Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi

Opracowanie Wniosku o dofinansowanie oraz Studium Wykonalności na "Zakup niskoemisyjnego taboru dla publicznego transportu zbiorowego, w tym zakup, budowa lub przebudowa infrastruktury do jego obsługi" dla naboru nr RPLD.03.01.03-IZ.00-10-001/17 dla Osi Priorytetowej III Transport, Działanie III.1 Niskoemisyjny Transport Miejski, Poddziałanie III.1.3 Niskoemisyjny Transport Miejski

Numer postępowania:
Opracowanie Wniosku o dofinansowanie oraz Studium Wykonalności na "Zakup niskoemisyjnego taboru dla publicznego transportu zbiorowego, w tym zakup, budowa lub przebudowa infrastruktury do jego obsługi" dla naboru nr RPLD.03.01.03-IZ.00-10-001/17 dla Osi Priorytetowej III Transport, Działanie III.1 Niskoemisyjny Transport Miejski, Poddziałanie III.1.3 Niskoemisyjny Transport Miejski
Data zgłoszenia:
Data wygaśnięcia:

Metadane

Data publikacji : 23.08.2017
Data modyfikacji : 23.01.2018
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Ewelina Dziuba Wydział Organizacyjny
Osoba modyfikująca informację:
Ewelina Dziuba

Opcje strony

do góry