Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi
Termin składania ofert/wniosków (dd-mm-yyyy)
Nr sprawy Nazwa zamówienia Termin składania ofert/wniosków Data publikacji
ZIM-DZ.2621.36.2020

Świadczenie usług nadzoru autorskiego dla inwestycji realizowanej w ramach Programu niskoemisyjnego transportu miejskiego - budowa wiaduktów drogowych i tramwajowego w ulicy Przybyszewskiego w Łodzi oraz przebudowa torowiska w ul. Przybyszewskiego na odcinku od połączenia z projektem przebudowy wiaduktów do ul. Lodowej

Usługi
17.03.2021 12:00 29.12.2020
ZIM-DZ.2621.27.2020

Opracowanie zamiennego projektu budowlanego i wykonawczego wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego dla zadania: „ PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEJ ZABUDOWY W GRANICACH DZIAŁKI PRZY UL. REWOLUCJI 1905 NR 31 W ŁODZI WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ ORAZ ARANŻACJĄ DLA ELEWACJI WSCHODNIEJ BUDYNKU” W RAMACH PROJEKTU „REWITALIZACJA OBSZAROWA CENTRUM ŁODZI – PROJEKT 1”

25.01.2021 12:00 28.12.2020
ZIM-DZ.2621.29.2020

Pełnienie nadzoru nad realizacją robót oraz zarządzaniem Kontraktem pn.: „Budowa drogi wojewódzkiej klasy technicznej „G” – Trasa Górna III od km -0+059.45 do km 5+712.25” realizowanego w ramach zadania „Budowa dojazdu do węzła na autostradzie A1 – budowa III Etapu Trasy Górna” wraz z zapewnieniem obsługi laboratoryjnej dla realizowanej inwestycji”

Usługi
22.03.2021 12:00 28.12.2020
DSR-ZP-II.271.52.2020

"Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 1 - Przebudowa istniejącej zabudowy w granicach działki przy ul. Kilińskiego 36 w Łodzi wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną w systemie „zaprojektuj i wybuduj”."

Roboty budowlane
27.01.2021 10:00 28.12.2020
ZIM-DZ.2621.33.2020

Pełnienie nadzoru nad realizacją robót oraz zarządzaniem Kontraktem pn.: „Przebudowa i rozbudowa Zajezdni Tramwajowej Chocianowice wraz budową, przebudową i rozbudową obiektów budowlanych oraz infrastruktury technicznej związanej z funkcjonowaniem zajezdni oraz rozbiórkami obiektów budowlanych i infrastruktury technicznej” w ramach zadania: „Kompleksowy program integracji sieci niskoemisyjnego transportu publicznego w metropolii łódzkiej wraz z zakupem taboru do obsługi trasy W-Z (...)

Usługi
18.03.2021 12:00 28.12.2020
ZIM-DZ.2621.40.2020

Świadczenie usług nadzoru autorskiego dla inwestycji pn. „Budowa i przebudowa linii tramwajowej w ulicy Wojska Polskiego na odc. od ul. Franciszkańskiej do ul. Strykowskiej wraz z przebudową układu drogowego i niezbędnej infrastruktury oraz budową połączenia tramwajowego wzdłuż ul. Strykowskiej z przystankiem ŁKA Łódź Marysin wraz z przebudową wodociągów w ul. Wojska Polskiego oraz w skrzyżowaniach objętych przebudową układu drogowego” (...)

Usługi
12.02.2021 12:00 28.12.2020
ZIM-DZ.2621.32.2020

Przebudowa i rozbudowa Zajezdni Tramwajowej Chocianowice w Łodzi wraz z budową, przebudową i rozbudową obiektów budowlanych oraz infrastruktury technicznej wraz z niezbędnymi rozbiórkami

Roboty budowlane
27.01.2021 12:00 24.12.2020
ZIM-DZ.2621.30.2020

Świadczenie usług nadzoru autorskiego dla inwestycji pn. „Budowa drogi wojewódzkiej klasy technicznej „G” – Trasa Górna III od km -0+059.45 do km 5+712.25” realizowanego w ramach zadania „Budowa dojazdu do węzła na autostradzie A1 – budowa III Etapu Trasy Górna” wraz z zapewnieniem obsługi laboratoryjnej dla realizowanej inwestycji”

Usługi
19.03.2021 13:00 24.12.2020
ZIM-DZ.2621.34.2020

„Budowa drogi wojewódzkiej klasy technicznej „G” – Trasa Górna III od km -0+059.45 do km 5+712.25” realizowanego w ramach zadania „Budowa dojazdu do węzła na autostradzie A1 – budowa III Etapu Trasy Górna”

Roboty budowlane
28.01.2021 12:00 24.12.2020
ZIM-DZ.2621.26.2020

Pełnienie nadzoru nad realizacją robót oraz zarządzaniem Kontraktem pn.:„Program niskoemisyjnego transportu miejskiego – budowa wiaduktów drogowych i tramwajowego w ulicy Przybyszewskiego w Łodzi oraz przebudowa torowiska w ul. Przybyszewskiego na odcinku od połączenia z projektem przebudowy wiaduktów do ul. Lodowej”

Usługi
26.01.2021 12:00 24.12.2020

Wybierz Strony

do góry