Biuletyn Informacji Publicznej Opracowanie Wniosku o dofinansowanie oraz Studium Wykonalności na "Zakup niskoemisyjnego taboru dla publicznego transportu zbiorowego, w tym zakup, budowa lub przebudowa infrastruktury do jego obsługi" dla naboru nr RPLD.03.01.03-IZ.00-10-001/17 dla Osi Priorytetowej III Transport, Działanie III.1 Niskoemisyjny Transport Miejski, Poddziałanie III.1.3 Niskoemisyjny Transport Miejski - Zapytania ofertowe - Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi

Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi
Ostatnia aktualizacja strony: 20.08.2019, 14:26

Zapytania ofertowe

Środa, 23 sierpnia 2017

Numer postępowania:
Opracowanie Wniosku o dofinansowanie oraz Studium Wykonalności na "Zakup niskoemisyjnego taboru dla publicznego transportu zbiorowego, w tym zakup, budowa lub przebudowa infrastruktury do jego obsługi" dla naboru nr RPLD.03.01.03-IZ.00-10-001/17 dla Osi Priorytetowej III Transport, Działanie III.1 Niskoemisyjny Transport Miejski, Poddziałanie III.1.3 Niskoemisyjny Transport Miejski
Data zgłoszenia:
Data wygaśnięcia:

Pliki do pobrania

  • 23.08.2017 15:00
    448 KB
  • Wybór oferty
    04.09.2017 14:25
    405.35 KB

Metadane

Data publikacji 23.08.2017
Data modyfikacji 23.01.2018
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Ewelina Dziuba Wydział Organizacyjny
Osoba modyfikująca informację:
Ewelina Dziuba
©2008-2019 Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL