Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi
Termin składania ofert/wniosków (dd-mm-yyyy)
Nr sprawy Nazwa zamówienia Termin składania ofert/wniosków Data publikacji
ZIM-DZ.2620.28.2022

Wodny Park Zabaw na terenie Parku Widzewska Górka

Roboty budowlane
27.04.2022 11:00 12.04.2022
ZIM-DZ.2620.17.2022

Przebudowa ulic Zajęczej i Osobliwej na terenie miasta Łodzi – 2 części

Roboty budowlane
20.04.2022 10:00 18.03.2022
ZIM-DZ.2621.7.2022

Rozbudowa ul. Przybyszewskiego na odcinku od skrzyżowania z al. Marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza do skrzyżowania z ul. Grabową

Roboty budowlane
12.05.2022 11:00 18.03.2022
ZIM-DZ.2621.3.2021

„Projekt „Od:Nowa Parku Helenów” Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla inwestycji dotyczącej rewitalizacji Parku Helenów”

Usługi
23.02.2022 10:00 15.02.2022
ZIM-DZ.2621.2.2022

Przebudowa linii tramwajowej w al. Śmigłego-Rydza od ul. Przybyszewskiego do ul. Dąbrowskiego

Roboty budowlane
06.04.2022 11:00 28.01.2022
ZIM-DZ.2621.26.2021

"Świadczenie usług nadzoru autorskiego dla inwestycji realizowanej w ramach Programu niskoemisyjnego transportu miejskiego - budowa wiaduktów drogowych i tramwajowego w ulicy Przybyszewskiego w Łodzi oraz przebudowa torowiska w ul. Przybyszewskiego na odcinku od połączenia z projektem przebudowy wiaduktów do ul. Lodowej"

Usługi
07.01.2022 11:00 24.12.2021
ZIM-DZ.2621.23.2021

„Zakup i dostawa mebli dla przestrzeni publicznych w obszarach objętych Rewitalizacją Obszarową Centrum Łodzi”

Dostawy
10.01.2022 10:00 24.11.2021
ZIM-DZ.2621.17.2021

„Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 1 – Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn. Przebudowa i rozbudowa wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Gdańskiej 11” (nr: WND-RPLD.06.03.03-10-0002/17)

Usługi
08.10.2021 11:00 29.09.2021
ZIM-DZ.2620.13.2021

Rozbudowa placu zabaw przy ul. Giewont

Roboty budowlane
11.05.2021 11:00 26.04.2021

Wybierz Strony

do góry