Biuletyn Informacji Publicznej Ważne informacje związane z naborami na wolne stanowiska urzędnicze w Zarządzie Inwestycji Miejskich - Informacja ogólna - Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi

Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi
Ostatnia aktualizacja strony: 20.03.2018, 14:49

Informacja ogólna

Ważne informacje związane z naborami na wolne stanowiska urzędnicze w Zarządzie Inwestycji Miejskich

W przypadku każdorazowej potrzeby zatrudnienia pracownika na wolnym stanowisku urzędniczym w Zarządzie Inwestycji Miejskich przeprowadzany jest otwarty
i konkurencyjny nabór kandydatów na dane stanowisko.

Ze względu na obowiązującą procedurę naboru, wynikającą z przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.), Zarząd Inwestycji Miejskich będzie rozpatrywał wyłącznie oferty pracy kandydatów, które wpłynęły w związku z ogłoszonymi naborami na wolne stanowiska urzędnicze, umieszczanymi w Biuletynie Informacji Publicznej Zarządu oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zarządu Inwestycji Miejskich, 90-447 Łódź, ul. Piotrkowska 175.

Oferty kandydatów składane poza ogłoszonymi naborami i po upływie terminu określonego w ogłoszeniu nie są rozpatrywane.

Obsługę procesu naboru zapewnia Centrum Usług Wspólnych. Oferty pracy należy składać bądź przesyłać do CUW w formie, w zakresie i na warunkach określanych
w ogłoszeniach o naborach.

Pliki do pobrania:

Obowiązujące dokumenty, które należy załączać do składanych ofert kandydatów:


Uwaga !

Dokumenty kandydatów, którzy wzięli udział w naborze będą przechowywane w CUW i mogą być odbierane przez okres 3 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji
o wyniku naboru. Po upływie w/w terminu dokumenty zostaną protokolarnie zniszczone.


 

Metadane

Data publikacji 18.08.2016
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Administrator
Osoba udostępniająca informację:
Administrator
Osoba modyfikująca informację:
©2008-2018 Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL