Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi
Termin składania ofert/wniosków (dd-mm-yyyy)
Nr sprawy Nazwa zamówienia Termin składania ofert/wniosków Data publikacji
ZIM-DZ.2620.41.2020

Opracowanie dokumentacji zamiennej dla budowy drogi serwisowej od skrzyżowania w km 1+149,20 do km 0+000,00 oraz od km 0+000,00 do ul. Rzgowskiej w ramach realizacji Trasy Górna etap III w Łodzi

Usługi
27.10.2020 12:00 19.10.2020
DSR-ZP-II.271.19.2020

„Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt 6 – Remont, przebudowa i adaptacja obiektu pofabrycznego przy ulicy Sienkiewicza 75/77 wraz z zagospodarowaniem terenu, na potrzeby Teatru Pinokio oraz budowa ciągu pieszo-jezdnego w kwartale ulic Nawrot-Piotrkowska-Roosevelta-Sienkiewicza” w ramach projektu pn. „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 6” WNDRPLD.06.03.01-10-0004/17

Roboty budowlane
16.11.2020 10:00 14.10.2020
ZIM-DZ.2620.40.2020

Przebudowa i remont obiektu sportowego przy ul. Rudzkiej 37 w Łodzi

Roboty budowlane
28.10.2020 12:00 08.10.2020
ZIM-DZ.2621.17.2020

Świadczenie usług nadzoru autorskiego dla inwestycji polegającej na przebudowie linii tramwajowej w al. Śmigłego – Rydza – Przebudowa wiaduktów na al. Śmigłego – Rydza na odcinku od al. Piłsudskiego do ul. Przybyszewskiego

19.10.2020 12:00 07.10.2020
ZIM-DZ.2620.39.2020

Sosny na Sosnowej - Bezpiecznej i Nowej - budżet obywatelski - przebudowa otoczenia szkoły w systemie zaprojektuj i wybuduj (wraz z prawem opcji)

Roboty budowlane
15.10.2020 12:00 30.09.2020
DSR-ZP-III.271.15.2020

Remont budynków przy ul. Przędzalnianej 63 i 67 w trybie „wybuduj” oraz remont budynku przy ul. Przędzalnianej 59 i 61 wraz z zagospodarowaniem działki 101/1 z placem zabaw - w trybie „zaprojektuj i wybuduj”

Roboty budowlane
28.10.2020 12:00 25.09.2020
ZIM-DZ.2621.14.2020

Dostawa maszyny dla Kompostowni Miejskiej w Łodzi przy ul. Sanitariuszek 70/72

Dostawy
20.10.2020 12:00 16.09.2020
ZIM-DZ.2620.35.2020

Zaprojektowanie i wybudowanie Zielonego Skweru z siłownią zewnętrzną przy ul. Plonowej w Łodzi

Roboty budowlane
29.09.2020 12:00 11.09.2020
DOA-ZP-III.271.45.2020

Nadzór inwestorski dla prac budowlano-konserwatorskich w 2020 i 2021 r. w ramach Projektu „Szlakiem architektury włókienniczej. Rewitalizacja Księżego Młyna”

Usługi
30.09.2020 12:00 28.08.2020
ZIM-DZ.2621.12.2020

„Program niskoemisyjnego transportu miejskiego – budowa wiaduktów drogowych i tramwajowego w ulicy Przybyszewskiego w Łodzi oraz przebudowa torowiska w ul. Przybyszewskiego na odcinku od połączenia z projektem przebudowy wiaduktów do ul. Lodowej”

Roboty budowlane
26.10.2020 12:00 14.08.2020

Wybierz Strony

do góry