Biuletyn Informacji Publicznej Rewitalizacja Pałacu Poznańskich przy ul. Ogrodowej 15 / Zachodniej 47 w Łodzi - Postępowania zakończone - Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi

Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi
Ostatnia aktualizacja strony: 21.02.2018, 14:30

Postępowania zakończone

Piątek, 14 lipca 2017

Rewitalizacja Pałacu Poznańskich przy ul. Ogrodowej 15 / Zachodniej 47 w Łodzi

Numer postępowania:
DOA-ZP-VIII.271.44.2017
Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
Tryb postępowania:
przetarg nieograniczony
Data otwarcia ofert:
22.08.2017 11:00
Data składania oferty:
22.08.2017 10:00
Data rozstrzygnięcia:
Data unieważnienia:
Informacje dodatkowe:

PROWADZĄCY POSTĘPOWANIE:
Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi
ul. ks. Ignacego Skorupki 21
90-532 Łódź
tel.: +48 42 638-48-88
fax: +48 42 638-48-77
e-mail: zamowienia@uml.lodz.pl

Adres strony internetowej postępowania o udzielenie zamówienia:

http://przetargi.bip.uml.lodz.pl/pokaz/przetarg.htm?id=2499

Metadane

Data publikacji 14.07.2017
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Elżbieta Wojciechowska
Osoba modyfikująca informację:
©2008-2018 Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL