Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi
Termin składania ofert/wniosków (dd-mm-yyyy)
Nr sprawy Nazwa zamówienia Termin składania ofert/wniosków Data publikacji
ZIM-DZ.2620.46.2022

„Budowa miejsc postojowych i chodnika w ul. Kurczaki w rejonie cmentarza Św. Wojciecha w Łodzi”

Roboty budowlane
23.06.2022 10:00 08.06.2022
ZIM-DZ.2620.47.2022

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn. Przebudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania istniejących budynków mieszkalnych wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną, na nieruchomości przy ulicy Włókienniczej 1 w Łodzi

Usługi
15.06.2022 10:00 07.06.2022
ZIM-DZ.2620.44.2022

Budowa oświetlenia w ulicy Henrykowskiej (BO:W099MI) w systemie zaprojektuj i wybuduj

Roboty budowlane
22.06.2022 10:00 07.06.2022
ZIM-DZ.2620.41.2022

Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Odtworzenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Stefana Rogowicza w nowej lokalizacji przy ul. Kasprowicza”

Usługi
28.06.2022 10:00 03.06.2022
ZIM-DZ.2621.15.2022

Pełnienie nadzoru nad realizacją robót oraz zarządzaniem Kontraktem pn.: „Kompleksowa modernizacja linii tramwajowej w ul. Konstantynowskiej na odcinku od ul. Krakowskiej do granic miasta wraz z infrastrukturą towarzyszącą (w trybie zaprojektuj i wybuduj)” Inżynier Kontraktu

Usługi
07.07.2022 11:00 03.06.2022
ZIM-DZ.2620.42.2022

Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Tylnej na odcinku od ul. Kilińskiego do ul. Sienkiewicza

Usługi
28.06.2022 10:00 01.06.2022
DSR-ZP-VIII.271.29.2022

Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt 5 - Roboty budowlane w zakresie budowy nowej drogi od ul. Nawrot do budynku przy Sienkiewicza 61a/63, przebudowa podwórza (...)

Roboty budowlane
27.06.2022 09:00 25.05.2022
ZIM-DZ.2620.43.2022

„Przebudowa ul. Stepowej na odcinku od ul. Rozległej do ul. Dobrzyńskiej w Łodzi”

Roboty budowlane
09.06.2022 10:00 25.05.2022
DSR-ZP-III.271.36.2022

Rozbudowa/przebudowa ul. Pomorskiej na odcinku od rejonu ul. Juhasowej do ul. Mileszki oraz ul. Mileszki na odcinku od ul. Pomorskiej do ul. Bratkowej wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej

Roboty budowlane
09.06.2022 10:00 23.05.2022
ZIM-DZ.2620.40.2022

„Przebudowa chodników oraz budowa miejsc postojowych na terenie miasta Łodzi – BO nr: B118BC i G052RO, w systemie zaprojektuj i wybuduj – II części”

Roboty budowlane
01.06.2022 10:00 16.05.2022

Wybierz Strony

do góry