Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi
Termin składania ofert/wniosków (dd-mm-yyyy)
Nr sprawy Nazwa zamówienia Termin składania ofert/wniosków Data publikacji
ZIM-DZ.2621.34.2020

„Budowa drogi wojewódzkiej klasy technicznej „G” – Trasa Górna III od km -0+059.45 do km 5+712.25” realizowanego w ramach zadania „Budowa dojazdu do węzła na autostradzie A1 – budowa III Etapu Trasy Górna”

Roboty budowlane
11.05.2021 13:00 24.12.2020
ZIM-DZ.2621.26.2020

Pełnienie nadzoru nad realizacją robót oraz zarządzaniem Kontraktem pn.:„Program niskoemisyjnego transportu miejskiego – budowa wiaduktów drogowych i tramwajowego w ulicy Przybyszewskiego w Łodzi oraz przebudowa torowiska w ul. Przybyszewskiego na odcinku od połączenia z projektem przebudowy wiaduktów do ul. Lodowej”

Usługi
10.05.2021 12:00 24.12.2020
ZIM-DZ.2621.31.2020

Świadczenie usług nadzoru autorskiego dla inwestycji pn. „Przebudowa i rozbudowa Zajezdni Tramwajowej Chocianowice wraz budową, przebudową i rozbudową obiektów budowlanych oraz infrastruktury technicznej związanej z funkcjonowaniem zajezdni oraz rozbiórkami obiektów budowlanych i infrastruktury technicznej” w ramach projektu: „Kompleksowy program integracji sieci niskoemisyjnego transportu publicznego w metropolii łódzkiej wraz z zakupem taboru do obsługi trasy W-Z oraz innych linii (...)

Usługi
25.03.2021 11:00 23.12.2020
ZIM-DZ.2621.28.2020

Projekt „OdNowa Parku Helenów” Rewitalizacja Parku Helenów polegająca na zmianie sposobu zagospodarowania terenu, budowie małej architektury, a także przebudowie, rozbudowie i zmianie sposobu użytkowania części budynku usługowego wraz z towarzyszącymi urządzeniami budowlanymi wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej oraz wykonaniem rozbiórek w systemie „ zaprojektuj i wybuduj”

Roboty budowlane
02.06.2021 12:00 22.12.2020
ZIM-DZ.2620.44.2020

Przebudowa ul. Lipowej i ul. Próchnika na odcinku od ul. 1 Maja do ul. Żeromskiego

Roboty budowlane
25.01.2021 11:00 21.12.2020
ZIM-DZ.2620.40.2020

Przebudowa i remont obiektu sportowego przy ul. Rudzkiej 37 w Łodzi

Roboty budowlane
26.11.2020 12:00 08.10.2020
ZIM-DZ.2621.12.2020

„Program niskoemisyjnego transportu miejskiego – budowa wiaduktów drogowych i tramwajowego w ulicy Przybyszewskiego w Łodzi oraz przebudowa torowiska w ul. Przybyszewskiego na odcinku od połączenia z projektem przebudowy wiaduktów do ul. Lodowej”

Roboty budowlane
06.05.2021 13:00 14.08.2020

Wybierz Strony

do góry