Biuletyn Informacji Publicznej Zamówienia publiczne - Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi

Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi
Ostatnia aktualizacja strony: 13.09.2019, 13:31

Zamówienia publiczne

Termin składania ofert (dd-mm-yyyy)
Nr sprawy Nazwa zamówienia Termin składania ofert Data publikacji
ZIM-DZ.2620.49.2019

“Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu nad realizacją przedsięwzięcia pn. Rozbudowa Stadionu Miejskiego przy al. Unii Lubelskiej 2 w Łodzi w formule “zaprojektuj i wybuduj”

Usługi
06.09.2019 11:00 30.07.2019
DOA-ZP-II.271.78.2019

"„„Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 2”– Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Przebudowa i nadbudowa obiektu wraz z rozbiórką, zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 22””"

Usługi
29.08.2019 10:00 29.07.2019
ZIM-DZ.2621.7.2019

Zakup 30 nowoczesnych jednostek dla obsługi linii komunikacyjnych w ramach projektu „Kompleksowy program integracji sieci niskoemisyjnego transportu publicznego w Łodzi”

Dostawy
30.09.2019 11:00 29.07.2019
DOA-ZP-III.271.61.2019

Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę/rozbudowę ul. Krakowskiej w Łodzi na odcinku od ul. Minerskiej do ul. Siewnej

Usługi
26.08.2019 10:00 26.07.2019
ZIM-DZ.2620.47.2019

Przebudowa ul. Matowej oraz ul. Mewy i ul. Terenowej wraz z prawem opcji w zakresie wykonania zagęszczeń gruntu w ul. Matowej w systemie zaprojektuj i wybuduj – II części

Roboty budowlane
07.08.2019 11:00 18.07.2019
ZIM-DZ.2620.46.2019

„Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę pasa drogowego ul. Wieńcowej w rejonie Przedszkola Miejskiego Nr 230 w Łodzi wraz z odwodnieniem”

Usługi
20.08.2019 12:00 18.07.2019
DOA-ZP-II.271.73.2019

Przebudowa ul. Opałowej i ul. Tabelowej wraz z prawem opcji w zakresie wykonania zagęszczeń gruntu w ul. Opałowej w systemie zaprojektuj i wybuduj - II części

Roboty budowlane
25.07.2019 11:00 10.07.2019
DOA-ZP-III.271.54.2019

Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 1 - Przebudowa istniejącej zabudowy w granicach działki przy ul. Kilińskiego 36 w Łodzi, wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną, w systemie „zaprojektuj i wybuduj”

Roboty budowlane
06.08.2019 11:00 03.07.2019
ZIM-DZ.2620.38.2019

Wykonanie robót budowlanych w zakresie rozbiórek obiektów budowlanych, niwelacji terenu, budowy nowych elementów wyposażenia terenu, wycinki drzew i krzewów oraz wykonanie nasadzeń zastępczych w Łodzi przy ul. 6 Sierpnia 71

Roboty budowlane
01.07.2019 11:00 07.06.2019
DOA-ZP-II.271.59.2019

Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt 1 – przebudowa ul. Włókienniczej oraz budowa pasażu pieszo – jezdnego łączącego ul. Włókienniczą z ul. Jaracza, w systemie zaprojektuj i wybuduj

Roboty budowlane
26.06.2019 10:00 23.05.2019

Wybierz Strony

©2008-2019 Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL