Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi
Termin składania ofert/wniosków (dd-mm-yyyy)
Nr sprawy Nazwa zamówienia Termin składania ofert/wniosków Data publikacji
ZIM-DZ.2621.31.2020

Świadczenie usług nadzoru autorskiego dla inwestycji pn. „Przebudowa i rozbudowa Zajezdni Tramwajowej Chocianowice wraz budową, przebudową i rozbudową obiektów budowlanych oraz infrastruktury technicznej związanej z funkcjonowaniem zajezdni oraz rozbiórkami obiektów budowlanych i infrastruktury technicznej” w ramach projektu: „Kompleksowy program integracji sieci niskoemisyjnego transportu publicznego w metropolii łódzkiej wraz z zakupem taboru do obsługi trasy W-Z oraz innych linii (...)

Usługi
18.03.2021 11:00 23.12.2020
ZIM-DZ.2621.28.2020

Projekt „OdNowa Parku Helenów” Rewitalizacja Parku Helenów polegająca na zmianie sposobu zagospodarowania terenu, budowie małej architektury, a także przebudowie, rozbudowie i zmianie sposobu użytkowania części budynku usługowego wraz z towarzyszącymi urządzeniami budowlanymi wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej oraz wykonaniem rozbiórek w systemie „ zaprojektuj i wybuduj”

Roboty budowlane
28.01.2021 12:00 22.12.2020
ZIM-DZ.2620.44.2020

Przebudowa ul. Lipowej i ul. Próchnika na odcinku od ul. 1 Maja do ul. Żeromskiego

Roboty budowlane
21.01.2021 12:00 21.12.2020
ZIM-DZ.2621.24.2020

Dostawa maszyny dla Kompostowni Miejskiej w Łodzi przy ul. Sanitariuszek 70/72

Dostawy
19.01.2021 12:00 15.12.2020
ZIM-DZ.2621.21.2020

"Przebudowa ul. Moniuszki w Łodzi na odcinku od ul. Piotrkowskiej do ul. Sienkiewicza”

Roboty budowlane
21.01.2021 13:00 01.12.2020
ZIM-DZ.2621.22.2020

Wykonanie prac adaptacyjno – modernizacyjnych w Szkole Podstawowej nr 36 przy ul. Więckowskiego 35 w Łodzi

Roboty budowlane
17.12.2020 12:00 27.11.2020
ZIM-DZ.2621.20.2020

„Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt 2 – Przebudowa i nadbudowa obiektu wraz z rozbiórką, zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 22”

Roboty budowlane
22.01.2021 12:00 25.11.2020
DSR-ZP-II.271.19.2020

„Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt 6 – Remont, przebudowa i adaptacja obiektu pofabrycznego przy ulicy Sienkiewicza 75/77 wraz z zagospodarowaniem terenu, na potrzeby Teatru Pinokio oraz budowa ciągu pieszo-jezdnego w kwartale ulic Nawrot-Piotrkowska-Roosevelta-Sienkiewicza” w ramach projektu pn. „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 6” WNDRPLD.06.03.01-10-0004/17

Roboty budowlane
16.11.2020 10:00 14.10.2020
ZIM-DZ.2620.40.2020

Przebudowa i remont obiektu sportowego przy ul. Rudzkiej 37 w Łodzi

Roboty budowlane
26.11.2020 12:00 08.10.2020
DSR-ZP-III.271.15.2020

Remont budynków przy ul. Przędzalnianej 63 i 67 w trybie „wybuduj” oraz remont budynku przy ul. Przędzalnianej 59 i 61 wraz z zagospodarowaniem działki 101/1 z placem zabaw - w trybie „zaprojektuj i wybuduj”

Roboty budowlane
28.10.2020 12:00 25.09.2020

Wybierz Strony

do góry