Biuletyn Informacji Publicznej Wykonanie projektu, realizacja, montaż 5 tablic informacyjnych dla zadania pn. ,,Kompleksowy program integracji sieci niskoemisyjnego transportu publicznego w metropolii łódzkiej wraz z zakupem taboru do obsługi trasy W-Z oraz innych linii komunikacyjnych i modernizacją zajezdni tramwajowych w Łodzi” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 PRIORYTET: VI Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach DZIAŁANIE: 6.1. Rozwój publiczneg - Zapytania ofertowe - Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi

Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi
Ostatnia aktualizacja strony: 19.06.2019, 12:26

Zapytania ofertowe

Wtorek, 23 stycznia 2018

Wykonanie projektu, realizacja, montaż 5 tablic informacyjnych dla zadania pn. ,,Kompleksowy program integracji sieci niskoemisyjnego transportu publicznego w metropolii łódzkiej wraz z zakupem taboru do obsługi trasy W-Z oraz innych linii komunikacyjnych i modernizacją zajezdni tramwajowych w Łodzi” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 PRIORYTET: VI Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach DZIAŁANIE: 6.1. Rozwój publiczneg

Pliki do pobrania

Metadane

Data publikacji : 23.01.2018
Data modyfikacji : 21.02.2018
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi
Osoba udostępniająca informację:
Ewelina Dziuba Wydział Organizacyjny
Osoba modyfikująca informację:
Jacek Sarzało
©2008-2019 Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL