Biuletyn Informacji Publicznej Aktualizacja posiadanej dokumentacji aplikacyjnej i dostosowanie jej do naboru wniosków dla Osi Priorytetowej III Transport, Działanie III.1 Niskoemisyjny transport miejski, Poddziałanie III.1.3 Niskoemisyjny transport miejski miasto Łódź Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020; dla projektu pn.: „Program niskoemisyjnego transportu miejskiego – zakup 17 autobusów elektrycznych wraz z wybudowaniem infrastruktury niezbędnej do ich obsługi.” - Zapytania ofertowe - Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi

Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi
Ostatnia aktualizacja strony: 20.08.2019, 14:26

Zapytania ofertowe

Wtorek, 23 stycznia 2018

Numer postępowania:
Aktualizacja posiadanej dokumentacji aplikacyjnej i dostosowanie jej do naboru wniosków dla Osi Priorytetowej III Transport, Działanie III.1 Niskoemisyjny transport miejski, Poddziałanie III.1.3 Niskoemisyjny transport miejski miasto Łódź Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020; dla projektu pn.: „Program niskoemisyjnego transportu miejskiego – zakup 17 autobusów elektrycznych wraz z wybudowaniem infrastruktury niezbędnej do ich obsługi.”
Data zgłoszenia:
Data wygaśnięcia:

Pliki do pobrania

Metadane

Data publikacji 23.01.2018
Data modyfikacji 01.02.2018
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Ewelina Dziuba Wydział Organizacyjny
Osoba modyfikująca informację:
Ewelina Dziuba
©2008-2019 Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL