Biuletyn Informacji Publicznej Zamówienia publiczne - Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi

Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi
Ostatnia aktualizacja strony: 20.08.2019, 14:26

Zamówienia publiczne

Termin składania ofert (dd-mm-yyyy)
Nr sprawy Nazwa zamówienia Termin składania ofert Data publikacji
ZIM-DZ.2620.48.2019

Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy przejścia przez tory kolejowe w ciągu ul. Widzewskiej na odcinku od ul. Józefa do ul. Nowogrodzkiej

Usługi
13.09.2019 12:00 13.08.2019
DOA-ZP-III.271.65.2019

„Przebudowa ul. Jaśminowej na odcinku od ul. Bzowej do al. Róż”

Roboty budowlane
11.09.2019 10:00 09.08.2019
ZIM-DZ.2621.11.2019

Wykonanie robót budowlanych w szkołach podstawowych w ramach „Programu Edukacji Ogólnej”

Roboty budowlane
30.08.2019 12:00 09.08.2019
ZIM-DZ.2620.50.2019

Budowa oświetlenia na terenie osiedla Andrzejów w Łodzi – ul. Szancera i ul. Feliksińska - 2 części

Roboty budowlane
23.08.2019 12:00 08.08.2019
ZIM-DZ.2620.49.2019

“Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu nad realizacją przedsięwzięcia pn. Rozbudowa Stadionu Miejskiego przy al. Unii Lubelskiej 2 w Łodzi w formule “zaprojektuj i wybuduj”

Usługi
03.09.2019 11:00 30.07.2019
DOA-ZP-II.271.78.2019

"„„Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 2”– Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Przebudowa i nadbudowa obiektu wraz z rozbiórką, zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 22””"

Usługi
29.08.2019 10:00 29.07.2019
ZIM-DZ.2621.7.2019

Zakup 30 nowoczesnych jednostek dla obsługi linii komunikacyjnych w ramach projektu „Kompleksowy program integracji sieci niskoemisyjnego transportu publicznego w Łodzi”

Dostawy
03.09.2019 11:00 29.07.2019
DOA-ZP-III.271.61.2019

Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę/rozbudowę ul. Krakowskiej w Łodzi na odcinku od ul. Minerskiej do ul. Siewnej

Usługi
26.08.2019 10:00 26.07.2019
ZIM-DZ.2620.47.2019

Przebudowa ul. Matowej oraz ul. Mewy i ul. Terenowej wraz z prawem opcji w zakresie wykonania zagęszczeń gruntu w ul. Matowej w systemie zaprojektuj i wybuduj – II części

Roboty budowlane
07.08.2019 11:00 18.07.2019
ZIM-DZ.2620.46.2019

„Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę pasa drogowego ul. Wieńcowej w rejonie Przedszkola Miejskiego Nr 230 w Łodzi wraz z odwodnieniem”

Usługi
20.08.2019 12:00 18.07.2019

Wybierz Strony

©2008-2019 Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL