Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi
Termin składania ofert/wniosków (dd-mm-yyyy)
Nr sprawy Nazwa zamówienia Termin składania ofert/wniosków Data publikacji
ZIM-DZ.2620.21.2020

Przebudowa ul. Jaśminowej w Łodzi.

Roboty budowlane
27.05.2020 12:00 12.05.2020
BZU.2291.29.20

Rozbudowa ul. Traktorowej w Łodzi na odcinku od ul. Rojnej do ul. Aleksandrowskiej wraz z budową ronda na skrzyżowaniu z ul. Łanową oraz przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami

Roboty budowlane
22.06.2020 11:30 11.05.2020
DOA-ZP-II.271.50.2020

Remont budynków przy ulicy Księży Młyn nr 1, nr 3, nr 5 i nr 9 w Łodzi

Roboty budowlane
09.06.2020 11:00 08.05.2020
DOA-ZP-II.271.39.2020

Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 1 - Przebudowa istniejącej zabudowy w granicach działki przy ul. Kilińskiego 36 w Łodzi wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną, w systemie „zaprojektuj i wybuduj”

Roboty budowlane
03.06.2020 09:00 30.04.2020
ZIM-DZ.2620.18.2020

Rozbudowa ul. Obywatelskiej na odcinku od ulicy Nowe Sady do ul. Waltera – Janke w Łodzi wraz z przebudową wodociągu

Roboty budowlane
20.05.2020 12:00 28.04.2020
ZIM-DZ.2620.17.2020

Przebudowa ul. Gajcego na odcinku od ul. Zakładowej do ul. Rokicińskiej w Łodzi.

Roboty budowlane
28.05.2020 13:00 27.04.2020
ZIM-DZ.2620.16.2020

Remont ul. Aksamitnej na odcinku ok.250 mb od granic Miasta do ul. Jana i Cecylii przy szerokości ok. 6 mb.

Roboty budowlane
08.05.2020 13:00 24.04.2020
DOA-ZP-III.271.22.2020

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej obszar G przy ul. Księży Młyn 1-11. Remont budynków gospodarczych wraz ze zmianą sposobu użytkowania przy ul. Księży Młyn 7 i 9 i budynków gospodarczych przy ul. Księży Młyn 1,3,5 w Łodzi

Roboty budowlane
26.05.2020 11:00 22.04.2020
ZIM-DZ.2621.7.2020

Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 1 – Roboty budowlane w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Rewolucji 1905 r. 29 w Łodzi polegające na zabezpieczeniu po zawaleniu się części budynku” - ETAP 2

Roboty budowlane
14.04.2020
ZIM-DZ.2620.14.2020

Budowa ul. Lotnej na odcinku od ul. Kurczaki do ul. Bałtyckiej wraz ze skrzyżowaniem z ulicą Bałtycką w Łodzi

Roboty budowlane
06.07.2020 11:00 10.04.2020

Wybierz Strony

do góry