Biuletyn Informacji Publicznej Zamówienia publiczne - Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi

Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi
Ostatnia aktualizacja strony: 18.04.2019, 13:47

Zamówienia publiczne

Termin składania ofert (dd-mm-yyyy)
Nr sprawy Nazwa zamówienia Termin składania ofert Data publikacji
ZIM-DZ.2620.30.2019

Wykonanie ścieżek i pasów rowerowych na ul. Przybyszewskiego w systemie "zaprojektuj i wybuduj"

Roboty budowlane
06.05.2019 12:00 17.04.2019
ZIM-DZ.2620.32.2019

Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy ul. Traktorowej na odc. od ul. Rojnej do ul. Aleksandrowskiej w Łodzi wraz z budową ronda na skrzyżowaniu z ulicą Łanową

Usługi
26.04.2019 11:00 17.04.2019
ZIM-DZ.2620.28.2019

Przebudowa ulicy Drewnowskiej w rejonie skrzyżowania z Al. Włókniarzy w Łodzi w zakresie poszerzenia wlotu wschodniego skrzyżowania poprzez budowę dodatkowego pasa do skrętu w prawo – zaprojektuj i wybuduj

Roboty budowlane
30.04.2019 11:00 12.04.2019
DOA-ZP-II.271.36.2019

Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 1 - Przebudowa istniejącej zabudowy oraz rozbiórka budynków gospodarczych wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną przy ul Rewolucji 190 5r. nr 13 oraz przebudowa istniejącej zabudowy wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną przy ul. Rewolucji 1905 r. nr 15 i ul. Rewolucji 1905 r. nr 17 w systemie „zaprojektuj i wybuduj”

Roboty budowlane
15.05.2019 12:00 12.04.2019
ZIM-DZ.2620.31.2019

Przebudowa ul. Dennej i ul. Pienistej

Roboty budowlane
26.04.2019 12:00 11.04.2019
DOA-ZP-II.271.37.2019

Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi Projekt - 4 – „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Wschodniej 35 w Łodzi, wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną w systemie zaprojektuj i wybuduj”

Roboty budowlane
09.05.2019 11:00 08.04.2019
ZIM-DZ.2620.24.2019

Przebudowa ul. 1 Maja i ul. Lipowej w Łodzi – II części

Roboty budowlane
08.05.2019 11:00 05.04.2019
ZIM-DZ.2620.29.2019

„Budowa żłobka modułowego wraz z wyposażeniem przy ul. Kmicica 5 i przy ul. Jugosłowiańskiej 6 w Łodzi - 2 części”

Roboty budowlane
29.04.2019 12:00 05.04.2019
DOA-ZP-III.271.19.2019

"Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 1 - Przebudowa istniejącej zabudowy w granicach działki przy ul. Kilińskiego 36 w Łodzi, wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną, w systemie „zaprojektuj i wybuduj”

Roboty budowlane
08.05.2019 11:00 03.04.2019
ZIM-DZ.2620.23.2019

Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Zajęczej na odcinku od ul. Strusiej do ul. Kasztelańskiej oraz ul. Osobliwej na odcinku od ul. Przedświt do ul. Kosynierów Gdyńskich – 2 części

Usługi
07.05.2019 12:00 02.04.2019

Wybierz Strony

©2008-2019 Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL