Biuletyn Informacji Publicznej Zamówienia publiczne - Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi

Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi
Ostatnia aktualizacja strony: 19.07.2019, 12:21

Zamówienia publiczne

Termin składania ofert (dd-mm-yyyy)
Nr sprawy Nazwa zamówienia Termin składania ofert Data publikacji
ZIM-DZ.2620.38.2019

Wykonanie robót budowlanych w zakresie rozbiórek obiektów budowlanych, niwelacji terenu, budowy nowych elementów wyposażenia terenu, wycinki drzew i krzewów oraz wykonanie nasadzeń zastępczych w Łodzi przy ul. 6 Sierpnia 71

Roboty budowlane
01.07.2019 11:00 07.06.2019
ZIM-DZ.2620.39.2019

Rozbudowa istniejącego węzła cieplnego dla potrzeb ogrzewania murawy boiska Stadionu Miejskiego przy ul. Unii Lubelskiej 2 w Łodzi w formule zaprojektuj i wybuduj

Roboty budowlane
25.06.2019 13:00 31.05.2019
DOA-ZP-II.271.59.2019

Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt 1 – przebudowa ul. Włókienniczej oraz budowa pasażu pieszo – jezdnego łączącego ul. Włókienniczą z ul. Jaracza, w systemie zaprojektuj i wybuduj

Roboty budowlane
26.06.2019 10:00 23.05.2019
ZIM-DZ.2620.33.2019

Wiadukt tramwajowy w ciągu ul. Przybyszewskiego – dostosowanie do ruchu autobusów - w systemie zaprojektuj i wybuduj

Roboty budowlane
06.06.2019 12:00 22.05.2019
DOA-ZP-III.271.36.2019

Nowe lampy i chodniki na ul.Granicznej – zaprojektuj i wybuduj

Roboty budowlane
30.05.2019 11:00 16.05.2019
DOA-ZP-III.271.32.2019

Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt 6 – Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania: Remont, przebudowa i adaptacja obiektu pofabrycznego przy ulicy Sienkiewicza 75/77 wraz z zagospodarowaniem terenu, na potrzeby Teatru Pinokio oraz budowa ciągu pieszo-jezdnego w kwartale ulic Nawrot-Piotrkowska-Roosevelta-Sienkiewicza

Usługi
17.06.2019 09:00 14.05.2019
DOA-ZP-III.271.33.2019

Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt 5 – Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Przebudowa, remont i rozbiórka budynków przy ul. Piotrkowskiej 118 wraz z zagospodarowaniem terenu, niezbędną infrastrukturą techniczną, przebudowa, rozbudowa, nadbudowa wraz z adaptacją do nowych funkcji budynku przy ul. Sienkiewicza 63 wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną"

Usługi
17.06.2019 10:00 14.05.2019
ZIM-DZ.2620.34.2019

Projekt przebudowy drogi i chodników na ul. Długosza

Usługi
23.05.2019 11:00 14.05.2019
DOA-ZP-II.271.51.2019

Przebudowa ul. Bałtyckiej i ul. Minerskiej w Łodzi - dwie części

Roboty budowlane
12.06.2019 10:00 10.05.2019
DOA-ZP-III.271.31.2019

Przebudowa ulic Antoniewskiej i Wróblewskiego w Łodzi – 2 części

Roboty budowlane
13.06.2019 10:00 10.05.2019

Wybierz Strony

©2008-2019 Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL