Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi
Termin składania ofert/wniosków (dd-mm-yyyy)
Nr sprawy Nazwa zamówienia Termin składania ofert/wniosków Data publikacji
ZIM-DZ.2620.38.2022

Remonty zamiennych lokali mieszkalnych pod budynki przeznaczone do rozbiórki w wyniku realizacji inwestycji drogowych

Roboty budowlane
26.05.2022 11:00 11.05.2022
ZIM-DZ.2620.25.2022

Rozbudowa skrzyżowania ulic: Pomorskiej, Edwarda i Krokusowej wraz z rozbudową ul. Pomorskiej na odc. od ul. Krokusowej do ul. Giewont w Łodzi

Roboty budowlane
21.06.2022 10:00 10.05.2022
ZIM-DZ.2620.36.2022

Przebudowa ul. Wojewódzkiego na odcinku od ul. Cynarskiego do końca ul. Wojewódzkiego w Łodzi

Roboty budowlane
26.05.2022 11:00 06.05.2022
ZIM-DZ.2620.34.2022

„Wykonanie ekspertyzy technicznej budynku oraz aktualizacji dokumentacji projektowej pn. „Projekt budowlany nadbudowy i przebudowy budynku hotelowo – administracyjnego Rudzkiego Klubu Sportowego wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego”

Usługi
16.05.2022 10:00 06.05.2022
ZIM-DZ.2620.37.2022

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad remontem 12 ulic na terenie miasta Łodzi

Usługi
18.05.2022 10:00 05.05.2022
ZIM-DZ.2620.32.2022

Remonty chodników na terenie osiedli Rokicie i Olechów Janów w systemie zaprojektuj i wybuduj – II części

Roboty budowlane
19.05.2022 10:00 04.05.2022
ZIM-DZ.2620.31.2022

Nadzór autorski dla inwestycji realizowanych przez Zarząd Inwestycji Miejskich w podziale na cztery części

Usługi
26.05.2022 10:00 25.04.2022
ZIM-DZ.2621.13.2022

Pełnienie nadzoru nad realizacją robót oraz zarządzaniem Kontraktem pn.: „Przebudowa ul. Przybyszewskiego na odc. od placu im. Reymonta do posesji nr 42 (w trybie zaprojektuj i wybuduj)” (Inżynier Kontraktu)

Usługi
24.05.2022 11:00 22.04.2022
ZIM-DZ.2620.24.2022

"Budowa łącznika w ulicy Serwituty w Łodzi - zaprojektuj i wybuduj (BO:B040WL)"

Roboty budowlane
10.05.2022 10:00 21.04.2022
ZIM-DZ.2621.10.2022

Pełnienie nadzoru nad realizacją robót oraz zarządzaniem Kontraktem pn.: „Kompleksowy program integracji sieci niskoemisyjnego transportu publicznego w metropolii łódzkiej wraz z zakupem taboru do obsługi trasy W-Z oraz innych linii komunikacyjnych i modernizacją zajezdni tramwajowych w Łodzi – Przebudowa linii tramwajowej w al. Śmigłego-Rydza od ul. Przybyszewskiego do ul. Dąbrowskiego i rozbudowa ul. Przybyszewskiego na odcinku skrzyżowania z al. Śmigłego-Rydza do skrzyżowania z ul. Grabową...

Usługi
24.05.2022 10:00 19.04.2022

Wybierz Strony

do góry