Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi

Aktualizacja posiadanej dokumentacji aplikacyjnej i dostosowanie jej do naboru wniosków dla Osi Priorytetowej III Transport, Działanie III.1 Niskoemisyjny transport miejski, Poddziałanie III.1.3 Niskoemisyjny transport miejski miasto Łódź Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020; dla projektu pn.: „Program niskoemisyjnego transportu miejskiego – zakup 17 autobusów elektrycznych wraz z wybudowaniem infrastruktury niezbędnej do ich obsługi.”

Numer postępowania:
Aktualizacja posiadanej dokumentacji aplikacyjnej i dostosowanie jej do naboru wniosków dla Osi Priorytetowej III Transport, Działanie III.1 Niskoemisyjny transport miejski, Poddziałanie III.1.3 Niskoemisyjny transport miejski miasto Łódź Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020; dla projektu pn.: „Program niskoemisyjnego transportu miejskiego – zakup 17 autobusów elektrycznych wraz z wybudowaniem infrastruktury niezbędnej do ich obsługi.”
Data zgłoszenia:
Data wygaśnięcia:

Metadane

Data publikacji : 23.01.2018
Data modyfikacji : 01.02.2018
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Ewelina Dziuba Wydział Organizacyjny
Osoba modyfikująca informację:
Ewelina Dziuba

Opcje strony

do góry