Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi
Termin składania ofert/wniosków (dd-mm-yyyy)
Nr sprawy Nazwa zamówienia Termin składania ofert/wniosków Data publikacji
ZIM-DZ.2621.9.2020

„Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 1 - Przebudowa i nadbudowa istniejącej zabudowy przy ul. Włókienniczej 2 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz aranżacją architektoniczną dla elewacji budynku frontowego, przebudowa istniejącej zabudowy oraz rozbiórka budynków gospodarczych przy ul. Wschodniej 52 w Łodzi wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną oraz aranżacją architektoniczną dla elewacji budynku frontowego”

Roboty budowlane
25.11.2020 12:00 03.07.2020
ZIM-DZ.2620.25.2020

Przebudowa i remont obiektu sportowego przy ul. Rudzkiej 37 w Łodzi

Roboty budowlane
12.08.2020 12:00 02.07.2020
ZIM-DZ.2620.22.2020

„Przebudowa ul. Zarzewskiej na odc. od ul. Praskiej do ul. Rzgowskiej (w trybie zaprojektuj i wybuduj) wraz z prawem opcji w zakresie wykonania konstrukcji jezdni na całej szerokości ul. Zarzewskiej na odcinku od ul. Kilińskiego do ul. Praskiej zgodnie z pismem ZDiT – znak: ZDiT-EE.50210.1.57.2020 dnia 17.02.2020 r. (w trybie wybuduj) oraz przebudowa wodociągu wraz z przyłączami i odejściami bocznymi na odcinku od ul. Kilińskiego do ul. Rzgowskiej (w trybie wybuduj)”

Roboty budowlane
10.07.2020 12:00 08.06.2020
ZIM-DZ.2620.21.2020

Przebudowa ul. Jaśminowej w Łodzi.

Roboty budowlane
27.05.2020 12:00 12.05.2020
BZU.2291.29.20

Rozbudowa ul. Traktorowej w Łodzi na odcinku od ul. Rojnej do ul. Aleksandrowskiej wraz z budową ronda na skrzyżowaniu z ul. Łanową oraz przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami

Roboty budowlane
22.06.2020 11:30 11.05.2020
DOA-ZP-II.271.50.2020

Remont budynków przy ulicy Księży Młyn nr 1, nr 3, nr 5 i nr 9 w Łodzi

Roboty budowlane
09.06.2020 11:00 08.05.2020
DOA-ZP-II.271.39.2020

Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 1 - Przebudowa istniejącej zabudowy w granicach działki przy ul. Kilińskiego 36 w Łodzi wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną, w systemie „zaprojektuj i wybuduj”

Roboty budowlane
03.06.2020 09:00 30.04.2020
ZIM-DZ.2620.18.2020

Rozbudowa ul. Obywatelskiej na odcinku od ulicy Nowe Sady do ul. Waltera – Janke w Łodzi wraz z przebudową wodociągu

Roboty budowlane
20.05.2020 12:00 28.04.2020
ZIM-DZ.2620.14.2020

Budowa ul. Lotnej na odcinku od ul. Kurczaki do ul. Bałtyckiej wraz ze skrzyżowaniem z ulicą Bałtycką w Łodzi

Roboty budowlane
06.07.2020 11:00 10.04.2020
ZIM-DZ.2621.4.2020

Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 5 – Przebudowa, nadbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania obiektów przy ul. Piotrkowskiej 115 w Łodzi, wraz z rozbiórkami oraz zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną w systemie „zaprojektuj i wybuduj”

Roboty budowlane
05.05.2020 12:00 27.03.2020

Wybierz Strony

do góry