Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi
Termin składania ofert/wniosków (dd-mm-yyyy)
Nr sprawy Nazwa zamówienia Termin składania ofert/wniosków Data publikacji
ZIM-DZ.2620.57.2021

„Wesołe skoki w Wesołym Podolskim”

Roboty budowlane
30.09.2021 11:00 15.09.2021
ZIM-DZ.2620.55.2021

,,Remont drogi dojazdowej do cmentarza w rejonie posesji przy ul. Rokicińskiej nr 303-305 w Łodzi’’

Roboty budowlane
30.09.2021 12:00 15.09.2021
ZIM-DZ.2620.54.2021

„Remonty zamiennych lokali mieszkalnych pod budynki przeznaczone do rozbiórki w wyniku realizacji inwestycji drogowych”

Roboty budowlane
17.09.2021 12:00 02.09.2021
ZIM-DZ.2621.15.2021

Modernizacja linii tramwajowej w ul. Konstantynowskiej od ul. Krakowskiej na terenie Miasta Łódź do placu Wolności w Konstantynowie Łódzkim w podziale na Zadania (w trybie zaprojektuj i wybuduj)

Roboty budowlane
06.10.2021 12:00 30.08.2021
ZIM-DZ.2620.47.2021

Opracowanie dokumentacji projektowych na przebudowę ulic na terenie miasta Łodzi - II części.

Usługi
23.09.2021 12:00 25.08.2021
ZIM-DZ.2621.13.2021

Nadzór autorski dla Zadania „Przebudowa linii tramwajowej, układu drogowego, niezbędnej infrastruktury w ul. Wojska Polskiego na odc. od ul. Franciszkańskiej do ul. Strykowskiej i budowa parkingu P&R

Usługi
21.09.2021 11:00 23.08.2021
ZIM-DZ.2620.48.2021

Przebudowa ulic Zajączkowskiego i Dworzaczka – 2 części

Roboty budowlane
03.09.2021 12:00 12.08.2021
DSR-ZP-II.271.64.2021

"Dostawa i montaż mebli oraz innego wyposażenia w ramach projektu "Rewitalizacja przestrzeni miejskiej przy ul. Moniuszki 3, 5 i Tuwima 10 (Program Nowe Centrum Łodzi)"

Dostawy
06.09.2021 10:00 05.08.2021
ZIM-DZ.2621.12.2021

Zakup doposażenia do szkół w ramach "Programu kształcenia zawodowego i ustawicznego"

Dostawy
06.09.2021 11:00 03.08.2021
ZIM-DZ.2621.11.2021

Zakup doposażenia do szkół w ramach "Programu edukacji ogólnej"

Dostawy
06.09.2021 11:00 02.08.2021

Wybierz Strony

do góry