Biuletyn Informacji Publicznej Zamówienia publiczne - Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi

Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi
Ostatnia aktualizacja strony: 19.07.2019, 12:21

Zamówienia publiczne

Termin składania ofert (dd-mm-yyyy)
Nr sprawy Nazwa zamówienia Termin składania ofert Data publikacji
ZIM-DZ.2620.15.2019

Rozbudowa ul. Wydmowej w Łodzi na odcinku od ul. Okrętowej do ul. Zjazdowej

Roboty budowlane
06.05.2019 11:00 19.03.2019
ZIM-DZ.2620.1.2019

Remont wentylacji stołówki Urzędu Miasta Łodzi wraz ze zmianą lokalizacji kanałów tranzytowych na dach budynku przy ul. Piotrkowskiej 104A/106 w Łodzi – Etap I

Roboty budowlane
11.04.2019 12:00 12.03.2019
ZIM-DZ.2621.1.2019

Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji zajezdni tramwajowej w ramach projektu: „Kompleksowy program integracji sieci niskoemisyjnego transportu publicznego w Łodzi”

Usługi
06.05.2019 13:00 12.03.2019
BZU.2291.5.19

Kompleksowa przebudowa i remont kamienicy wraz z odbudową oficyny poprzecznej oraz zmianą sposobu użytkowania budynków: frontowego, oficyny prawej i oficyny poprzecznej, rozbiórką lewej oficyny wraz z elementami zabezpieczającymi oraz zagospodarowaniem terenu przy ul. Zielonej 6 w Łodzi

Roboty budowlane
18.02.2019 12:00 29.01.2019
ZIM-DZ.3322.27.2018

„Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 1 Przebudowa istniejącej zabudowy przy ul. Włókienniczej 15 w Łodzi wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną oraz aranżacją architektoniczną dla elewacji budynku w systemie „zaprojektuj i wybuduj” i przy ul. Włókienniczej 22 w Łodzi wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną w systemie „zaprojektuj i wybuduj”

Roboty budowlane
11.12.2018 12:00 16.10.2018
ZIM-DZ.3322.25.2018

Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę i przebudowę linii tramwajowej wraz z układem drogowym w ramach projektu: „Kompleksowy program integracji sieci niskoemisyjnego transportu publicznego w Łodzi”

Usługi
10.12.2018 12:00 16.10.2018

Wybierz Strony

©2008-2019 Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL