Biuletyn Informacji Publicznej Zamówienia publiczne - Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi

Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi
Ostatnia aktualizacja strony: 19.07.2019, 12:21

Zamówienia publiczne

Termin składania ofert (dd-mm-yyyy)
Nr sprawy Nazwa zamówienia Termin składania ofert Data publikacji
BZU.2291.8.19

Budowa sieci kanalizacyjnej w osiedlu Mileszki, etap II oraz wodociągu w ul. Frezjowej w Łodzi

Roboty budowlane
27.05.2019 11:30 07.05.2019
DOA-ZP-II.271.50.2019

Przebudowa ul. Orkana i ul. Żwirowej w Łodzi - II części

Roboty budowlane
15.05.2019 11:00 02.05.2019
DOA-ZP-III.271.27.2019

Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt 4 – Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę Placu Wolności wraz z przeniesieniem i konserwacją zdroju oraz zaprojektowaniem małej architektury zabudowy wejścia do Muzeum Kanału „Dętka” – Oddziału Muzeum Miasta Łodzi

Roboty budowlane
27.05.2019 09:00 25.04.2019
DOA-ZP-III.271.22.2019

Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 4 - Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Rozbudowa układu torowo-drogowego w ciągu ulic Ogrodowa – Północna na odcinku od ul. Zachodniej do ul. Franciszkańskiej wraz z przebudową pętli tramwajowej przy ul. Północnej”

Roboty budowlane
23.05.2019 11:00 19.04.2019
DOA-ZP-II.271.36.2019

Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 1 - Przebudowa istniejącej zabudowy oraz rozbiórka budynków gospodarczych wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną przy ul Rewolucji 190 5r. nr 13 oraz przebudowa istniejącej zabudowy wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną przy ul. Rewolucji 1905 r. nr 15 i ul. Rewolucji 1905 r. nr 17 w systemie „zaprojektuj i wybuduj”

Roboty budowlane
15.05.2019 12:00 12.04.2019
DOA-ZP-II.271.37.2019

Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi Projekt - 4 – „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Wschodniej 35 w Łodzi, wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną w systemie zaprojektuj i wybuduj”

Roboty budowlane
09.05.2019 11:00 08.04.2019
ZIM-DZ.2620.29.2019

„Budowa żłobka modułowego wraz z wyposażeniem przy ul. Kmicica 5 i przy ul. Jugosłowiańskiej 6 w Łodzi - 2 części”

Roboty budowlane
07.05.2019 11:00 05.04.2019
DOA-ZP-III.271.19.2019

"Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 1 - Przebudowa istniejącej zabudowy w granicach działki przy ul. Kilińskiego 36 w Łodzi, wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną, w systemie „zaprojektuj i wybuduj”

Roboty budowlane
08.05.2019 11:00 03.04.2019
ZIM-DZ.2621.4.2019

Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekty: 4, 7 i 8 - Przebudowa układu drogowego ul. Legionów na odcinku od Pl. Wolności do ul. Żeligowskiego, ul. Cmentarnej na odcinku od ul. Legionów do ul. Ogrodowej, wraz z infrastrukturą techniczną i meblami miejskimi w systemie „zaprojektuj i wybuduj” oraz Przebudowa ulicy Cmentarnej w śladzie planowanego przedłużenia ul. Karskiego w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.

Roboty budowlane
24.07.2019 12:00 22.03.2019
ZIM-DZ.2620.21.2019

Rozbudowa ul. Podchorążych na odc. od rzeki Jasieniec do ul. Łuczniczej w Łodzi wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej na odc. od rejonu pos. nr 115 do rejonu pos. nr 60 wraz z budową odejść bocznych oraz sieci kanalizacji sanitarnej i odejść bocznych w ulicach przyległych

Roboty budowlane
13.05.2019 12:00 20.03.2019

Wybierz Strony

©2008-2019 Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL