połączenia tramwajowego wzdłuż ul. Strykowskiej z przystankiem ŁKA Łódź-Marysin wraz z przebudową wodociągów w ul. Wojska Polskiego oraz w skrzyżowaniach objętych przebudową układu drogowego.”

Usługi
14.01.2019 11:00 29.11.2018
DOA-ZP-II.271.129.2018

Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi Projekt - 4 – „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynków przy ul.: Wschodniej 35 i Pomorskiej 11 w Łodzi, wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną w systemie zaprojektuj i wybuduj”

Roboty budowlane
21.11.2018 12:00 16.10.2018
ZIM-DZ.3322.27.2018

„Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 1 Przebudowa istniejącej zabudowy przy ul. Włókienniczej 15 w Łodzi wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną oraz aranżacją architektoniczną dla elewacji budynku w systemie „zaprojektuj i wybuduj” i przy ul. Włókienniczej 22 w Łodzi wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną w systemie „zaprojektuj i wybuduj”

Roboty budowlane
11.12.2018 12:00 16.10.2018

Wybierz Strony

©2008-2019 Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL