Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi
Termin składania ofert/wniosków (dd-mm-yyyy)
Nr sprawy Nazwa zamówienia Termin składania ofert/wniosków Data publikacji
ZIM-DZ.2621.10.2021

Przebudowa ul. Przybyszewskiego na odc. od placu im. Reymonta do posesji nr 42 (w trybie zaprojektuj i wybuduj)

Roboty budowlane
01.09.2021 12:00 27.07.2021
ZIM-DZ.2621.9.2021

„Remont konserwatorski i przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku na bibliotekę miejską przy ul. Zachodniej 76 w Łodzi wraz z dostawą wyposażenia- w systemie wybuduj”

Roboty budowlane
16.08.2021 11:00 22.07.2021
ZIM-DZ.2620.45.2021

„Zaprojektowanie i wybudowanie boiska sportowego do unihokeja z nawierzchnią modułową polipropylenową – Olechów-Janów”

Roboty budowlane
03.08.2021 11:00 19.07.2021
DSR-ZP-II.271.52.2021

Przebudowa Starego Rynku w Łodzi

Roboty budowlane
18.08.2021 10:00 16.07.2021
ZIM-DZ.2620.36.2021

Opracowanie dokumentacji projektowych na przebudowę ulic na terenie miasta Łodzi - II części

Usługi
29.07.2021 11:00 02.07.2021
ZIM-DZ.2620.32.2021

Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Leczniczej w Łodzi

Usługi
26.07.2021 11:00 30.06.2021
ZIM-DZ.2620.13.2021

Rozbudowa placu zabaw przy ul. Giewont

Roboty budowlane
11.05.2021 11:00 26.04.2021
DSR-ZP-II.271.33.2021

Rozbudowa układu drogowo- torowego w ciągu ulic Ogrodowa – Północna na odc. od ul. Zachodniej do ul. Franciszkańskiej

Roboty budowlane
14.05.2021 09:00 14.04.2021
ZIM-DZ.2621.29.2020

Pełnienie nadzoru nad realizacją robót oraz zarządzaniem Kontraktem pn.: „Budowa drogi wojewódzkiej klasy technicznej „G” – Trasa Górna III od km -0+059.45 do km 5+712.25” realizowanego w ramach zadania „Budowa dojazdu do węzła na autostradzie A1 – budowa III Etapu Trasy Górna” wraz z zapewnieniem obsługi laboratoryjnej dla realizowanej inwestycji”

Usługi
12.05.2021 12:00 28.12.2020
ZIM-DZ.2621.33.2020

Pełnienie nadzoru nad realizacją robót oraz zarządzaniem Kontraktem pn.: „Przebudowa i rozbudowa Zajezdni Tramwajowej Chocianowice wraz budową, przebudową i rozbudową obiektów budowlanych oraz infrastruktury technicznej związanej z funkcjonowaniem zajezdni oraz rozbiórkami obiektów budowlanych i infrastruktury technicznej” w ramach zadania: „Kompleksowy program integracji sieci niskoemisyjnego transportu publicznego w metropolii łódzkiej wraz z zakupem taboru do obsługi trasy W-Z (...)

Usługi
25.03.2021 12:00 28.12.2020

Wybierz Strony

do góry