Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi

Zgłoś naruszenie

Zgłoś naruszenie

Jeśli posiadasz informacje o nieprawidłowościach w działaniu Zarządu Inwestycji Miejskich powiadom nas – posiadamy mechanizmy przeciwdziałania takim praktykom. 

 

Informacje o naruszeniach możesz zgłosić do nas: 

  • za pomocą poczty elektronicznejantykorupcja@zim.uml.lodz.pl
  • listownie: na adres Zarządu Inwestycji Miejskich (ul. Piotrkowska 175, 90-447 Łódź) w kopercie zawierającej dopisek „Zgłoszenie naruszenia prawa – do rąk własnych” 
  • osobiście: po ustaleniu terminu spotkania z Dyrektorem ZIM – sekretariat ZIM - tel. 42 272 62 94, 42 272 62 80
  • telefonicznie: tel. 42 272 64 61 

 

Zgłoszenie powinno zawierać następujące informacje:

  • wskazanie naruszenia
  • komórkę organizacyjną, w której dochodzi do nieprawidłowości
  • dane identyfikacyjne umożliwiające ustalenie kto dopuszcza się czynu (np. dane osoby, podmiotu)
  • inne istotne informacje, które ułatwią wyjaśnienie sprawy (opis zdarzenia)

 

Ważne informacje:

Zgłoszenie trafi do wyznaczonego pracownika ZIM i będzie procedowana zgodnie z postanowieniami „Polityki Antykorupcyjnej oraz procedury sygnalizowania nieprawidłowości w Zarządzie Inwestycji Miejskich” wprowadzonej zarządzeniem Dyrektora Zarządu Inwestycji Miejskich. 

 

W przypadku zgłoszeń anonimowych warunkiem wszczęcia postępowania wyjaśniającego jest uznanie zgłoszenia za wiarygodne oraz zawierające informacje pozwalające na podjęcie działań następczych. 

 

UWAGA! 

Rezygnacja z podania kontaktowych pozbawia nas możliwości przekazania informacji o przyjęciu zgłoszenia i sposobie jego rozpatrzenia.

 

Jeżeli zdecydujesz się ujawnić swoje dane kontaktowe w toku postępowania wyjaśniającego możesz być proszony o doprecyzowanie lub uzupełnienie informacji. 

 

Jeżeli wyrażasz zgodę na ujawnienie danych osobowych uczestnikom postępowania wyjaśniającego  informacja powinna być opatrzona klauzulą o następującej treści: 

„Wyrażam zgodę na ujawnienie moich danych osobowych w trakcie postępowania wyjaśniającego.”

 

Zalecamy przekazanie nam zgłoszenia w formie pisemnej pozwoli to uniknąć nieporozumień w komunikacji (np. przekręcenie nazwiska) oraz przyspieszy działania. 

 

Spotkania osobiste są protokołowane i wymagają złożenia podpisu poświadczającego prawidłowość utrwalonej treści. 

 

Metadane

Data publikacji : 27.01.2022
Data modyfikacji : 26.04.2022
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Agnieszka Lubiatowska Wydział ds. Obsługi Zarządu
Osoba modyfikująca informację:
Anna Jagodzińska

Opcje strony

do góry